Flaggstang - hva har du lov til, hvordan kan den bygges

Gå til hovedinnhold

Flaggstang - hva har du lov til, hvordan kan den bygges

EKSPERTEN SVARER: Det nærmer seg mai måned og høytidsdager med stormskritt, og mange av oss ønsker å flagge på fine vårdager. Har du egen tomt, kan det være flott med en flaggstang der flagget kan vaie mot en bakgrunn av nyutsprunget løv. Men det er ikke nødvendigvis fritt fram til å sette opp flaggstang på egen eiendom.

Tekst: Ingeborg Bjorvand Engh, byggteknisk rådgiver i Huseierne

En flaggstang er en konstruksjon som omfattes av plan- og bygningsloven, og utgangspunktet er at den bare kan føres opp dersom det ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det er særlig byggeforbudet i strandsonen, arealformål og bestemmelser i reguleringsplanen som gjelder for din eiendom som kan få konsekvenser for deg som eier tomta.

Vi har snakket med Mathias Bjornes, advokat i Huseierne og ekspert på plan- og bygningsloven. Mathias svarer her på noen av de vanligste spørsmålene som kommer inn til rådgivningstjenesten hos Huseierne.

Kan jeg alltid sette opp flaggstang på egen eiendom?

- Nei, du må sjekke om det er forbud mot å sette opp flaggstang i arealplanen som gjelder for eiendommen. Husk også det generelle byggeforbudet i strandsonen, som omfatter også flaggstenger med mindre kommunen har bestemt noe annet.

EKSPERT: Advokatfullmektig Mathias Bjornes i Huseierne.

Må jeg søke om å sette opp flaggstang?

- Nei, du trenger ikke å sende noen byggesøknad for å sette opp flaggstenger. Her ser jeg at en del kommuner opplyser om at flaggstenger inntil 9 meter er unntatt søknadsplikt hvis de settes opp i områder som er regulert til bebyggelse og anlegg i kommune- og reguleringsplan. Men hvor de har denne grensen på 9 meter fra er litt uklart for meg. Kommunal- og distriktsdepartementet har vært ganske tydelige på at flaggstenger ikke omfattes av byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, og dermed ikke er søknadspliktige. Dette gjelder uavhengig av høyde. Her kan det hende at en del kommuner bør se nærmere på veiledningen på nettsidene sine.

Hvor nær nabo kan jeg sette opp en flaggstang?

-  I utgangspunktet så nærme du vil. Avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven gjelder ikke for flaggstenger. Men reguleringsplanen kan ha egne bestemmelser for flaggstenger, så sjekk denne før du setter i gang.

Vi anbefaler generelt at man plasserer flaggstangen i en viss avstand til naboen, og også tar kontakt med kommunen for å avklare om og hvor man kan sette opp flaggstang, slik at man er på den sikre siden. 

Hvordan kan jeg ta hensyn til naboene når jeg vil ha flaggstang?

- Du kan ikke sette opp flaggstang på en slik måte at den er til ulempe for din nabo, dette følger av naboloven. Lag et trygt fundament til flaggstanga, og velg en flaggstang av god kvalitet. Snakk med naboene dine før du setter opp flaggstang.

Jeg bor like ved en vei, kan jeg ha flaggstang nær veien?

- Pass på å holde god nok avstand til riksvei og offentlige veier. Det gjelder egne byggegrenser for veier: byggegrense på 50 meter fra riks- og fylkesveg, og 15 meter fra kommunal veg, hvis ikke reguleringsplanen bestemmer noe annet.

Kan jeg sette opp flaggstang i strandsonen?

- Flaggstenger som ønskes plassert i 100-meters beltet langs sjøen, altså i strandsonen, er i utgangspunktet i strid med byggeforbudet i strandsonen. Dersom man ønsker å sette opp flaggstang i 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag, må man derfor som utgangspunkt søke om, og få innvilget, dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Det samme gjelder også hvis arealplanen har forbud mot, eller setter andre begrensninger for flaggstenger, for eksempel for høyde eller hvor på eiendommen de kan plasseres.

Har jeg lov til å ha flaggstang når huset mitt er fredet eller vernet etter Kulturminneloven?

- Du må undersøke i reguleringsplanen om det er tillatt å sette opp flaggstang. I mange tilfeller er det ikke lov å sette opp flaggstang når eiendommen er regulert til bevaring eller ikke ligger i område regulert til bebyggelse eller anlegg.

Fakta:

Slik fester du flaggstanga trygt

Sintef byggforsk anbefaler å bruke 300 mm lange bolter med 22 mm diameter for å forankre inntil 8 meter høye flaggstenger. Skal du ha en høyere flaggstang, inntil 16 meter høy, kan du bruke 32 mm bolter og forankre til 400 mm dybde.
Ved fundamentering i fjell borer du hull til boltene om lag 3 mm videre enn boltens diameter. Fyll med tyktflytende sementmørtel før du driver ned bolten. Du kan gjerne bruke epoksymørtel eller ekspanderende mørtel. Bruk bolter, muttere og flaggstangbeslag som er varmforsinket.

Fakta:

Hva slags stang skal jeg velge?

Det fins flere typer flaggstang på markedet. Glassfiberstang er svært vanlig, men du får også flaggstang i impregnert treverk og aluminium. Vi anbefaler at du velger en flaggstang som passer med bygningsmiljøet der den skal settes opp. Du må også ta hensyn til at en flaggstang i treverk krever jevnlig ettersyn og hyppigere vedlikehold enn en stang i glassfiber eller aluminium.

Du kan få flaggstang med utvendig og innvendig lineføring. Innvendig lineføring gjør at lina ikke dunker mot stanga i sterk vind eller hvis du ikke har strammet lina godt nok. Det er også mulig å få roterende topp som snur seg med vinden, dette kan være en god løsning i vindutsatte områder.

Som regel kan flaggstanga være inntil 9 meter høy. Flaggstanga skal helst være 1-2 meter høyere enn huset den står plassert ved siden av, og en 7-9 meter høy stang vil passe mange småhus.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer