Spørreundersøkelse om eldre og bolig

Gå til hovedinnhold

Spørreundersøkelse om eldre og bolig

Vi i Huseierne ønsker å finne ut hvor godt forberedt våre medlemmer er når det gjelder å ha en tilpasset bolig, og hvilken grad du mener at din kommune er forberedt på at det blir flere eldre. Deltakelse i undersøkelsen er anonym og vi håper at så mange som mulig vil sette av tid til å svare.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for en alderdom. Vi i Huseierne ønsker å finne ut hvor godt forberedt våre medlemmer er når det gjelder å ha en tilpasset bolig. Vi ønsker også å finne ut i hvilken grad du mener at din kommune er forberedt på at det blir flere eldre.

Kartleggingen av eldres boligbehov er viktig for å finne frem til de gode tiltakene som gjør at vi kan bo godt og trygt hjemme så lenge som mulig.

Hvis du er i aldersgruppen 55 år eller eldre, kan det hende at du i løpet av neste uke får tilsendt en spørreundersøkelse om eldres boligbehov. Undersøkelsen går ut til et utvalg av våre medlemmer. Det betyr at ikke alle får den tilsendt.

Noen vil få denne tilsendt på e-post fra Ipsos, mens andre får undersøkelsen i posten.

Deltakelse i undersøkelsen er anonym og vi håper at så mange som mulig vil sette av tid til å svare.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Huseierne og Pensjonistforbundet.

I 2018 gjorde vi en tilsvarende undersøkelse. Du kan lese rapporten fra 2018 her.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler