Energismarte hjem: Vurdering av partiprogrammer 2021-2025

Gå til hovedinnhold

Energismarte hjem: Vurdering av partiprogrammer 2021-2025

Huseierne og seks andre organisasjoners gjennomgang av alle partiprogrammene, viser at MDG og SV har den beste politikken for energismarte hjem. Her får du se hva alle partiene sier om energieffektivisering, solenergi og støtte til elbillading i husholdningene.

 AV: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen​ har sammen dykket ned i de nye partiprogrammene.

Partiene er målt kvalitativt i tre kategorier; energisparing, egenproduksjon og elbil.

Gjennomgangen viser at partiene som vinner valget og skal danne regjering må ta skikkelig grep, slik at det blir både enklere og mer lønnsomt å investere i smarte energisparende hjem.

Selv om noen programmer er klart bedre enn andre, er det ingen av partiene eller regjeringsalternativene som er gode nok på dette området.

Forbruker må med!

Husholdningene står alene for 30 prosent av strømforbruket i Norge, så det er veldig viktig at man får med seg husholdningene på det grønne skiftet.

Da er det avgjørende at klimapolitikken bidrar til energismarte hjem, ved å legge til rette for at det blir enkelt og lønnsomt å ta energismarte valg i hverdagen.

1. juli i år reduserte Enova støtten til en rekke tiltak som går på energisparing og egenproduksjon. Blant disse er støtte til varmepumpe og solceller.

I tillegg er det nylig vedtatt at nettleiestrukturen skal endres ved årsskiftet, en endring som innebærer lavere energiledd og mindre lønnsomhet for husholdningene som investerer i viktige energitiltak hjemme.

Vi kan ikke fortsette å redusere forbrukernes muligheter til å påvirke egen strømregning på denne måten.

 

MDG og SV best, Frp dårligst

Alle partier snakker om at energieffektivisering er viktig, men vi ser dessverre gang på gang at dette ikke prioriteres.

I gjennomgangen scorer partier med konkrete politikkforslag med klare mål og tiltak høyt. Partier med generelle formuleringer og uforpliktende målsetninger scorer lavt. 

I kåringen hvor det er sett på kategoriene spare, egenproduksjon av energi og støtte til elbillading i husholdningene, er det MDG og SV som vinner med en snittkarakter på 4,7 av 6 mulige.

Partikaaringen2021_Energismarte_hjem100.jpg

Rødt følger med 4, deretter KrF med 3, Venstre 2,7 og Sp 2,3.

Høyre og Arbeiderpartiet får kun 2 av 6 mulige, mens FrP ender sist med 1,7.

Ser man på snittkarakteren for hver av blokkene, får rødgrønn blokk snittkarakteren 3,5, mens regjeringspartiene og Frp får en snittkarakter på 2,4. 

Partikaaringen2021_Energismarte_hjem102.jpg

Du finner hele gjennomgangen av partiprogrammene her.

Mange partier har lyttet til gode innspill

Tidligere i år gikk vi gjennom førsteutkastene til partiprogrammene, og alle partier fikk tips til hvordan programmene kunne forbedres. Det er gledelig å se at flere partier har lyttet til våre innspill og vedtatt bedre politikk på sine landsmøter. 

De beste partiene har skjønt hvor viktig energieffektivisering er for å nå klima- og naturmål. Potensialet er stort, men det må jobbes målrettet hvis målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 skal nås.

Men det er skuffende at verken Høyre eller Ap har god og konkret politikk for at folk skal få energismarte hjem.

Heller ikke Venstre som har klimaministeren har prioritert husholdningenes rolle i klimaarbeidet i sitt program.

Skal Norge få ned utslippene, er det ikke tilstrekkelig at industri og transport kutter. Vi må innse at det finnes lavthengende frukt som norske politikere enkelt kan plukke.

Å få husholdningene med på laget vil gi store mengder fornybar og konfliktfri strøm, som er avgjørende for å gjennomføre et grønt skifte og kutte klimagassutslipp.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer