Huseierne har fått nytt boligpolitisk program

Gå til hovedinnhold

Huseierne har fått nytt boligpolitisk program

I helgen ble Huseiernes landsmøte avholdt i vakre Kristiansand. Landsmøtet vedtok blant annet Huseiernes boligpolitiske program, og valgte nytt styre.

Huseiernes administrerende direktør Morten Meyer var ordstyrer. Her med referent Anders Leisner, leder for Huseiernes medlemsrådgivning. 

I helgen møttes distriktsledere, delegater, styre og ansatte i Huseiernes administrasjon til landsmøte i Kristiansand. Møtet var utsatt fra forsommeren på grunn av covid.

Møtet ble høytidelig åpnet av Huseiernes distriktsleder i Agder, Cecilie Thorbjørnsen, og ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap).

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Boligpolitisk program finjustert

Et av de sentrale punktene på programmet var å vedta Huseiernes nye boligpolitiske program. Det består av fem hovedpunkter. Hovedpunktene er:

- Kamp mot økte bokostnader, skatt og avgift

- Gode og trygge boliger for alle

- Trygg bolighandel

- Bærekraft, energi og energisparing

- Et sunt privat leiemarked

Gode diskusjoner

Alle punktene ble diskutert og gjennomgått nøye av deltagerne på møtet, men spesielt punktet om «Bærekraft, energi og energisparing» engasjerte.

Det er viktig for Huseierne at alle som eier bolig skal få mulighet til å bidra til utslippsreduksjon og energisparing, og at det skal være lett å gjøre hjemmet grønt og bo bærekraftig.

Det ble derfor lagt inn et punkt om Enova: «Huseierne ønsker at midlene som i dag forvaltes av Enova flyttes til et organ som tar hensyn til forbrukernes beste og sørger for at forbrukernes penger kommer tilbake til dem.»

Les mer om Huseiernes boligpolitiske program her.

Kunnskapsøking

På programmet sto også kunnskapsøking på viktige områder for Huseierne. Tidligere statsråd, nå strategisk rådgiver, Bjarne Håkon Hanssen (Ap) holdt en innledning om Huseiernes muligheter for politisk påvirkning i det nåværende politiske landskapet. Rådgiveren trakk frem det positive i at Huseierne er for alle slags boligeiere.

- Jeg er imponert over Huseierne. Jeg ser en organisasjon som er opptatt av huseiere i alle fasonger: Som er opptatt av de som strever hardt for å oppnå den tryggheten egen bolig står for. Som bryr seg om mine barn, som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Og som bryr seg om huseiere som sliter med strømregningen, sa Hanssen.

I tillegg fikk Landsmøtet gode gjennomganger av forbrukertrender frem mot 2025, ved Ole Peter Nyhaug og Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion.

Nytt styre

Huseiernes nye styre. Bakerst fra venstre: Espen Kheradmandi, Leiv Bjørnsen, ny styreleder Christian V. Dreyer, ny nestleder Are Opdahl og Morten Walthinsen. Foran fra venstre: Line Parelius, Lena Drønnesund og Monica Bryner.

Huseierne fikk også nytt styre. Styreleder gjennom de siste fire årene, Stian Wessel, ble takket av.

- Det har vært en ære å være styreleder i disse årene, sa Wessel i sin avskjedstale.

Ny styreleder, Christian V. Dreyer, ble valgt. Han har bred erfaring fra eiendomsbransjen, og blant annet vært styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund og direktør i Eiendom Norge.

- Det er stort å stå her og være valgt leder i en av de aller viktigste forbrukerpolitiske organisasjonene i Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sa Dreyer, som påpekte at arbeidet for en grønnere og enda mer miljøvennlig boligsektor vil være viktig i årene fremover.

I tillegg til styreleder består styret i Huseierne nå av følgende medlemmer: Are Opdahl (nestleder), Lena Drønnesund, Morten Walthinsen, Line Parelius, Leiv Bjørnsen, Øivind A. Tandberg, Monica Bryner og Espen Kheradmandi.

Ny valgkommite er Inger Johanne Dehli (leder), Peter Batta (nestleder), og Anderas S. Christensen (medlem).

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler