Leietakerne er fornøyde med private utleiere

Gå til hovedinnhold

Leietakerne er fornøyde med private utleiere

KOMMENTAR: Leietakerne er fornøyde med private utleiere, viser Forbrukerrådets egen rapport. Derfor er Forbrukerrådets ønsker om mer profesjonelle utleiere merkelig, skriver Huseiernes Morten Andreas Meyer i denne kommentaren.

GODT FORHOLD: Private utleiere er i all hovedsak vanlige boligeiere som leier ut en del av boligen de selv bor i. Og de aller fleste har et godt forhold til leietakerne sine, skriver Morten Andreas Meyer i denne kommentaren.

Denne kommentaren stod først på NRK Ytring, og er et svar på Forbrukerrådets kommentar "Kast Husleieloven"

 

Av: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet maler et skremmebilde av leiemarkedet og mener at dagens husleielov skaper mange konflikter. Hun foreslår at staten kan gi insentiver for utbygging av en større næringsdrivende utleiesektor. Dette er Huseierne uenig i.

Blyverket vil endre husleieloven og viser blant annet til Forbrukerrådets egen rapport.

Forbrukerrådets rapport viser imidlertid noe helt annet enn det Blyverket og Forbrukerrådet påstår.

Leietakere godt fornøyd

Forbrukerrådets undersøkelseble gjennomført blant 1490 leietakere her til lands i januar 2021. Undersøkelsen viser at sju av ti leier av en privatperson. De private utleierne er i all hovedsak vanlige boligeiere som leier ut en del av boligen de selv bor i.

I rapporten svarer så mange som 94 prosent av leietakerne at de totalt sett er svært fornøyd eller ganske fornøyd der de bor nå. Leiemarkedet ser i det store og hele ut til å fungere bra.

Det virker som om Forbrukerrådet ønsker seg flere kommersielle aktører i utleiemarkedet, og at de mener det er bedre å leie av profesjonelle aktører.

Erling Rein, Administrerende direktør i Asker og Bærum boligbyggelag skriver i en kronikk at markedet ikke kan styres av amatører, skal man få en slutt på konfliktene i utleiesektoren. Det er imidlertid ikke dekning for slike påstander.

Resultatene fra undersøkelsen til Forbrukerrådet viser at:

  • 78 prosent er «godt fornøyd med utleier totalt sett» når utleier er en privatperson.
  • Når utleier er næringsdrivende eller kommersiell aktør er det tilsvarende tallet 74 prosent.
  • Til sammenligning svarer 61 prosent av leietakerne at de er godt fornøyde med utleier når de leier en offentlig eller kommunal leilighet.

Andelen som er godt fornøyd med utleier er altså høyere når utleier er en privatperson enn en profesjonell utleier.

Les mer: Rapporten kan du lese her (pdf)

Viktig med godt forhold

For mange familier er det å leie ut deler av egen bolig en viktig inntektskilde, og de aller fleste har et godt forhold til leietakerne sine. Forbrukerrådets undersøkelse viser at leietakerne er mer fornøyde med å leie av privatpersoner enn næringsdrivende blant annet når det gjelder respekt for leietakers privatliv.

Leietakerne oppgir også at privatpersoner er enklere å forholde seg til som utleiere enn de næringsdrivende, og at de private utleierne er lettere å få tak i når det er noe.

Privatpersoner scorer høyere enn næringsdrivende

Privatpersoner scorer høyereenn næringsdrivende også når det gjelder å ikke ha urimelige krav eller forventninger til leietaker. De beskrives også som flinkere til å ta godt vare på boligen og omgivelsene, og de er raskere til å reparere ting som går i stykker.

På alle disse kriteriene scorer altså privatpersoner som leier ut høyere enn næringsdrivende og kommersielle aktører.

Faktisk viser rapporten fra Forbrukerrådet at det kun er ett av kriteriene hvor privatpersoner som leier ut scorer lavere enn næringsdrivende, nemlig kjennskap til rettigheter og plikter ved utleie.

Det er det mulig å gjøre noe med. Og det er noe vi i Huseierne gjør hver eneste dag. Vi er enige i at det er rom for å forbedre dagens husleielov på enkelte områder.

Men endringene kan ikke være drevet av følelser og synsing, men av fakta. Her snubler Forbrukerrådet stygt.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om utleie og leiekontrakten

Huseiernes kursansvarlige Geir Engebraaten loser deg gjennom husleiekontrakten, og det du må huske på når den skal fylles ut. Les mer

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig - Utleie

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skatt ved utleie. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler