Lettere å utbedre eldre boliger

Gå til hovedinnhold

Lettere å utbedre eldre boliger

Ønsker du å heve taket eller innrede et loft, men orker ikke grunnet tungrodd regelverk? Nå får kommunene nye muligheter til å gi unntak fra tekniske krav ved utbedringer, som ikke utløser et helt batteri av kriterier.

Tekst: Karoline Koldre. Foto: Pixabay

Mange ønsker å gjøre endringer i eldre boliger, men ender opp med å ikke orke. Ofte blir det både for kostbart og for krevende for folk flest. Reglene har vært kompliserte, og både kommunene og boligeierne har hatt problemer med å forstå hva som gjelder. 

Regjeringen kommer nå med et forslag som går ut på at det skal bli enklere og klarere regler for arbeid på eksisterende bygg. Forslagene skal gi mer forutsigbar, likere og raskere byggesaksbehandling, og det skal gå fortere og være mer effektivt. Og – ikke minst - det skal bidra til at bygg er i bruk og ikke forfaller.

Les mer: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova. 

Dette er vi i Huseierne fornøyde med.

- Huseierne ønsker at alle som eier sitt eget hjem skal ha størst mulig innflytelse på hvordan boligen kan utnyttes. At regjeringen nå fortsetter sin innsats for å forenkle byggereglene støtter vi fullt ut. Så må vi bare krysse fingrene for at kommunene landet rundt er villige til å benytte det slingringsmonnet regjeringen nå foreslår at de skal få, sier leder for medlemsrådgivning i Huseierne, Anders Leisner.

Trenger du byggteknisk rådgivning? Bli medlem hos i Huseierne!

Fra råloft til bolig

Tidligere har reglene stort sett fokusert på nye bygg, men kravene har også fått effekt på eldre bygg, noe som har ført til lang kommunal saksbehandling.

Det nye forslaget gjør det og enklere å ta i bruk en fritidsbolig som helårsbolig, så lenge sikkerheten ikke blir dårligere, samt at man lettere kan omgjøre uinnredet loft i eldre bygårder til boligformål.

- På grunn av begrensninger og hensyn til bevaring, kan det være umulig å oppgradere et bygg til standarden som kreves. Med de nye reglene er det likevel mulig å foreta vesentlige forbedringer av bygget både med hensyn til økt brannsikkerhet, mer effektiv energibruk og bedre tilgjengelighet, sier Leisner.  

Forslaget kan bidra til at flere eldre bygårder oppgraderes til høyere standard, og i tillegg blir det enklere å utnytte de mange uinnredede loftene som finnes i de store byene i Norge.

Følg oss på Facebook!

Enklere å etterisolere bygg

Av flere årsaker kan det være praktisk umulig å oppfylle dagens energikrav fullt ut på gamle murgårder, og etterisolering av eldre bygninger kan i verste fall føre til fuktskader og dårlig inneklima.

Med det nye forslaget får kommunen handlingsrom til å gi eiere muligheten til å oppgradere standarden og utvikle sine bygg.

- Dette vil og kunne snakke til folks lommebok, avslutter Leisner.

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer