Advokaten svarer: - Hvem har ansvar for trampoliner på sameiets eiendom?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: - Hvem har ansvar for trampoliner på sameiets eiendom?

Flere sameier og borettslag har spørsmål om trampoliner på fellesarealene. Enten eid av boligselskapet eller privatpersoner. Hva blir styrets ansvar? Huseiernes advokat Morten Fæste svarer.

BLIR DET ANSVAR? Hva blir styrets ansvar hvis en sameier setter opp trampoline på sameiets fellesareale? Her får du svaret!  (Foto: Elisa Kennemer )

Av: Carsten Henrik Pihl

 

Huseierne har fått flere henvendelser fra styrer i sameier og borettslag om trampoliner. Disse spørsmålene omhandler hva som er styrets ansvar når det står trampoliner på fellesarealene.

Advokat i Huseierne Morten Fæste er tydelig i disse sakene:

- Det rettslige utgangspunktet er at eieren av trampolinen har ansvar for skader som oppstår på tredjepersoner, samt vedlikehold av trampolinen. Med andre ord er det i utgangspunktet personen eller personene som kjøper og setter opp trampolinen som er ansvarlig for denne, forteller Morten Fæste.

Styret får ansvar når trampolinen er på fellesarealet

Hvis sameiere setter opp trampoliner i egne hager vil de uansett bli ansvarlige for trampolinen.

Men hva da hvis de setter opp trampolinen på fellesarealet? Da kan styret nekte at de blir satt opp, forteller advokat Morten Fæste:

- Det spesielle med sameier, sammenlignet med andre boligformer, er at styret har myndighet til å nekte anskaffelse av trampoline til bruk på fellesarealene. På grunn av denne «portvokterfunksjonen», vil styret etter vår oppfatning påta seg ansvaret for trampolinen idet styret aksepterer at den brukes på fellesarealene – til tross for at trampolinen eies av en privatperson.

MortenFaeste103.jpg

ANSVAR: Styret vil kunne komme i ansvar hvis det settes opp trampoliner på fellesarealene, forteller advokat i Huseierne Morten Fæste.

Det at styret tillater trampoline på fellesarealene kan altså gi styret et ansvar.

Advokaten forklarer hva dette ansvaret går ut på:

- Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har boligsameier ansvar etter produktkontrolloven for at trampolinen er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledninger. Boligsameiet vil også ha ansvar for vedlikeholdet av stropper, fester, kantpute, nett og stativ.

Og for å slå det helt fast: Styret blir ansvarlig hvis det er sameiet som har kjøpt og satt opp trampolinen.

Les også: Dette er ansvarsoppgavene til styret i et sameie!

Husk å sjekke vedlikeholdet!

Hvis man tillater en trampoline på fellesarealene, bør man altså pålegge eieren å drive skikkelig vedlikehold, og styret bør selv sjekke at dette vedlikeholdet er gjennomført.

-Dersom sameiet har vedlikeholdt, montert og sikret trampolinen skikkelig, samt sørget for at bruken av trampolinen skjer i henhold til brukerveiledningen, skal det mye til før sameiet kommer i erstatningsansvar, forklarer Morten Fæste.

Men han minner også på at ansvaret til styret kan strekke seg lenger enn om noen skader seg på trampolinen:

-I tillegg til å kunne ha ansvar for eventuelle personskader, vil også skader forårsaket av at trampolinen blir tatt av vinden og skader gjenstander, hus eller andre mennesker være sameiets ansvar.

Advokat Morten Fæste peker på at styret kan forsikre seg mot dette ansvaret:

-Et eventuelt erstatningsansvar kan være dekket gjennom sameiets fellesforsikring. Dere bør undersøke med forsikringsselskapet hva en slik ansvarsforsikring faktisk dekker.

 

Slik er reglene:

Husk sjekklisten for trampolinebruk

Med gode rutiner kan både ulykker og erstatningsansvar forebygges. Følgende sjekkliste for sikker trampolinebruk finner dere på DSBs informasjonsside Sikker hverdag

 1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.
 2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.
 3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.
 4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.
 5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
 6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.
 7. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én.
 8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk.
 9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk.
 10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.
 11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.
 12. Bruk av sikkerhetsnett må vurderes av den enkelte ut i fra alder på barna, plassering av trampolinen og motoriske ferdigheter.
 13.  Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer