Stillingen er nyopprettet, og Carsten Pihl skal lede kommunikasjonsarbeidet i Huseiernes Landsforbund. Samtidig skal han også ha ansvaret for oppbyggingen av en ny forbrukeravdeling for å gjøre Huseierne til en enda tydeligere forbrukerorganisasjon.

- Carsten Pihl har en bakgrunn, erfaring og et engasjement som gjør han svært egnet til å bekle denne viktige lederrollen i Huseierne. Han kan kommunikasjon og media, brenner for uavhengig rådgivning til boligeiere og forbrukere og har solid forståelse for de sentrale boligpolitiske spørsmålene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Carsten Pihl er utdannet jurist, og har arbeidet med forbruker- og kommunikasjonsspørsmål i 20 år. Han har lang bakgrunn som journalist og redaksjonssjef i Dine Penger, har vært produktsjef i Penger.no og kommer nå fra stillingen som forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Huseiernes Landsforbund er en viktig norsk organisasjon med en tradisjonsrik bakgrunn. Jeg ser frem til å være med å forme organisasjonens kommunikasjon i tiden fremover. Samtidig gleder jeg meg til å være med og bringe Huseierne frem som en tydelig og uavhengig forbrukerstemme, sier Carsten Pihl.

Huseiernes Landsforbund skal spille en sentral rolle i samfunnsdebatten på saksfelt som har betydning for norske boligeiere.

- Kommunikasjonsarbeidet blir her særlig viktig i fremtiden. Samtidig ønsker vi å ta en tydeligere rolle som forbrukerorganisasjon som skal tilby uavhengig rådgivning til våre medlemmer. Dette blir Carsten Pihls hovedarbeidsoppgaver i Huseierne, forteller Morten Andreas Meyer.

- Huseierne får en svært verdifull kollega og en motiverende og kunnskapsrik leder med Carsten Pihl på laget, sier Morten Andreas Meyer.

Carsten Pihl tiltrer stillingen 8. oktober.