Skatteoppgjøret er på konto, men lave renter gir skattesmell neste år!

Gå til hovedinnhold

Skatteoppgjøret er på konto, men lave renter gir skattesmell neste år!

Mange går i ferie fornøyde med å ha litt ekstra penger i sommerukene, men glemmer at den voldsomme rentenedgangen i forbindelse med koronasituasjonen isolert sett vil gi restskatt neste år hvis du ikke endrer skattekortet ditt.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Hele ni av ti, over fire millioner nordmenn, har nå fått skatteoppgjøret sitt for 2019.

Nær 580.000 av disse har fått restskatt på i snitt 19.600 kroner, mens nesten 2,6 millioner har fått tilbake i gjennomsnitt 11.200 kroner.

Størstedelen av oss får altså penger tilbake, og det er lett å se på disse pengene som en ekstra sommerbonus. Nettopp derfor er det lett å glemme den aller viktigste jobben du gjør for å unngå baksmell neste år, nemlig å sjekke skattekortet ditt.

Skattekortet bør henge med på endringene i livet ditt, fordi store og små endringer i økonomien din kan ha konsekvenser for hvor mye du skal betale i skatt.

Sjekk og juster skattekortet ditt!

Årsaken til at du får penger tilbake eller baksmell, er ganske enkelt at du har betalt for mye eller for lite i skatt i fjor.

Grunnen til at det blir sånn er at økonomien din ikke ble helt slik som forventet da skattetrekket ditt ble beregnet i starten av inntektsåret.

Det er nemlig mye som i løpet av året kan påvirke hva du skal betale i skatt. Kanskje har du nettopp solgt eller kjøpt bolig, eller fått deg utleieleilighet? Kanskje har du tatt opp felles lån med samboer, eller blitt pensjonist?

Da er du en av mange som definitivt bør sjekke og justere skattekortet for 2020.

Hvis du er en av dem med høyt boliglån, så bør du i alle fall ta en ekstra sjekk før du går i ferie. Boliglånet er blitt mye billigere grunnet mange og kraftige rentekutt, men dette påvirker i stor grad skatteregnetykket ditt.

Vil du unngå restskatt, er det derfor viktig at du justerer opplysningene dine ved å endre skattekortet så fort som mulig.

Gjør endringer direkte på nett

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg detaljert oversikt over opplysninger om din inntekt og gjeld som er brukt i beregning av skattetrekket.

skatteetaten og på Altinn kan du endre opplysningene gjennom hele året. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt. Du kan endre skattekortet gjennom hele året og bør alltid endre opplysningene når det skjer endringer i økonomien din.

Husk at du ikke trenger å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort fra Skatteetaten.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Løpende oppgjør for resten

For dem som ikke har fått oppgjøret nå, er det løpende oppgjør mellom 14. august og 30. november. Det gjelder blant annet selvstendig næringsdrivende og deres ektefeller.

Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, at den er tatt ut til kontroll eller at den inneholder andre kompliserte forhold som gjør at den må sees nærmere på.

Du kan se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg under «Mine inntekter og arbeidsforhold»

Husk også at dersom det skulle være noe i skattemeldingen din som ikke stemmer, for eksempel hvis du har glemt å ta med opplysninger om eiendom i utlandet, oppdager feil eller et fradrag eller to som du ikke har tatt med, så kan du fremdeles endre dette selv i skattemeldingen uten å levere den på nytt.

Fakta: Ta en ekstra titt på skattekortet hvis du:

begynner å jobbe eller bytter jobb

har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted

blir ufør

er blitt pensjonist

har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP

endrer pensjonsgrad

har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon

endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon

får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser

blir enke eller enkemann

har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordning (SFO)/ aktivitetsskole (AKS)

har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån

har endringer i renteutgifter

blir aleneforsørger

har overgangsstønad som opphører

ser at opplysningene i skattekortet ikke er riktig

Kilde: Skatteetaten.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer