Ny nettleie: Ulike løsninger til diskusjon

Gå til hovedinnhold

Ny nettleie: Ulike løsninger til diskusjon

Noen nettselskaper har allerede innført ny nettleiemodell, mens andre utsetter det til i sommer, etter at regjeringen skjøv på fristen. Selv om forskriftene setter rammer for hvordan ny nettleie skal bli, er det opp til nettselskapene hva slags nettleiesystem de lager innenfor rammeverket.

STRØM: Alle er enige om at strømnettet må utnyttes smartere. Men hvilke betalingsmodeller vil fungere best, slik at vi både sparer strøm og unngår forbrukstopper som overbelaster nettet? 

Forskjellene i hvordan nettselskapene legger opp den nye nettleia kom tydelig frem under frokostmøtet Huseierne og NBBL arrangerte sammen i forrige uke. Temaet var ny nettleie og høye strømpriser, og både nettselskaper, politikere og bransjefolk var samlet for diskusjon.

Se frokostmøtet i opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=dU9ejZWFn2o

Alta Kraftlag har laget en enklere nettleie

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag minnet om den tiden da vi alle hadde et kjøkkenwattmeter på kjøkkenveggen, som viste strømforbruket i sanntid. Nå er kjøkkenwattmeterne for lengst historie, og de færreste av oss har detaljkontroll på eget strømforbruk i sanntid. Det gjør at en nettleie der forbrukstoppen forrige måned skal avgjøre påfølgende månedens innbetalinger, er svært problematisk, mener han. Likevel er det en slik nettleie storparten av nettselskapene planlegger å innføre. Men Alta Kraftlag har tenkt annerledes.

- Vi i Alta Kraftlag hørte Linda Ørstavik Öberg fra Huseierne på Debatten med Fredrik Solvang før jul – og innså at hun hadde helt rett: De nye, kompliserte nettleiemodellene som storparten av nettselskapene innfører er det ingen som skjønner noen ting av, sa Ramstad.

Derfor ville Alta Kraftlag velge en enklere løsning, og har nå innført ny nettleie som oppfyller kravene i forskriften – men som også er enkel og forståelig for kundene.

- Vi har differensiert på boligens sikringsstørrelse. Det er en enkel, stabil størrelse som alle kan forholde seg til. Vi har gjort det slik at det er litt dyrere for store eiendommer med stor sikringsstørrelse. De havner på trinn 2 i nettleie. Men ca. 99 prosent av boligkundene våre er på trinn 1. Dermed vet alle våre kunder hva de har å forholde seg til – nettleia er stabil og forutsigbar og enkel å forstå.

Diskusjon: Knut Olav Bakkene fra Glitre Energi Nett, Per-Erik Ramstad fra Alta Kraftlag og Andreas Strømheim-Aamodt i Nelfo i diskusjon, ledet av Linda Ørstavik Öberg fra Huseierne og Christian Marius Stryken fra NBBL. 

Trappetrinnsmodell basert på forbrukstopp

Den nettleietypen de fleste nettleverandører har falt ned på, og enten allerede har innført, eller kommer til å innføre i sommer, er imidlertid langt mer komplisert. Der er det trappetrinn som gjør at du hver måned vil kunne betale mer eller mindre i fastledd – basert på den timen forrige måned hvor du brukte mest strøm samtidig. Altså – og litt forenklet: Ladet du elbilen, hadde på varmeovner og lagde mat samtidig i bare en time i forrige måned, blir fastleddet i nettleia neste måned dyrere. Gjør du disse tingene etter hverandre neste måned, vil fastleddet bli billigere.

Knut Olav Bakkene i Glitre Energi brukte sin taletid på frokostmøtet til å forsvare denne modellen, og forklarte at det er nødvendig å gjøre det slik primært for å få folk til å lade elbilen om natten. Dersom alle lader om ettermiddagen når de kommer hjem fra jobb, vil det overbelaste strømnettet og kreve dyre utbygginger.

I Alta Kraftlag er de imidlertid forberedt på å løse elbilproblemer på en enklere måte:

- Dersom vi ser at vi må ha kundene til å flytte tidspunkt for lading av elbil – ja, så innfører vi nattariffer eller elbiltariffer eller lignende, sa Ramstad.

Utfordrende at vi ikke har oversikt

Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo, en interesseorganisasjon for elektrobedrifter, er kritisk til den kompliserte trappetrinns-nettleia. På frokostmøtet påpekte han at de aller fleste av oss ikke aner hva som er månedens høyeste samtidige strømforbruk før det er for sent å gjøre noe med det. Det skaper store utfordringer.

- Vi får høre at vi skal bruke apparater hver for seg, men de fleste av oss må også få hverdagen til å fungere. Vi i Nelfo tror ikke denne kapasitetstariffen vil fungere, - selv om forbrukerne kanskje skulle komme til å forstå prinsippene i modellen. Vi tror at en type rusthidsavgift eller «happy hour» vil fungere langt bedre om man ønsker en bedre utnyttelse av nettet og vil flytte tidspunktet for lading av elbiler, sa han.

Data fra elbilforeningen viser at de fleste elbileiere allerede nå lader på lav effekt om natten.

Må utjevne strømforbruket

Statssekretær Amund Vik stilte fra Olje- og energidepartementet. Han minnet om at den nye nettleia har som formål å jevne ut strømforbruket. Ved en utjevning vil alle nettkunder spare penger på å slippe å bygge ut strømnettet. Tiden frem til sommeren vil departementet bruke blant annet på å ha diskusjon med nettselskapene.

- Vi må se på hva vi kan få til på teknologi og kommunikasjon. Vi trenger en edruelig samtale om hvordan norske forbrukere kan bruke strømmen – og da snakker vi særlig om elbillading – bedre utover døgnet. Uten at vi skal trenge å dusje om natta eller forskyve middagen, sa Vik.

Fra opposisjonen var Lars Haltbrekken fra SV tydelig på at det såkalte energileddet i nettleia må utgjøre en større andel enn det i dag legges opp til:

- En større andel av nettleia må prises ut fra forbruk. Da gis det insentiver til å redusere energiforbruket, sa Haltbrekken.

Huseierne: Dette må være forståelig for folk flest

Ønsket om høyere energiledd i nettleia gir gjenklang hos Huseierne.

Huseierne har gjentatte ganger advart mot de nye, kompliserte nettleie-modellene som delvis er innført og delvis vil innføres til sommeren. 

At vi alle må bruke strømnettet smartere og jevnere er det ingen tvil om, men det krever nettleiemodeller som forbrukerne forstår – og som fungerer.

- Vi må også sikre at det fortsatt vil lønne seg å investere i gode energitiltak som etterisolering, varmepumpe og solceller. Derfor ønsker vi blant annet et høyt energiledd i nettleien – høyere enn det i dag legges opp til, sier Öberg.

Vil du se hele frokostmøtet i opptak, finner du det her:

https://www.youtube.com/watch?v=dU9ejZWFn2o

 

Oppdatert: I mai 2022 kom Regjeringen med endelig vedtak om ny nettleie. Les om den nye nettleien her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer