Enorme prisforskjeller for å behandle byggesøknader

Gå til hovedinnhold

Enorme prisforskjeller for å behandle byggesøknader

Mens Krødsherad, Tokke og Vinje kommune tar 0 kroner i byggesaksgebyr, tar Røyken kommune hele 46.100 kroner for å gjøre den samme jobben. Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid. Sjekk din kommune i vår nye kalkulator.

STORE VARIASJONER: Hvor mye en kommune tar seg betalt for å behandle byggesøknader din, og hvor lenge du må vente for å få den behandlet, varierer mye fra kommune til kommune. Foto: Linda Ørstavik Öberg.
STORE VARIASJONER: Hvor mye en kommune tar seg betalt for å behandle byggesøknader din, og hvor lenge du må vente for å få den behandlet, varierer mye fra kommune til kommune. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Huseierne lanserer i dag en kalkulator hvor du enkelt kan sjekke behandlingstid og størrelsen på byggesaksgebyret i din kommune.

Helt ferske tall som ble publisert i dag viser at det er titusenvis av kroner i forskjell for å behandle byggesøknader, og at nabokommuner kan ta helt ulike summer i gebyr.

I tillegg er det hele 200 dager i forskjell på korteste og lengste saksbehandlingstid.

Enkelt og oversiktlig

På Huseiernes hjemmesider kan du sjekke din kommune, og sammenligne med nærliggende kommuner.

Tallene kommer fra Kostra, altså tall som kommunene selv rapporterer inn til SSB årlig. Tallene er fra 2017, og er de siste som er statistisk tilgjengelig. De viser hvor mye hver enkelt kommune tar betalt for å behandle en byggesøknad på en enebolig på 200 kvadratmeter.

- Vi er opptatt av at forbrukerne enkelt skal finne frem til pris og behandlingstid, og at det skal være samlet på et sted kun et tastetrykk unna. Derfor har vi brukt tid og ressurser på å få denne kalkulatoren på plass, og vi håper at landets boligeiere vil finne den nyttig og bruke den flittig, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Selvkost

Siden vi i dag følger et selvkostprinsipp og ikke faste, forhåndsbestemte gebyr med like summer, vil man kunne oppleve store variasjoner mellom kommunene.

- Det er klart at når forskjellen ligger på 46.000 kroner fra en kommune til en annen, så er det grunn til å stille spørsmålet om mange kommuner tar seg for godt betalt. Det er kommunenes ansvar å se til at gebyrene kun dekker faktiske kostnader, da det er det eneste de har krav på.

Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr skal finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale. Men reglene sier at kommunen ikke kan kreve mer i gebyr enn det koster å finansiere tjenesten, for eksempel en byggesaksbehandling.

Kommunene kan med andre ord ikke ta seg mer betalt enn hva en byggesøknad koster å behandle. Men det er lite åpenhet rundt hvordan gebyret beregnes, og derfor vanskelig å vite hva hver enkelt kommune legger inn under byggesaksgebyret.

Forskjeller i tid og øre

I dag er det tre kommuner som ikke tar seg betalt en eneste krone i behandlingen av byggesøknader. Disse er Krødsherad, Tokke og Vinje.

I den andre enden, altså de som tar seg best betalt, finner vi kommuner som Røyken, Nittedal og Hole. Gjennomsnittlig saksbehandlingsgebyr for hele landet ligger på 13.717 kroner.

Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid. Mens saksbehandlingstiden i Etne kommune er 1 dag, tar det hele 201 dager å få behandlet en byggesøknad i Sørfold. I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden i landets kommuner 36 kalenderdager.

Du kan sjekke statistikk i vår ferske Boligfaktarapport, eller søke opp din kommune i vår nye kalkulator.

Mange kommuner har faktisk så lang saksbehandlingstid at utbyggerne kan kreve å få deler av byggesaksgebyret redusert. Dette er det mange som ikke er klar over.

– Dersom kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen fristen på 84 dager, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret med inntil 100 prosent. For hver påbegynte uke etter fristens utløp, reduseres gebyret med 25 prosent, sier Meyer.

Gjennomgang av regelverket

Huseierne er opptatt av at regjeringen tar de store forskjellene på alvor, og forventer at de følger opp både regelverk og håndteringen av dette.

I regjeringsplattformen fra 14. januar i år, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet et mål om å gjennomgå regelverket for selvkostberegning av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk som sikrer lave gebyrer for folk flest.

Vi vet at det i dag er store forskjeller på hvor flinke kommunene er å rapportere inn i Kostra, og at kvaliteten på det som rapporteres inn er varierende. Hva kommunene legger inn i byggesaksgebyrene varierer. Huseierne etterlyser skjerpet kvalitet fra de som rapporterer, for å heve kvaliteten på inndataene.

- Denne kalkulatoren og muligheten til å sjekke opp egne kommuner og sammenligne med andre, er uvurderlig innbyggerinformasjon som det er krevende å finne på noen annen måte. Tallene gir forbrukerne som faktisk betaler disse gebyrene, mulighet til å kunne sammenligne størrelsen på gebyret og saksbehandlingstiden, samt følge utviklingen over tid. Dersom forskjellene er store fra kommune til kommune, kan man legge press på egen kommune hvis den er for dyr eller virker mindre effektiv. Kun på den måten kan kommunene bli bedre, sier Meyer.

Regjeringen la våren 2018 frem lovforslaget «Lov om kommuner og fylkeskommuner» (kommuneloven). Departementet foreslår at lovverket bør gi rettslig bindende regler for hvilke prinsipper og hvilken metode som skal legges til grunn når det øvre taket for de samlete gebyrinntektene skal beregnes, for å unngå rettslig tvil i etterkant om hvilke kostnader kommunen faktisk kan kreve dekket.

Etter Huseiernes syn vil forslaget bidra til å løse problematikken rundt kryssubsidiering internt i kommunen.

- Vi mener at Kommunal- og moderniseringsdepartementet må bidra mer til at kommunene forholder seg til selvkostprinsippet, og at byggesaksgebyrene blir beregnet slik at sammenligning kommuner imellom blir mer korrekt. Slik kan vi bedre sikre at selvkostprinsippene følges og gebyrene reduseres, avslutter Meyer.

loo@huseierne.no

Kommunene med høyest byggesaksgebyr:

Røyken – 46.100 kroner

Nittedal – 44.050 kroner

Hole – 41.300 kroner

Nedre Eiker – 41.004 kroner

Lørenskog – 38.317 kroner

Sørum – 38.000 kroner

Oppegård – 36.228 kroner

Rælingen – 35.000 kroner

Bærum – 34.200 kroner

Randaberg – 34.000 kroner

Kommunene med lavest byggesaksgebyr:

Krødsherad – 0 kroner

Tokke – 0 kroner

Vinje – 0 kroner

Dyrøy – 1922 kroner

Bindal – 2070 kroner

Leka – 2587 kroner

Bø (Nordland) – 2743 kroner

Utsira – 2832 kroner

Hasvik – 3012 kroner

Lund – 3030 kroner

Kommunene med lengst saksbehandlingstid (kalenderdager):

Sørfold – 201 dager

Vega – 110 dager

Nesodden – 100 dager

Hurdal – 98 dager

Fedje – 92 dager

Flesberg – 91 dager

Øksnes – 90 dager

Halden – 89 dager

Gjøvik – 88 dager

Bindal – 88 dager

 

Kommunene med kortest saksbehandlingstid (kalenderdager):

Etne – 1 dager

Skjåk – 4 dager

Skjervøy – 4 dager

Loppa – 4 dager

Vestvågøy – 5 dager

Skånland – 5 dager

Nordkapp – 5 dager

Modum – 6 dager

Birkenes – 7 dager

Ringebu – 8 dager

Kontaktpersoner

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær

+47 920 81 967 Send e-post

Bilde og video