Huseierne: -Kutt i eiendomsskatten i Oslo nå!

Gå til hovedinnhold

Huseierne: -Kutt i eiendomsskatten i Oslo nå!

Det nye borgerlige Oslo-byrådet vil fjerne eiendomsskatt på bolig i løpet av neste fireårsperiode. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne forventer at nedtrappingen starter umiddelbart. Eiendomsskatten i Oslo må reduseres allerede fra januar.

SETT NED NÅ: Det nye byrådet i Oslo har lovet å fjerne eiendomsskatten i løpet av perioden. - Å sette ned eiendomsskatten fra 3 til 2 promille allerede fra januar er et viktig bidrag i hverdagsøkonomien til folk, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og finansbyråd Hallstein Bjercke (V) la nylig frem sin politiske plattform for byrådssamarbeidet mellom Høyre og Venstre. Der står det at byrådet vil avvikle eiendomsskatten på folks hjem, i løpet av bystyreperioden.

Huseierne hadde før kommunevalget møte med Eirik Lae Solberg og nyvalgt ordfører Anne Lindboe (H) om bokostnader, spesielt eiendomsskatt og kommunale avgifter.

-Det er viktig for husholdningene i Oslo at eiendomsskatten blir avviklet. Boligen er et hjem, ikke et investeringsobjekt som skal være gjenstand for høy skatt, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

-Vi er glade for at det nye byrådet i Oslo har fulgt opp rådene fra oss i Huseierne. Bokostnadene i Oslo er skyhøye, sier Morten Andreas Meyer og viser til Huseiernes bokostnadsindeks for 2023. Han fortsetter: 

- Eiendomsskatten tar ikke hensyn til husholdningenes betalingsevne eller gjeld. I en svært krevende periode for økonomien for husholdningsøkonomien, blir det ekstra viktig at det offentlige bidrar til å redusere byrden, sier Meyer.

Oslo dyrest i hele landet

Bokostnadene i Oslo har skutt i været. Bor du i en leilighet i Oslo, må du i 2023 ut med godt over 50.000 kroner mer enn i fjor.

Hvis du bor i en enebolig i hovedstaden, har bokostnadene økt med 70.000 kroner sammenlignet med i fjor. Oslo har de desidert høyeste bokostnadene i landet. Det viser Huseiernes bokostnadsindeks.

 

 

-Det er blitt veldig dyrt å eie og ta vare på egen bolig. Det er grenser for hva husholdningene i Oslo kan klare, sier Meyer.

Det er ikke bare eiendomsskatten det nye byrådet kan gjøre noe med. Det forrige byrådet i Oslo budsjetterte med en årlig økning i vann- og avløpsgebyrene på 17 prosent.

 

"Å sette ned eiendomsskatten fra 3 til 2 promille allerede fra januar er et viktig bidrag i hverdagsøkonomien til folk." 

 

-Vi frykter at vann- og avløpsgebyrene kan komme til å øke enda mer enn dette i Oslo i årene som kommer. Det er bra at byrådet vil gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen, sier Morten Andras Meyer og utdyper:

-Vi forutsetter at dette også vil gjelde vann- og avløpssektoren. Men dette vil ta tid og mange husholdninger er hardt presset økonomisk. Å sette ned eiendomsskatten fra 3 til 2 promille allerede fra januar er et viktig bidrag i hverdagsøkonomien til folk, sier Meyer.

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Byrådet anslo den gang at det ville kunne innkreves 150 millioner kroner fra boliger i Oslo i 2016. I 2023 er de budsjetterte eiendomsskatteinntektene fra boliger i Oslo på hele 920 milliarder kroner.

Huseierne vil følge opp at Byrådet faktisk gjennomfører løftene som er viktig for byens boligeiere.

 

Hammersborgerklæringen – Det nye borgerlige Byrådet i Oslo sier blant annet at de vil:

Skatt og avgifter: 

  • gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå gjennom de ulike sektorene, identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester
  • avvikle eiendomsskatten på folks hjem, i løpet av bystyreperioden
  • forbedre kvalitetssikringen av store investeringsprosjekter, blant annet vurdere et eget kompetansemiljø i Oslo kommune, flere alternative løsninger tidlig i prosjektet og retningslinjer for å hindre omfangsvekst etter førstegangs politisk behandling

 

Ren og tilgjengelig Oslofjord

  • jobbe for å øke rensegraden på Oslos avløpsvann og kloakk, og arbeide for fosfor- og nitrogengjenvinning langs fjorden

 

Boligmarkedet: 

  • sette måltall for Plan- og bygningsetaten og ha mål om å komme opp til minst 3 000 ferdigregulerte boliger årlig
  • liberalisere leilighetsnormen; det skal i det enkelte prosjekt tillates inntil 40 prosent leiligheter med størrelse 30 til 50 kvadratmeter, og minimum 30 prosent av leilighetene skal være større enn 80 kvadratmeter
  • at leilighetsnormen bare skal gjelde i enkelte delbydeler i St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene og skal ikke praktiseres i resten av byen
  • samarbeide med boligaktører om alternative kjøpsmodeller som vil hjelpe flere inn på boligmarkedet

 

Byggesaker:

  • gjøre kommunal saksbehandling av plansaker mer effektiv, digital og inkluderende, for å sikre raskere boligbygging, mer forutsigbarhet for utbygger og bedre medvirkning for innbyggerne

 

En levende og tilgjengelig by

  • bygge flere gågater og ruste opp flere torg og møteplasser

 

 

Les mer: Du kan lese hele Hammersborgerklæringen her

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer