Dette kommer frem i et nytt rundskriv fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet setter med andre ord klare rammer for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak.

- Vi har lenge ønsket oss en solid brannmur mellom bankene og bankenes eiendomsmeglere. Det er bra at Finanstilsynet nå krever vanntette skott mellom bank og eiendomsmegling, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Uakseptabelt med åpne landskap

Fysisk samlokalisering og samdrift av banker og eiendomsmeglingsforetak kan være en utfordring for taushetsplikten.

Åpne kontorlandskap der bankansatte og ansatte fra eiendomsmeglerforetaket sitter side om side, fører til en stor risiko for at taushetsplikten blir brutt. Derfor er dette ikke akseptabelt, skriver Finanstilsynet i rundskrivet.

Det presiseres at det er fullt lovlig å ha samlokaliserte bank og eiendomsmeglingsforetak, men at det krever særskilt aktsomhet og gode rutiner for å ikke svekke tilliten til eiendomsmeglerforetakets integritet, uavhengighet og selvstendighet.

Så banken og eiendomsmeglingsforetaket kan fremdeles ha enkelte fellesrom, som areal for kundemottak, spiserom og møterom.

- Et riktig skritt på veien

- For boligselgere og boligkjøpere er det viktig at eiendomsmegleren ivaretar kundenes interesser og ikke bankenes. Samlokalisering mellom bank og megling kan skape uheldige bindinger som svekker tilliten til meglernes uavhengighet, sier generalsekretær Meyer.

Huseiernes Landsforbund mener at Finanstilsynets pålegg reduserer risikoen for rolleblanding.

- Eiendomsmeglernes oppgave er å gjøre en topp jobb for boligselgerne og boligkjøperne, ikke å selge lån for bankene. Risikoen blir ikke borte nå, men dette er et riktig skritt på veien.

- Finanstilsynets pålegg vil bidra til bedre konkurranse og større opplevd frihet til å velge eiendomsmegler, avslutter Meyer.