Regjeringen foreslår nye regler for hjemmekontor

Gå til hovedinnhold

Regjeringen foreslår nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har lagt frem en ny forskrift for hjemmekontor. Huseierne mener det er bra at dagens regler for hjemmekontor blir oppdatert og skal delta i høringen om de nye reglene.

Hyttekontor: Det siste året har også hyttekontoret blitt en større realitet, men dette er ikke nevnt i forslag til ny forskrift om hjemmekontor.

Av: Kristin Gyldenskog

Dagens regler om hjemmekontor er fra 2002. Det var en tid da hjemmekontor var lite i bruk, blant annet fordi dataløsninger og internetthastigheten i hjemmene ikke var like gode som i dag.

Med en større utbredelse av bredbånd og tilpassede løsninger har det blitt mer vanlig å kunne arbeide hjemmefra. Så kom koronaen, og 12. mars i fjor ble de som kunne pålagt å arbeide hjemmefra.

Frihet til å organisere hjemmet sitt

Så mange som 56 prosent av arbeidstakerne fortalte at de kunne arbeide hjemmefra, mens 41 prosent var pålagt å arbeide hjemmefra i fjor. Det viste Arbeidslivsbarometeret 2020. Samtidig har dagens regler som har navnet «Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem» blitt utdatert.

-Vi i Huseierne har sett litt på utkastet som har kommet, og synes det er på tide at forskriften oppdateres, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne. Han peker på at forskriften skal balansere ulike hensyn.

 

Carsten Henrik Pihl forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

 

-Det er viktig at arbeidsgiveren har ansvaret for arbeidstiden og miljøet på arbeidsplassen. Også når det arbeides hjemmefra. Samtidig skal den enkelte boligeier få lov til å organisere hjemmet sitt slik man ønsker, sier Pihl.

 

Fleksibelt arbeidsliv

Regjeringen ønsker ikke at arbeidsgiver skal kunne spekulere i å bruke hjemmekontor for å unngå å tilby et fast arbeidssted eller komme unna ansvar for arbeidsmiljø og yrkesskader. Og reglene for hjemmekontor vil være likere dem på jobben.

– Vi skal ikke liberalisere arbeidstiden på hjemmekontorene. Snarere må reglene der være likere de vanlige som gjelder på jobben. Vi må sette opp barrierer mot utviklingstrekk vi ikke liker, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i intervju med E24.

– Fremtidens arbeidsliv kommer til å bli mer fleksibelt. Det kommer til å bli mer normalt med hjemmekontor og å jobbe forskjellige steder, sier statsråden.  

Hva med kontoret på hytta?

Det siste året har også hyttekontoret blitt en større realitet, men dette er ikke nevnt i forslag til ny forskrift om hjemmekontor.

-Det er rart at ordet «hytte» ikke er nevnt en eneste gang i forskriftsnotatet. Og det er skrevet lite om hva som faktisk menes med «arbeidstakers hjem». Er det bare hjemmet, eller er det også på hytta som er det «utvidede hjemmet», sier Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Huseierne kommer til å levere høringssvar til forskriften som har høringsfrist 23. juli. Les hele høringen her

 

Krav fra LO

LO har på sin side krevet forbedringer i dagens lovverk for hjemmekontor. Særlig har LOs krav vært knyttet til fire punkter, skriver Fri fagbevegelse:

  • Arbeidstid: Trenger klare regler for daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid og helge-og nattarbeid.
  • Arbeidsutstyr: Det bør tydeliggjøres at arbeidsgiver har ansvar for å sørge for tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr.
  • HMS: LO mener at arbeidsgiver må passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret.
  • Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres.

 

Fakta:

Slik er reglene for hjemmearbeid:

Oppsummering av dagens regler for hjemmearbeid:

  • Arbeidsgiver må vurdere om hjemmearbeid er av en slik art at forskriften kommer til anvendelse. Dersom forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.
  • For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige.
  • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø.
  • Arbeidstid skal reguleres i tilleggsavtalen. Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstiden er forsvarlig. Dette gjelder også når arbeidstaker utfører arbeid i arbeidstakers eget hjem.
  • Verken arbeidsgiver eller verneombudet har tilgang til hjemmearbeidsplassen uten at det er inngått særskilt avtale om dette.

Kilde: Arbeidstilsynet  

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer