Hva venter du på? Ikke utsett skriving av samboerkontrakt!

Gå til hovedinnhold

Hva venter du på? Ikke utsett skriving av samboerkontrakt!

Selv om vi er kommet langt, er realiteten dessverre ofte at kvinner kommer dårligst ut økonomisk ved samboerforhold hvor man ikke har skrevet samboerkontrakt. Huseierne vil gjøre noe med dette, og feirer kvinnedagen med handling – nemlig ved å tilby gratis samboerkontrakt i hele mars.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Vi får mange spørsmål om økonomi i samboerforhold, og vi får ikke understreket nok at det viktigste man kan gjøre for å sikre hverandre i parforholdet er å skrive samboerkontrakt!

Nå finnes det ingen unnskyldning for å ikke sette i gang med det du har utsatt lenge, så bruk helgen på å skrive samboerkontrakt med partneren din.

Gratis samboerkontrakt finner du hos oss her, og den vil være gratis for alle ut mars.

Mange synes også at samtalen om økonomi og fordeling er vanskelig å ta, så derfor har våre flinke jusseksperter Morten Fæste og Mina Kristensen Bogsti i tillegg svart på spørsmål fra dere i dette webinaret.

Her kommer en rask oppsummering av de 7 viktigste tingene du bør tenke på når det kommer til samboerkontrakt.

1. Samboere har ikke samme lovverk som gifte

Mange er ikke klar over at samboerpar ikke har det samme lovverket i ryggen som ektefeller har når det gjelder fordeling ved brudd. Det finnes faktisk ingen overordnet samboerlov, og utgangspunktet er derfor alltid at hver av samboerne eier det de hadde med seg inn i samboerskapet. Det økonomiske forholdet mellom samboere reguleres altså i stor grad av alminnelige formuerettslige prinsipper. Noe av det viktigste et samboerpar kan gjøre for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet, er derfor å inngå en samboerkontrakt.

2. Hvordan lager man samboerkontrakt?

Å lage en samboerkontrakt trenger ikke være vanskelig eller komplisert, og i utgangspunktet kan man skrive kontrakten helt selv. Vi anbefaler likevel å bruke en mal som Huseiernes standardkontrakt, fordi da er man sikker på at man får med det viktigste. Samboere bør lage en avtale på et tidlig stadium i forholdet. Da kan man avklare eierforholdet og eierandelen på fredelig vis, og det er enkelt å fremskaffe bevis på hva som faktisk har skjedd. De viktigste tingene man bør komme inn på i samboerkontrakten er hvem som eier hva, hvem som er ansvarlig for gjelden og ikke minst hvordan utgiftene skal fordeles – likt eller etter inntekt for eksempel. Hvis man eier store verdier eller vil skrive inn punkter som ikke er rett frem, kan det likevel være lurt å få hjelp av en advokat.

3. Hva dekker en samboerkontrakt?

Samboerkontrakten kan dekke veldig mye, men primært så regulerer den eierforholdet til det samboerne har med seg av verdier inn i samboerskapet og verdier som skaffes underveis. Den sier også noe om hvordan utgifter og inntekter skal fordeles under samboerskapet, og hva som skal skje ved et eventuelt brudd. Uten den kan man fort stå på bar bakke når ting skal fordeles, særlig hvis man selv har brukt sine penger på å dekke løpende forbruksutgifter, mens den andre parten har investert i varige verdier gjennom å betale ned på boliglån eller lignende. Det er lurt å kjøpe seg inn i partnerens bolig hvis man ikke kjøper den sammen, klargjøre eierbrøk og gjeld, synliggjøre ulik egenkapital osv. på et tidlig tidspunkt.

4. Hvordan tar man den vanskelige samtalen?

Grunnen til at mange utsetter samtalen om økonomi og samboerkontrakt, er fordi mange opplever det som uromantisk å planlegge for brudd. Men man bør snu på det hele, og tenke at det mest romantiske man kan gjøre for seg selv og den man er glad i, er å sikre hverandre i parforholdet. Realiteten er at svært mange samboerskap ender i brudd, og hvis man har skapt en bevissthet rundt økonomi og eierforhold tidlig i forholdet – så kan man unngå urimelige utfall hvis samboerskapet opphører. De fleste vil unne hverandre et rimelig og forutsigbart oppgjør, som føles rettferdig.

 

 

5. Hvorfor retter vi oss mot kvinner?

Samboerkontrakt er like viktig for begge parter, og har egentlig ingenting med kjønn å gjøre. Men vi ser at det fremdeles er slik at menn oftere eier boligen samboerparet bor i og dermed betjener boliglånet, billånet og andre utgifter som gir varige verdier, mens kvinner oftere dekker en større andel av det løpende forbruket. Ved samlivsbrudd vil kvinner derfor ofte være langt dårligere stilt enn menn, selv om begge parter mente å ha felles økonomi under samlivet. Dette illustrerer behovet for bevissthet rundt samboerøkonomi og behov for samboerkontrakt. Siden kvinner fortsatt generelt har lavere inntekter enn menn, er det derfor spesielt viktig at man passer på hvor man plasserer sine verdier.

6. Samlivsbrudd uten samboerkontrakt?

Mange samboerpar har gått fra hverandre uten å ha skrevet kontrakt, og mange vil også gjøre det i fremtiden. I mange tilfeller går det helt fint, men hva når man ikke er enige? Det er lett å løse problemer mens man er venner, men det finnes mange eksempler på at samarbeidet blir vanskelig når bruddet er et faktum. Etter et langt samliv med sammenblandet økonomi kan det være vanskelig å dokumentere hvem som har anskaffet hva, samt hvor stor eierandel hver av partene har i eiendelen. Her må man sette seg ned og fastslå eierforholdene, og komme til enighet om hvordan man fordeler verdiene, hvem som eventuelt blir boende i boligen osv. Eiendomsretten til eiendelene er avgjørende for oppgjøret, hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld. Utgangspunktet er altså at du tar med deg ut av samboerskapet det du tok med deg inn og det du har anskaffet under samboerforholdet.

7. Husk testament for å sikre arven

Samboere har på mange måter en motsatt formuesordning enn den som gjelder mellom ektefeller, der partene ved en skilsmisse som hovedregel skal dele eiendelene likt (såkalt felleseie) med hverandre. Samboere må derfor også huske å skrive et gjensidig testament, siden samboere ikke arver hverandre automatisk slik ektefeller gjør. Det vil kunne sikre den gjenlevende parten ved samboers dødsfall, noe lovverket per dags dato ikke gjør. Særlig viktig er dette om man har felles barn, men også ved særkullsbarn. Det er også lurt å friske opp samboeravtalen underveis i forholdet, ikke minst hvis en av samboerne har arvet, dere har flyttet til ny bolig, eller dere har gjort større investeringer og anskaffelser. 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer