HUSEIERNE: Ny nettleiestruktur er en hån mot strømkundene

Gå til hovedinnhold

HUSEIERNE: Ny nettleiestruktur er en hån mot strømkundene

Regjeringen vedtok i dag ny nettleieforskrift. Forbrukerorganisasjonen Huseierne er sjokkert over at man velger å gjøre drastiske endringer i nettleien, vel vitende om at vi i dag ikke har en kunnskapsbasert tariffmodell som gir enkle og forståelige prissignaler til strømkundene.

- Å gjennomføre så store endringer i prismodellen for et viktig samfunnsgode med et så svakt faktagrunnlag som legges på bordet her, strider mot alle prinsipper for god forvaltning, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Huseierne er ekstremt skuffet over at verken Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat eller regjeringen tar landets strømkunder og nettleiekritikken som er kommet fra alle hold de siste årene på alvor.

- Her vedtar man store endringer i nettleien, selv om man vet at kunnskapsgrunnlaget er syltynt. Dette er sterkt kritikkverdig, landets strømkunder fortjener bedre enn dette, sier Öberg.

Vanskeligere å være strømkunde

Tidligere piloter har pekt i retning av at effekttariffer er vanskelige å forklare til kundene og ikke ga noen merkbar endring i strømforbruket. I tillegg vet man at prissignalene må være meget sterke for å endre atferd og forbruk.

Huseierne frykter derfor fremdeles at effekttariffer vil gjøre det enda mer komplisert å være strømkunde.  Vi er skeptiske til pisk fremfor gulrot i ny nettleiestruktur.

- Vi trenger informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder, ikke uforståelige prismodeller. I tillegg er vi bekymret for lønnsomheten i gode enøk-tiltak i egen bolig fremover, sier Öberg.

Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak som isolering og varmepumpe, eller har lagt solceller på taket, vil få mindre igjen og kan risikere å sitte igjen med en høyere strømregning.

- Nye nettleiemodeller vil i mindre grad belønne gode energitiltak i egen bolig siden det variable leddet blir mindre og mer av nettleien blir fast. Ensidig fokus på effekt vil svekke motivasjonen for å bruke mindre strøm, noe som er stikk i strid med norske klimamålsettinger.

- Vi vet at strømkundene vil ha en viktig rolle i det grønne skiftet, og da nytter det ikke å være mer opptatt av straffetariff enn kunnskap, forståelse og opplæring. Vi er helt avhengige av å få med oss forbrukerne på laget, sier Öberg.

Løsning uten klart problem

NVE har lenge hevdet at vi priser nettet feil i dag, og Huseierne har derfor hatt tiltro til at NVE og OED sørger for at det blir riktig denne gangen.

- Vi håpet i det lengste at de tok seg tid til å vente på piloter og modellanalyser for å sikre mer kunnskap før de endret hele nettleiestrukturen. Men dessverre for forbrukerne, så fortsetter de å tvinge frem endringer uten å besvare sentrale spørsmål.

Det har lenge vært uklart hvilke problemer de egentlig prøver å løse med den nye nettleiemodellen, og endringen burde derfor kommet når vi vet mer om strømkundenes forbruksmønster.

I diskusjonen rundt bedre nettutnyttelse og videreutvikling av strømnettet, er det et ensidig fokus på industri, næringsliv og utslippskutt. Men energieffektivisering er jokeren. 

- Det er for lite fokus på at energisparing i folks boliger frigjør store mengder konfliktfri strøm. I samme slengen glemmer man også at forbrukerne mangler gode verktøy for å kunne bidra positivt til å jevne ut energiforbruket.

Vedtak basert på antakelser, ikke kunnskap

Kunnskapsgrunnlaget bak forslaget er for tynt, og i skrivende stund jobbes det med piloter og utprøving av nye nettleiemodeller.

Dette er satt i gang for å få gode svar på sentrale spørsmål som; «hva er gode prissignaler?» og «hvordan reagerer strømkundene på dem?»

- Det at man ikke tar seg tid til å vente på resultatene og dermed ikke tar hensyn til hva piloter og kartlegginger viser, er dessverre et bevis på at man her har bestemt seg på forhånd, sier Öberg.

I løpet av de to neste årene vil man gjennom Elhub og pilotering få et fantastisk informasjonsunderlag som kan lede frem til et mer opplyst og velbegrunnet forslag til ny nettleie.

- Det er komplett uforståelig at vi ikke har tid til å vente på denne viktige kunnskapen, avslutter Linda Ørstavik Öberg.

Kontaktpersoner

Bilde og video