Vi verner om hjemmet under koronapandemien

Gå til hovedinnhold

Vi verner om hjemmet under koronapandemien

Ønske om trygghet gjør at mange verner om hjemmet sitt under koronapandemien. Bruk av hjemmekontor bidrar til at enda flere setter pris på å eie egen bolig. Det viser ny rapport.

BOLIG VIKTIG: Generalsekretær Morten Andreas Meyer: -Folk prioriterer boligen sin i usikre tider. 

Av: Kristin Gyldenskog

Rapporten er laget på oppdrag fra Huseierne og viser at den norske boligmodellen står støtt og har blitt forsterket under koronapandemien.  De fleste verdsetter boligene sine høyt. Rapporten viser at det å eie egen bolig gir trygghet og at nordmenn har glede av å eie sin egen bolig.

-Mange tjenesteytende næringer har gått over til hjemmekontor og enda flere nordmenn ser verdien av å eie eget hjem. Ønsket om trygghet er blitt styrket under koronapandemien. Bolig er et nødvendig gode og folk prioriterer boligen sin i usikre tider, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Verdien av å eie eget hjem

Det er analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse som har kartlagt hvordan koronapandemi og fall i oljeprisen virker inn på den norske boligmodellen. 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig.

At så mange eier sitt eget hjem, kalles den norske boligmodellen.
Rapporten viser at boligmodellen med høyt eierskap har bidratt til at boligmarkedet står av stormen. Den norske boligmodellen står støtt.

I Norge er boligformuen jevnere fordelt på husholdningene enn annen formue. Selveierpolitikken kan dermed sies å ha bidratt til å bremse veksten i norsk formuesulikhet.

-De aller fleste eier eller ønsker å eie sin egen bolig. Nordmenn er glade i boligene sine og verner om hjemmet sitt. Det er stor politisk enighet om at det er viktig at vanlige folk har mulighet til å eie eget hjem. Dette gjelder uavhengig av partigrenser, sier Meyer.

Alvorlige varselsignaler

Da koronapandemien slo inn i mars i år, steg permitteringer og ledighet steg først dramatisk. Mange sto helt uten arbeid, men stønadsordninger dempet befolkningens inntektsfall.

Rapporten viser at siden utbruddet av pandemien har arbeidsledigheten falt betydelig, men den er fortsatt på et høyt nivå. De hardest rammede næringene under koronapandemien er næringer med relativt lavt lønnsnivå.

Det kan innebære et økt antall mennesker som ikke kommer inn i boligmarkedet og at vi kan få større økonomiske forskjeller her til lands.

-Det er noen alvorlige varselsignaler i rapporten. Om dette vedvarer, kan omfanget av svakerestilte i og utenfor boligmarkedet øke. Vi risikerer økte forskjeller i boligmarkedet. Det er kanskje på tide å vri oppmerksomheten over til dem som allerede er i boligmarkedet, men som har mistet jobben, sier Meyer.

-De som har mistet jobben og sliter med å håndtere bokostnadene sine for en periode, må få økonomisk hjelp av fellesskapet til å beholde boligene sine, sier Meyer.

 

Last ned: Rapporten kan du laste ned her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer