Samboeravtale særlig viktig for seniorer

Gå til hovedinnhold

Samboeravtale særlig viktig for seniorer

Etter 34 år som samboer, ble en 78 år gammel kvinne bedt om å forlate boligen hun delte med partneren som døde. En samboeravtale kunne ha endret alt.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Artikkelen som ble publisert i Dagbladet kunne fortelle at etter flere tiår som samboer, fikk kvinnen kun med seg personlige eiendeler fra sitt tidligere hjem.

Advokat i Huseierne, Morten Fæste, reagerer:

- Dette viser hvor viktig det er å ta seg tid til å skrive en god samboerkontrakt som blant annet regulerer eierskap til felles bolig, sier han.

Det viktigste du gjør

Noe av det viktigste samboere gjør er å skrive samboerkontrakt, og det gjelder for alle, i alle aldersgrupper. Det er nettopp når kjærligheten er fersk og sterk, at en slik samboeravtale bør skrives.

Som en følge av at pandemien har gjort fysiske kurs umulig, har Huseierne i samarbeid med Videocation laget digitale kurs.

Nå er også kurset om samboerkontrakt tilgjengelig for alle Huseiernes medlemmer: Ta kurset om samboerkontrakt her, eller gå til kurset nederst i artikkelen.

Advokat Morten Fæste i Huseierne holder videokurset om samboeravtale. 

Advokat Fæste, som er kursholder, har 7 klare råd:

  • Diskuter økonomi mens dere er venner
  • Avklar eierforhold til gjenstander, eneeie og sameie
  • Avklar hvem som skal betale hva og hvor mye
  • Kjøp deg inn i samboerens bolig
  • Ha orden på forsikringer
  • Husk på testamentet
  • Avklar fordelingen ved brudd

Det finnes ingen samboerlov!

Ektepar har lovverket i ryggen, det har ikke samboere. Samboere eier eiendeler hver for seg, med mindre man har kjøpt noe sammen eller avtalt i samboerkontrakten at man skal eie det sammen. 

For å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet, er derfor samboerkontrakten et viktig virkemiddel.

Ingen automatikk

Det er ingen automatikk i at man får eierskap i den andres bolig kun fordi man er samboere.

- Dette gjelder selv om man er samboere over et langt liv. I samboerforhold er det mitt og ditt som gjelder, det motsatte av hva som er hovedregelen for ektefeller, forklarer Fæste.

Han understreker også viktigheten av å tenke igjennom om den samboeren som har arbeidsinntekt skal sørge for pensjonsoppsparing for den andre samboeren dersom denne står utenfor arbeidslivet i en kortere eller lengre periode.

Sikkerhet først

Det beste er at man skriver en samboerkontrakt før, eller helt i starten av samboerskapet. Da sikrer du at både du og partneren din står på trygg grunn hvis noe skulle skje.

En slik samboeravtale er spesielt viktig når du i godt voksen alder blir samboer.

I Norge er så mange som 18 prosent i aldersgruppen over 50 år, samboere!

Skulle noe skje vil du ha både mindre tid til å komme deg på fote igjen om du skulle miste alt, men du vil sannsynligvis også disponere over mindre ressurser når du, for eksempel, blir pensjonist.

Du sikres både ved brudd og ved frafall

En samboerkontrakt kan sikre dere både ved fordeling etter brudd, men også med fordeling dersom noe skulle skje med en av dere.

Samboeravtalen vil også kunne regulere hvordan løpende utgifter og inntekter skal fordeles dere imellom under samboerskapet.

Som medlem i Huseierne har du adgang til en gratis samboeravtale (PDF), samt en digital samboerkontrakt som kan signeres elektronisk.

Les mer og finn samboerkontrakten her 

Både samboerkontrakt og testament

I mangel av en samboerlov, vil formuesforholdet mellom samboere i stor grad reguleres av alminnelige formuerettslige prinsipper.

Derfor er det viktigere for samboere enn for ektepar at de tenker gjennom disse tingene og oppretter avtale seg imellom.

Er du i et samboerforhold må du være klar over at dere ikke automatisk arver hverandre som ektefeller gjør.

Samboere må ha gjensidig testament, noe som understreker hvor viktig det er at dere skriver både samboerkontrakt og testament.

- Saken om denne kvinnen viser også viktigheten av at man skriver et testament dersom man er samboer uten felles barn, sier Fæste.

De færreste tenker nok over at samboere uten felles barn faktisk ikke har arverett dersom den ene faller fra.

- Da risikerer man å sitte tomhendt igjen selv om samboerskapet har vart i lang tid, påpeker han.

Les mer om samboere, samboerkontrakt og samboerøkonomi her 

Ved brudd

Eiendomsretten til eiendelene blir avgjørende for oppgjøret, hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld.

Dersom samboerskapet opphører, er utgangspunktet at du tar med deg ut av samboerskapet det du tok med deg inn, og eventuelt det du har anskaffet under forholdet.

Hvis det er din samboer som eier boligen dere bor i og har betalt på lån og avdrag, mens du har bidratt til husholdningen med løpende utgifter, så er det din samboer som har bygget seg opp verdier, mens du kan stå på bar bakke etter forholdet.

 

Digitalt kurs

Kurs: Slik lager du en god samboerkontrakt

Morten Fæste er advokat i Huseierne. Her får du en innføring i hvilke regler som gjelder for økonomiske forhold mellom samboere. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer