Nytt styre i Huseierne

Gå til hovedinnhold

Nytt styre i Huseierne

På Huseiernes landsmøte i Bergen 31. mai- 2. juni, ble det valgt nytt styre for perioden 2019-2021.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Størstedelen av styret fra forrige periode stilte til gjenvalg, og de har alle fått fornyet tillit.

Vi takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen, og ønsker de nye velkommen.

Nytt styre

Stian Wessel er gjenvalgt som styreleder for Huseierne, samme med nestleder Anne Kristin Vie.

Lena Drønnesund, Morten Walthinsen og Cecilie Thorbjørnsen er også gjenvalgt som styremedlemmer.

Samme er Espen Kheradmandi som er de ansattes representant i styret.

Nye styremedlemmer for denne perioden er Line Parelius, Are Opdahl og Svend Lund.

Avtroppende styremedlemmer

Styrets arbeid har i tillegg til løpende oppfølging av virksomhetens økonomi, konsentrert seg om oppfølging og gjennomføring av forbundets strategi og endringene i organiseringen av distriktsapparatet.

Peter Batta, Hege Hafnor og Gunnar Hovland trer av som styremedlemmer.

Vi i Huseierne takker for det gode arbeidet og all tiden de har lagt ned.

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler