Luftavfukter: Bedre inneklima

Gå til hovedinnhold

Luftavfukter: Bedre inneklima

Har du fukt i boligen finnes det naturlig nok en bakenforliggende årsak, men før du får utbedret årsaken til fukten, kan en luftavfukter hjelpe deg.

Vokser det muggsopp, er det tegn på fukt. Luftavfukteren vil hjelpe deg, men ikke fjerne årsaken til fukt. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Fukt i boligen kan skyldes mangt. Det kan være at dreneringen rundt boligen din ikke er optimal, det kan også skyldes at isolasjonen ikke er tilfredsstillende eller at du ikke har god, eller tilstrekkelig ventilasjon.

Det kan også skyldes at det dusjes mye, at klesvasken tørker inne, eller at det kokes mye mat. Når det er høy luftfuktighet innendørs vil det gi gode vekstvilkår for mugg, bakterier og råte.

Ta rommene tilbake

Et hus kan være godt bygget, men likevel ha fuktige soner. Med fukt vil konsekvensen ofte være at det vokser muggsopp på de fuktige flatene, og med muggsopp oppstår det også vond lukt.

En luftavfukter kan derfor avhjelpe situasjonen, og i det minste være en løsning mens man finner ut av hvor problemet stammer fra.

- Ved å bruke en luftavfukter vil man fjerne vekstbetingelsene for muggsopp, og når inneklimaet blir tørrere vil ikke muggsoppen spire og gro i det hele tatt, forteller Huseiernes bygningsrådgiver, Ingeborg Bjorvand Engh.

Ingeborg Bjorvand Engh er biolog og en av Huseiernes bygningsrådgivere.

Er du så uheldig at du allerede har fått misfarging eller vekst av muggsopp, kan du sette i gang avfukteren og gjøre rent.

- En grundig vask av overflaten vil da kunne fjerne mye av den inntørkede muggsoppen som noen kan reagere allergisk mot, sier Engh.

For eksempel kan en luftavfukter være en god løsning til kjellere, kryprom og garasjer.

Dette er rom der det er vanskelig å gjøre rent, men det er enkelt å redusere fuktnivået.

Kanskje har du et bad som er fuktig fordi det har dårlig, eller utilstrekkelig ventilasjon? Da kan luftavfukteren være til hjelp innen du har fått utbedret ventilasjonen.

For en fuktig kjeller som skal brukes til oppbevaring kan også en luftavfukter være en god løsning, og vil gi deg bedre tid til å planlegge kostbare inngrep som drenering og isolasjon av grunnmur.

Midlertidig løsning

Å ha fått, for eksempel en tørrere kjeller ved hjelp av luftavfukteren, betyr ikke at det er greit å direkte isolere og kle vegger for å omgjøre kjelleren til oppholdsrom. For årsaken til fukt er ikke fjernet.

- Hvis man ikke fjerner årsaken til fukten, vil problemet mest sannsynlig gjenoppstå, og sopp kan utvikle seg i det skjulte mellom grunnmuren og ytterkledningen, understreker hun.

Ved å holde fukten i sjakk, kan man derimot ta kjellerrommet i bruk til oppbevaring når det er tørket opp.

Forsiktig med loft

Å tørke en fuktig kjeller med en luftavfukter er en hendig, men midlertidig løsning. Derimot er det ikke det samme for et fuktig og uisolert loft. Det vil ikke bli tørt og brukelig uten videre.

- Har man et fuktig og kaldt loft, er årsaken til problemet ofte at fuktig luft lekker opp på loftet fra boligrommene under, for eksempel ved utette loftsluker og gjennomføringer for kabler og rør, og at loftet dessuten er dårlig ventilert, sier Engh.   

Da bør man altså først tette disse luftlekkasjene, og sørge for god ventilasjon på loftet. Ved å tette lekkasjene til og fra boligrommene, vil man også oppleve at det blir lunere inne.

- Bestemmer man seg for å etterisolere loftet, som er et vanlig ENØK-tiltak, må man først sørge for at loftet er tilstrekkelig ventilert, og at man har tettet overgangene til underetasjen før man legger isolasjon på loftsgulvet, avslutter Engh.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer