Ny rapport: Kritisk lav bankkonkurranse i Norge

Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Kritisk lav bankkonkurranse i Norge

En fersk rapport fra Huseierne dokumenterer at bankmarkedet i praksis er lokalt, og med oppsiktsvekkende dårlig bankkonkurranse i store deler av landet.

DÅRLIG BANKKONKURRANSE: Vi i Huseierne kjemper for bedre bankkonkurranse.

– Konkurransen er sterk i det norske bankmarkedet, hevdet Finans Norge da de nylig friskmeldte sin egen bransje. - Det ser vi nå at ikke stemmer, fastslår Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne. En fersk rapport fra Huseierne dokumenterer at bankmarkedet i praksis er lokalt, og med oppsiktsvekkende dårlig bankkonkurranse i store deler av landet.

– Vi hører ofte at bankkonkurransen i Norge er bra, fordi vi har over 100 banker i Norge. Nå har vi regnet på det, og tallene viser tydelig at bankkonkurransen i Norge er alt annet enn god, sier Meyer.

Uoversiktlig marked

Menon har på vegne av Huseierne gjennomgått dagens bankmarked for boliglån, sett fra kundens perspektiv. Etter de siste års oppkjøp og fusjoner, er bankmarkedet dominert av to store landsdekkende aktører, DNB og Nordea. Utover dette har du som kunde i praksis et begrenset antall regionale og lokale banker å velge i. Derfor er det avgjørende å vurdere bankkonkurransen fra et lokalt perspektiv. Analysen omfatter hele 1397 steder i Norge, med tall hentet fra grunnboksuttrekk gjort av Ambita. Rapporten med full oversikt over bankkonkurransen i hele landet, offentliggjøres i dag.

Last ned rapporten her

– Kartleggingen viser at det er langt færre banker som konkurrerer om bankkundene enn det som vanligvis blir påstått. Markedet er uoversiktlig for boliglånskundene. Banker omtaler seg som «landsdekkende» i Finansportalen, men gir i liten grad lån i mindre sentrale strøk. Selv i de sentrale kommunene er konkurransen urovekkende dårlig, sier Morten Andreas Meyer. – Det er for mange steder som har for dårlig bankkonkurranse. Dette er større byer og steder med godt fungerende boligmarked, men likevel har ofte de fire-fem største bankene over 80 prosent av markedet. Da er det vanskelig for andre banker å komme inn på dette markedet, påpeker Meyer.

Økt bankkonkurranse viktig for husholdningenes privatøkonomi

Huseierne har i sin rapport presentert konkrete tiltak for å bedre bankkonkurransen på boliglån i Norge. Regjeringen oppfordres dermed til å gå fra ord til handling for å sikre den norske boligmodellen der flest mulig kan eie og ta vare på egen bolig.

– Rentekostnadene er den største bokostnaden for norske boligeiere. Derfor er det viktig at bankkonkurransen er god slik at bankene må konkurrere om kundene og låntakerne kan prute på betingelsene. Våre tiltak mener vi er med på å skape større konkurranse og derfor lavere rentekostnader. Det er viktig at forbrukerne opplever reell konkurranse på et så viktig produkt som boliglån, avslutter Morten Andreas Meyer i Huseierne

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer