Går mot salgsforbud for Easee elbilladere: Hva gjør jeg med laderen min nå?

Gå til hovedinnhold

Går mot salgsforbud for Easee elbilladere: Hva gjør jeg med laderen min nå?

Easee kommer ikke til å bytte ut eller endre på allerede installerte elbilladere, og kan foreløpig fortsette å selge dem som før. Easee sier det er sikkert å bruke dem videre, og Nkom avventer pålegg og forbud frem til saken er avgjort i Sverige.

INGEN ENDRING: For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen umiddelbar innvirkning. Det er nemlig ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere. Produktene vil enn så lenge fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Selv om det går mot et omsetningsforbud mot Easee Home og Easee Charge elbilladere i fremtiden, så vil ikke de som allerede har installert disse få en ny med det første.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, har konkludert med at de to ladeboksene ikke oppfyller dokumentasjonskrav blant annet på sikkerhet, men det er ikke planlagt noe bruksforbud.

Det betyr enn så lenge at du kan fortsette å bruke laderen på vanlig måte, og at den vil få nødvendige oppdateringer.

Stoppet i Sverige

Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge 14.mars i år.

Bakgrunnen var blant annet at ladeboksen ikke har en mekanisk jordfeilbryter på boksen. Jordfeilvernet hos Easee er innkapslet og tester seg selv automatisk mellom hver eneste ladeøkt, og én gang i døgnet ellers. 

Men sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene, mener Nkom ikke er godt nok dokumentert.

I Norge selges Easee-laderne fremdeles, men mange Easee-forhandlere har stanset salg og montering av laderne i påvente av avgjørelsen til Nkom.

Easee er fastholder at ladeboksen er trygg, og mener at saken hele tiden har handlet om manglende dokumentasjon – ikke sikkerhet.

Går mot salgsforbud i hele EØS

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her hjemme, Nkom, har derfor gjennomført egne undersøkelser etter at de ble kjent med det svenske vedtaket.  

Etter nøye vurdering har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken.

- Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom, i en pressemelding.

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, vil salgsforbudet gjelde i alle europeiske land – bortsett fra Storbritannia og Sveits.

I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.  

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort i svensk rettsvesen.  

Med andre ord så kan det fort gå et år før et forbud kommer på plass, og i mellomtiden kan Easee fortsette å selge laderne sine her hjemme som før.

Kjenner ikke til brann eller skader ved bruk

Nkom skriver videre at denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk. 

Til tross for oppmerksomheten saken har fått, er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB,  kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet.

Nkoms risikovurdering tilsier derfor at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men det understrekes at situasjonen følges nøye. Tiltak kan derfor bli aktuelt senere.

Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk, er Nkom veldig interessert i å få rapporter om det fra forbrukerne der ute.

Lanserer nye produkter

Easee skriver selv i en pressemelding at de respekterer konklusjonen, og at de vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette.

De skriver videre at deres dokumentasjonsprosess ikke har ikke vært god nok, og at de vil gå gjennom sine rutiner med støtte fra eksterne eksperter før de lanserer nye produkter. De melder samtidig at de snart vil lansere en ny lader på markedet.

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen umiddelbar innvirkning. Det er nemlig ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier CEO Jonas Helmikstøl. 

Produktene vil enn så lenge fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før. 

Men hva som skjer hvis Easee ikke får inn frisk kapital fra investorer, gjenstår å se. Ved en eventuelt konkurs er det usikkert hva som vil skje med de ladestasjonene som allerede er installert.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer