Ny nettleiestruktur er en hån mot strømkundene

Gå til hovedinnhold

Ny nettleiestruktur er en hån mot strømkundene

Regjeringen vedtok i dag ny nettleieforskrift. Forbrukerorganisasjonen Huseierne er sjokkert over at man velger å gjøre drastiske endringer i nettleien, vel vitende om at vi i dag ikke har en kunnskapsbasert tariffmodell som gir enkle og forståelige prissignaler til strømkundene.

KOMPLISERT: Denne omleggingen vil gjøre det mer komplisert å være strømkunde, og det er fullstendig bakvendt å innføre en modell som svekker insentivene for å spare strøm.

- Å gjennomføre så store endringer i prismodellen for et viktig samfunnsgode med et så svakt faktagrunnlag som legges på bordet her, strider mot alle prinsipper for god forvaltning, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Huseierne er ekstremt skuffet over at verken Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat eller regjeringen tar landets strømkunder og nettleiekritikken som er kommet fra alle hold de siste årene på alvor.

- Her vedtar man store endringer i nettleien, selv om man vet at kunnskapsgrunnlaget er syltynt. Dette er sterkt kritikkverdig, landets strømkunder fortjener bedre enn dette, sier Öberg.

Vanskeligere å være strømkunde

Tidligere piloter har pekt i retning av at effekttariffer er vanskelige å forklare til kundene og ikke ga noen merkbar endring i strømforbruket. I tillegg vet man at prissignalene må være meget sterke for å endre atferd og forbruk.

Huseierne frykter derfor fremdeles at effekttariffer vil gjøre det enda mer komplisert å være strømkunde.  Vi er skeptiske til pisk fremfor gulrot i ny nettleiestruktur.

- Vi trenger informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder, ikke uforståelige prismodeller. I tillegg er vi bekymret for lønnsomheten i gode enøk-tiltak i egen bolig fremover, sier Öberg.

Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak som isolering og varmepumpe, eller har lagt solceller på taket, vil få mindre igjen og kan risikere å sitte igjen med en høyere strømregning.

- Nye nettleiemodeller vil i mindre grad belønne gode energitiltak i egen bolig siden det variable leddet blir mindre og mer av nettleien blir fast. Ensidig fokus på effekt vil svekke motivasjonen for å bruke mindre strøm, noe som er stikk i strid med norske klimamålsettinger.

- Vi vet at strømkundene vil ha en viktig rolle i det grønne skiftet, og da nytter det ikke å være mer opptatt av straffetariff enn kunnskap, forståelse og opplæring. Vi er helt avhengige av å få med oss forbrukerne på laget, sier Öberg.

Løsning uten klart problem

NVE har lenge hevdet at vi priser nettet feil i dag, og Huseierne har derfor hatt tiltro til at NVE og OED sørger for at det blir riktig denne gangen.

- Vi håpet i det lengste at de tok seg tid til å vente på piloter og modellanalyser for å sikre mer kunnskap før de endret hele nettleiestrukturen. Men dessverre for forbrukerne, så fortsetter de å tvinge frem endringer uten å besvare sentrale spørsmål.

Det har lenge vært uklart hvilke problemer de egentlig prøver å løse med den nye nettleiemodellen, og endringen burde derfor kommet når vi vet mer om strømkundenes forbruksmønster.

I diskusjonen rundt bedre nettutnyttelse og videreutvikling av strømnettet, er det et ensidig fokus på industri, næringsliv og utslippskutt. Men energieffektivisering er jokeren. 

- Det er for lite fokus på at energisparing i folks boliger frigjør store mengder konfliktfri strøm. I samme slengen glemmer man også at forbrukerne mangler gode verktøy for å kunne bidra positivt til å jevne ut energiforbruket.

Vedtak basert på antakelser, ikke kunnskap

Kunnskapsgrunnlaget bak forslaget er for tynt, og i skrivende stund jobbes det med piloter og utprøving av nye nettleiemodeller.

Dette er satt i gang for å få gode svar på sentrale spørsmål som; «hva er gode prissignaler?» og «hvordan reagerer strømkundene på dem?»

- Det at man ikke tar seg tid til å vente på resultatene og dermed ikke tar hensyn til hva piloter og kartlegginger viser, er dessverre et bevis på at man her har bestemt seg på forhånd, sier Öberg.

I løpet av de to neste årene vil man gjennom Elhub og pilotering få et fantastisk informasjonsunderlag som kan lede frem til et mer opplyst og velbegrunnet forslag til ny nettleie.

- Det er komplett uforståelig at vi ikke har tid til å vente på denne viktige kunnskapen, avslutter Linda Ørstavik Öberg.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer