Trekke ut støpselet på varmtvannsberederen - er det lurt?

Gå til hovedinnhold

Trekke ut støpselet på varmtvannsberederen - er det lurt?

Skyhøye strømpriser gjør at mange av oss forsøker å finne nye måter å spare strøm på. Men å trekke ut støpselet til varmtvannstanken til stadighet er ikke lurt, mener ekspertene.

Ikke trekk ut støpselet til vamtvannsberederen - og i hvert fall ikke slik! (Gjør det til en generell regel aldri å dra i ledningen til noe apparat, det forårsaker slitasje og kan til slutt ødelegge koblingen.) Foto: Shutterstock. 

Tekst: Rikke Åserud

Høye strømpriser gjør at mange av oss nå leter desperat etter måter å spare strøm på. De fleste av oss har for lengst sagt adjø til lange dusjer og varme bad, vi reduserer innetemperaturen og vasker fulle vaskemaskiner. Samtidig opplever mange av oss at det er begrenset hva vi kan gjøre i et vinterkaldt land uten at det går altfor hardt ut over livskvaliteten.

Leser man strømsparetipsene som florerer, oppdager man fort at det er spesielt to ting som trekker strøm i norske boliger: Oppvarming og varmtvann. Dette har fått mange til å spørre seg om man ikke bare kan overstyre varmtvannstanken ved å trekke ut støpselet om morgenen, når strømprisene stiger, og sette det inn igjen om kvelden, slik at tanken bare bruker strøm om natten, når strømprisen er lav.

Vi har spurt de to største produsentene av varmtvannstanker i Norge om dette er smart. Svaret er samstemt: Nei.

Risiko-tilkobling ikke tillatt på nyinstallasjoner

De to store produsentene av varmtvannstanker har nye, smarte løsninger for strømsparing. Foto: Høiax. 

- Det er bare eldre vamtvannstanker som er koblet med støpsel i stikkontakt. Ny-installerte beredere har fast kobling. Det er en grunn til dette, og det er at en vanlig stikkontakt er underdimensjonert for den strømlasten varmtvannstanken trekker. Dersom du til stadighet trekker ut og setter inn støpselet blir fjærene i støpselet slitte, og risikoen for varmgang – i en kobling hvor denne risikoen for dette allerede er stor – blir enda større, sier teknisk direktør i Høiax, Arne Vold-Johansen.

Sjekk støpselet og kontakten jevnlig

Også avdelingsleder Morten Langseth i Elsikkerhet Norge påpeker at varmtvannsberedere tilkoblet vanlig stikkontakt er risiko-installasjoner.

- Har du varmtvannsbereder med støpsel bør du sjekke tilkoblingen jevnlig, slik at du oppdager det hvis det er varmgang. Jeg anbefaler en sjekk hvert halvår. Men å trekke støpselet ut og inn daglig er ikke å anbefale, sier Langseth.

Også storprodusenten OSO har et klart svar:

- Vi anbefaler at våre tanker står tilkoblet hele tiden. En stadig inn- og utkobling av støpsel i stikkontakten er uheldig med tanke på slitasje i kontakten, sier salgssjef Kim Arild Tandberg. Han påpeker også at det vil være risikofylt å sette inn et mellomledd, som for eksempel en tidsstyrer.

- Det er umulig å si hvor egnet slikt utstyr vil være, men vi kan ikke gå god for det, sier Tandberg.

Fare for legionella ved lavere temperaturer

Dersom du absolutt vil overstyre varmtvannstanken, er den minst brannfarlige løsningen å styre den via bryter eller vippe-sikring, heller enn gjennom å dra ut støpselet.

Det er imidlertid noe annet du må passe på dersom du kobler ut varmtvannstanken, og det er faren for bakterieoppblomstring.

Legionellabakterier kan forårsake sykdom hos mennesker. Bakteriene er vanlig i overflatevann og jordsmonn. De kan også vokse i varmtvannsberederen dersom vannet ikke holder høy nok temperatur.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at vannet i varmtvannsberedere bør holde minst 70 grader for å forebygge risiko for legionellasmitte.

En varmtvannstank som står på hele tiden vil sørge for at temperaturen hele tiden er høy nok for å hindre oppblomstring av bakterier. Skrur du den til stadighet av, må du forsikre deg om at temperaturen kommer opp igjen på høyt nok nivå til at bakteriene dør før du tar deg en dusj.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Usikkert hva du sparer

Det er også delte meninger om det er noe særlig å spare på å skru av og på varmtvannsberederen.

- Når du kutter strømtilførselen kan temperaturen falle så mye at du bruker mer energi på å varme vannet opp igjen enn du hadde brukt på vedlikeholdsvarme, påpeker Langseth i Elsikkerhet Norge. I så fall vil vinningen gå opp i spinningen. Men her er det mange faktorer som vil spille inn, blant annet hvor godt isolert tanken er.

Størrelsen betyr noe

Det er også viktig å ta i betraktning varmtvannsberederens størrelse og husstandens forbruk.

- Dersom du skal skru av berederen om dagen og ha den på om natten, innebærer det at du må ha en overdimensjonert tank for at du faktisk skal være sikret å få varmtvann når du trenger det. Å koble til en bereder kun på nattestid fordrer at du har en overdimensjonert bereder, slik at du ikke tømmer den i løpet av dagen, sier Vold-Johansen i Høiax.

Andre løsninger

Både OSO og Høiax har imidlertid løsninger i form av nye, smarte varmtvannsberedere. Høiax sin smarte bereder har fått navnet Høiax Connected og skal sikre at tanken bruker strøm når den er billigst – uten at det er fare for legionellaoppblomstring eller at du går tom for varmtvann.

OSO sin løsning heter OSO Charge og skal ha de samme funksjonene. I tillegg kommer OSO med utstyr som skal kunne kobles til enkelte nyere varmtvannstanker for å kunne styre dem smart – uten at man skal trenge å bytte ut tanken.

Smarthusløsninger

Det er også mulig å koble smartstyring av varmtvannstanken opp mot en større smarthus-løsning. For eksempel har Futurehome løsningen Strømkontroll, der et 16A-relé inngår i pakken. Det kobles opp mot varmtvannstanken. Reléet må installeres av autorisert el-installatør. Løsningen skal gjøre det mulig å stille inn varmtvannsberederen via smarthusappen slik at den varmer vannet når strømprisene er lavest. 

Både smart strømstyring og smart varmtvannstank kvalifiserer for tilskudd fra Enova

Fakta: Ikke skru av vannanlegget for strømsparing

Ca. 85 % av den norske befolkningen er tilknyttet offentlig vann og avløp, det vil si at de resterende 15 % har private anlegg – som går på strøm.

- Det er viktig at man ikke skrur av vann- og avløpsanlegget for å spare strøm, sier byggteknisk rådgiver Anders Stensrud i Huseierne. I verste fall kan vannet fryse, pumpesystemet kan bli ødelagt eller rensingen ikke fungere tilfredsstillende.

Administrerende direktør Petter Mellquist i Biovac, som produserer mindre renseanlegg, beroliger med at slike anlegg trekker forholdsvis lite strøm. Han påpeker videre at Biovac sine anlegg er tilrettelagt for å være gjerrige på strøm, da de retter seg mot et Europeisk marked og land hvor strømprisen «alltid» har vært høy.

- Det er en liten kompressor i disse anleggene som slår seg på når det er behov for det, og det er jo når man bruker vann i boligen. Så å få dette over til nattestid er nokså vanskelig. Men det er usannsynlig at dette vil slå særlig ut på strømregningen eller den nye nettleiemodellen, mener han.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer