Tømrer fikk 0 kroner i Enovastøtte fordi han gjorde noe av arbeidet selv

Gå til hovedinnhold

Tømrer fikk 0 kroner i Enovastøtte fordi han gjorde noe av arbeidet selv

Medlem Odd Inge Elemy og kona satt i gang en grundig renovering av huset sitt, men ble fratatt all støtte da Enova fikk vite at han hadde gjort noe av arbeidet selv.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Odd Inge Elemy og familien har vært gjennom en storstilt renovering av huset på Søm fra 1969. Han og kona kjøpte det i 2018, og opplevde huset som trekkfullt.

De etterisolerte og tettet, satt inn balansert ventilasjon, skiftet dører og vinduer og mye mer – helt i tråd med politiske mål om energieffektivisering i bygg og Enovas krav til helhetlig oppgradering av bygningskroppen.

Denne typen oppgraderinger er sterkt ønsket, og også støttet av Enova. Det var derfor et stort sjokk for familien da de ble nektet pengene når huset sto ferdig.

- Med en gang jeg fortalte Enova at jeg hadde gjort noe arbeid selv, ble døren for støtte fullstendig lukket, sier en skuffet Elemy.

 

Avslag fra Enova

Selv om Byggmester Vagle hadde vært med i prosessen fra start, rådført og vært ansvarlig utførende i alle faser av byggeprosessen – får ikke familien støtte.

- Vi har ivaretatt alle krav til oppgradering som krevdes for at få støtte av Enova, og byggmester går god for at alle utbedringer og tiltak er gjort i henhold til gjeldene lovgiving. Likevel fikk vi avslag på søknaden om 100.000 kroner i Enovatilskudd, selv om huset vårt ble mye mer energieffektivt, sier Elemy.

For siden huseier har benyttet egeninnsats noen steder for å holde totalkostnaden nede, ender de opp med null kroner i støtte. Selv om det er arbeid som huseier Elemy er kvalifisert til siden han selv er utdannet tømrer.

- Jeg har altså gjort noe av renoveringsarbeidet selv, arbeid som jeg både har lang erfaring i og er utdannet til. Det har i tillegg vært under veiledning og i samarbeid med en godkjent byggmester.

- At jeg da blir straffet og får null i støtte er hårreisende. Det viktigste bør være resultatet, og at det er gjort i henhold til alle regler, krav og standarder. Dette er med på å skremme bort folk fra å gjøre nødvendige oppgraderinger på gamle boliger, fordi de frykter å måtte ta hele regningen selv når Enova er så rigide.

 

Fortvilet energirådgiver

Familien brukte byggmester Steffen Sørheim som energirådgiver i prosjektet. Han er kurset hos Enova, men ble selv overrasket da han hørte om utfallet for Elemy og familien.

- Jeg var ikke klar over at reglene for egeninnsats er så strenge, og jeg ville aldri anbefalt en så omfattende og kostbar renovering hvis jeg hadde visst at familien ikke ville få støtte fra Enova.

Enova har strenge krav til hva som må gjøres for å få støtte, og det å følge disse kravene gjør ofte renoveringen dyrere enn man hadde tenkt i utgangspunktet.

- Men mange går jo for disse løsningene nettopp for å følge Enovas krav og utløse støtte. Men nå føles det ut som jeg har vært med å lure familien opp i større utgifter enn de hadde trengt å få, sier Sørheim.

Han forteller at han har skrevet utallige e-poster, ringt og prøvd å få kontakt med saksbehandler og mennesker med myndighet i Enova – men selv som Enovakurset energirådgiver får han bare generelle svar. Han mener det er pinlig dårlig fra Enovas side.

- Denne og flere andre saker som det er blitt satt søkelys på i det siste er urimelige. Som energirådgiver har ikke engang jeg fått noe informasjon om disse reglene. Hvordan skal da boligeierne kunne vite at det tydeligvis ikke er lov å gjøre noe enkelt arbeid selv så lenge kravene til Enova er oppfylt?

 

Vil slutte å rådgi forbrukere

Sørheim etterlyser mer menneskelig fokus, veiledning og oppfølging, og ønsker ikke å gjennomføre flere energirådgivninger når han ikke er trygg på at Enova gjør det som er rett.

- De må slutte å straffe forbrukere for ubetydelige småting og heller fokusere på at støtten faktisk kommer frem til de som gjør en innsats for å energieffektivisere boligen sin. Dette er for vårt alles beste, vi er avhengige av at folk ser verdien i å gjøre disse grepene.

Han er mildt sagt lite imponert over Enovas regelverk og oppfølging.

- Akkurat nå vil jeg ikke være energirådgiver, for dette kan jeg ikke stå inne for. Her rådgir man forbrukere som tar i et tak, retter seg etter prosessen og bruker ekstra penger for å møte Enovas krav – for så å få vite at de blir nektet støtte i etterkant for ting som er ukjent for oss som rådgir også. Det sier seg selv at noe er alvorlig feil da, avslutter Sørheim.

- Tenker ikke Enova på signaleffekten her? De demotiverer forbruker, og gjør oppgraderingsprosessen deres vanskeligere og dyrere. Dette er sterkt kritikkverdig, avslutter han.

 

– Enova er for strenge

Og det er ikke første gang Enova får kritikk for å være for firkantet i møte med forbruker. Tidligere i år skrev vi om Kristin og Espen på Sokna som ble nektet 125.000 kroner i tilskudd fordi regninger for byggematerialer ble sendt til byggmester istedenfor boligeier.

– Dette er nok et eksempel på at Enova er så strenge at det kan gå ut over vanlige folks motivasjon til å bidra med miljøvennlige tiltak hjemme. Enova må slutte å stikke kjepper i hjula på folk som vil gjøre noe selv for å redusere energiforbruket i boligen, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han mener det bør holde at det ansvarlige firmaet som er inne i prosjektet, dokumenterer at egeninnsatsen som er nedlagt holder den kvalitetsmessige standarden som Enova forlanger.

Han minner om at private husholdninger hvert år betaler inn til sammen 400 millioner kroner til Energifondet, som forvaltes av Enova. Etter avtale med myndighetene skal minst 250 millioner kroner gå til å støtte tiltak i private husholdninger.

- I fjor klarte de bare bevilge 155 millioner kroner. Hittil i år har Enova betalt ut omtrent 70 millioner til husholdninger, det gjenstår altså 180 millioner, avslutter Meyer.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer