Nå tilbyr Huseierne leiekontrakt på ukrainsk

Gå til hovedinnhold

Nå tilbyr Huseierne leiekontrakt på ukrainsk

Opp mot 30.000 flyktninger skal bosettes i Norge i tiden som kommer. For å bidra til at utleier og leietaker forstår innholdet i avtalen, tilbyr Huseierne nå husleiekontrakt på ukrainsk.

Prognosene tilsier at det vil være behov for å bosette tilsammen rundt 35.000 flyktninger i Norge i år. Rask bosetting er viktig for å redusere tiden der flyktnignene er nødt til å sette livene sine på vent. Foto: Shutterstock.

Tekst: Rikke Åserud

- Det at folk kan oppleve å bo trygt i eget hjem er grunnleggende for å skape gode rammer rundt livene til folk, sier Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Han kommer derfor med denne anmodningen:

- Vi oppfordrer alle som nå har ledig utleiebolig til å tilby den til ukrainske flyktninger.

Bruk utleiemuligheten godt

Har man for eksempel en utleiebolig som har stått tom en periode, er dette tiden for å begynne å bruke den igjen, mener Huseiernes generalsekretær.

- Vi har alle et ansvar for å bidra i den største flyktningkrisen i Europa etter andre verdenskrig, minner Meyer om.

Prognosene tilsier at det er behov for å bosette om lag 30.000 ukrainske flyktninger i 2022. Rundt 15.000 flyktninger fra Ukraina er ankommet Norge til nå.

UKRAINSK: Husk at det er den norske kontrakten som skal underskrives. Oversatt leiekontrakt er til hjelp slik at begge parter vet hva de skriver under på. 

Vil du hjelpe til? Kontakt kommunen

Dersom du har en ledig utleiebolig og ønsker å tilby den til ukrainske flyktninger, bør du henvende deg til NAV eller flyktningetjenesten i din kommune. Du kan også sjekke tjenesten Hjerterom fra Finn. Tjenesten skal gjøre det lettere for utleiere, kommuner og flyktninger å finne hverandre.

I mange tilfeller vil et leieforhold ordnes slik at du i stedet for depositum fra leier, får en kommunal garanti fra NAV. Selve kontrakten inngår du som utleier med den eller de ukrainske flyktningene som skal bo i boligen, eller med kommunen.

Generalsekretær i Huseierne Morten A. Meyer oppfordrer alle med utleiemuligheter til å bidra om de kan. 

Husk at betalingsevnen kan være begrenset.

- Krigen har rammet mange hardt også økonomisk. Jeg håper flest mulig utleiere tar hensyn til at betalingsevnen til flyktningene vil være begrenset. Dette bør gjenspeiles i forventningene til leieinntekter, sier han.

Bistår kommunene

Foreløpig er få flyktninger bosatt, og det har derfor ikke vært stor etterspørsel etter en utleiekontrakt på ukrainsk.

- Vi mener det er bra at den nå er tilgjengelig, og klar til bruk når det blir behov. Vi tenker at den også kan være til nytte for kommunene som skal bosette flyktninger, sier Meyer.

Huseierne har allerede hjulpet enkeltkommuner og kommunenes organisasjoner med fagkunnskap om utleie, utleieforhold og kontraktsmessige forhold.

- Vi har sannsynligvis landets sterkeste fagmiljø på dette området, og er klare til å bistå med vår kunnskap når kommunene trenger det, påpeker generalsekretær Meyer.

Huseiernes leiekontrakt finnes fra før av oversatt til engelsk, polsk, urdu, arabisk, somali, hindi og tigrinja. Alle oversettelsene finner du her (klikk på lenken.)

NB: Det er den norskspråklige leiekontrakten som skal underskrives av partene, ikke oversettelsen.

Advokaten: Vær fleksibel og vis forståelse

Advokat Anders Leisner, som er leder for medlemsrådgivning i Huseierne, påpeker at du med fordel kan lette litt på noen av de kravene du under normale omstendigheter bør stille i et utleieforhold.

- Vanligvis understreker vi i Huseierne hvor viktig det er for eksempel å sjekke referanser når man skal leie ut. Men når det gjelder ukrainske flyktninger tenker jeg at de som leier ut naturligvis må fire på slike krav. Vær fleksibel og vis forståelse, sier leder for medlemsrådgivning i Huseierne, Anders Leisner.

Han trekker frem oppsigelsestid som et annet eksempel. Kanskje ønsker leier på kort varsel å flytte på seg. Det kan være at han eller hun vil videre til familie som har endt opp et annet sted i landet, eller i et annet land. Slike ting bør man vise forståelse for i denne ekstraordinære situasjonen. 

Bruk Huseiernes digitale husleiekontrakt for enkel og trygg utleie. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer