Få gratis energirådgivning fra kommunen

Gå til hovedinnhold

Få gratis energirådgivning fra kommunen

En rekke kommuner gir deg gratis energirådgivning, og nå kan også innbyggerne i Møre og Romsdal få det. Det gjør at energitiltak blir lettere å sette i gang.

Frykter du at vinteren kan bli kald? Sjekk med din kommune om du kan få gratis energirådgivning. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Fra før har Viken, Ringerike og andre enkeltkommuner rundt om i landet det samme tilbudet. Andre kommuner har tidsbestemte kampanjer.

- Vi heier på alle initiativ som kan gjøre det enklere for husholdningene å gjøre smarte strømgrep. Derfor er det all mulig grunn til å gi honnør til fylkeskommunen i Møre og Romsdal som tilbyr boligeiere i 26 kommuner gratis energirådgivning, sier generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer.

Mange gamle boliger

Vi vet at rundt halve boligmassen i Norge er fra 1970-tallet og tidligere (se graf nederst på siden). Ifølge en rapport fra NVE fra mars 2021, kan vi i Norge spare fire TWh (terrawatt-timer) i norske boliger.

Fire TWh utgjør rundt 10 prosent av samlet årlig forbruk i boligmassen.

Det nye bygningsenergidirektivet som sannsynligvis kommer før nyttår, har som mål at vi skal energioppgradere boligene våre innen 2030.

Derfor er energirådgivning et viktig tiltak og til stor nytte når man ikke vet hvor man skal starte.  

Huseierne anbefaler at boligeiere i energikrevende boliger allerede nå planlegger gradvise oppgraderinger av boligen, både for å få tilgang på håndverkere, og for å spre utgiftene over tid.

Les mer om etterisolering og energisparing her

Mindre strømforbruk og lavere utgifter

- Den grønneste og billigste strømmen er den vi ikke bruker. Gjennom energieffektivisering bidrar husholdningene til å løse klima- og energikrisen, samtidig som at strømregningen blir mindre, sier generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer.

Huseierne mener det er viktig at fellesskapet bidrar med motiverende tilskuddsordninger, og kommer med konkrete forslag.

- Støtten til elbil har vært en suksess. Den støtten skal nå trappes ned. Huseierne har foreslått å bruke 5 milliarder av de subsidiene som nå blir frigitt, til momsfritak på vinduer, dører og isolasjonsmateriale i en periode fremover, fortsetter generalsekretæren.

Disse tiltakene kan du gjøre selv!

Har savnet tiltak fra stat og kommune

Han legger til at Huseierne har savnet oppmerksomhet fra staten og kommunene på energieffektivisering som et viktig tiltak, og lenge etterlyst ordninger og tilskudd som kan være med å utløse tiltak i boligene våre.

Ring din kommune

Ikke alle kommuner er like flinke til å markedsføre tiltakene som skal hjelpe innbyggerne til å oppgradere boligene sine. Ta derfor kontakt med din kommune for å undersøke om det finnes tilbud du kan benytte deg av.

 

Viktig med energioppgradering av boligene!

Mange norske boliger er bygget etter tidligere byggeregler med vesentlig lavere krav til isolasjon og vinduer enn det vi har idag.

En energioppgradering med bytte av vinduer og etterisolering vil derfor gjøre mye både for strømregning og inneklima. I tillegg til at du bidrar til å senke strømforbruket i Norge. 

Grafen under viser når de ulike boligene i Norge er bygget.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer