Ny undersøkelse: En av fire eldre har ikke råd til ny bolig

Gå til hovedinnhold

Ny undersøkelse: En av fire eldre har ikke råd til ny bolig

Nesten en av fire eldre tror de ikke ville hatt råd til å kjøpe den boligen de ønsker seg dersom de skulle flytte nå. Fire av ti eldre bor i boliger som ikke er tilpasset nedsatt funksjonsnivå.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Det viser rapporten «Eldres boligbehov 2023» hvor Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene som er 55 år eller eldre i Huseierne og Pensjonistforbundet.

Kun halvparten av de eldre svarer at bad, kjøkken, stue og minst ett soverom er tilgjengelig for rullestolbrukere, mens seks av ti svarer at boligen ikke har trinnfri adkomst.

6 av 10 eldre svarer at det ikke vil være mulig å tilpasse nåværende bolig med byggetekniske endringer slik at den blir tilgjengelig på ett plan.

Nesten en av fire av de eldre tror ikke de ville hatt råd til å kjøpe boligen de ønsker seg med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet. Like mange eldre vet ikke om de har råd til å kjøpe boligen de ønsker seg.

-Det er viktig å planlegge boligen for en fremtid hvor helsen ikke er like god lenger. Det er et viktig bidrag for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn at mange eldre forbereder seg på å bo hjemme lenge, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Bedre støtteordninger

9 av 10 eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Likevel svarer et flertall av de eldre at det ikke er aktuelt å gjøre tilpasninger for å bedre tilgjengeligheten i boligen med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet. Unntaket er komfyrvakt som mer enn halvparten av de eldre har montert eller planlegger å montere.

Et flertall mener det er både den enkeltes og det offentliges ansvar å sikre at eldre får en tilpasset bolig dersom de trenger dette på grunn av endringer i helsetilstand. Undersøkelsen viser at det er behov for både mer informasjon og økonomisk støtte.

-For å kunne tilpasse egen bolig eller flytte, trenger man både gode råd og god råd. Derfor er det viktig at de offentlige støtteordningene blir bedre og mer kjent, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

 

Samarbeider om gode løsninger

Huseierne og Pensjonistforbundet samarbeider om å finne de beste løsningene for at eldre skal kunne bo trygt og godt hjemme, og for at de skal kunne ta gode valg for sin boligsituasjon og alderdom.

Både Huseierne og Pensjonistforbundet etterlyser større og bedre rammer til Husbanken for at eldre skal kunne søke om lån og tilskudd for tilpasning av boligene.

-Å bo hjemme lenge er bra både for den enkelte og for samfunnet, men det koster penger å tilrettelegge boligene våre. Ikke alle har økonomi til å gjøre nødvendige tilpasninger og da må fellesskapet bidra gjennom tilskuddsordninger, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la i forrige uke frem «Bu trygt heime»-reformen. Denne stortingsmeldingen vil være viktig i Huseiernes arbeid med eldres boligbehov.

 

Fakta:

Dette viser spørreundersøkelsen blant medlemmer i Huseierne og Pensjonistforbundet:

94 prosent er enten meget fornøyd eller fornøyd med boligen sin.

7 av 10 har ikke valgt nåværende bolig med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.

4 av 10 eldre mener deres nåværende bolig i liten grad eller ikke i det hele tatt er tilpasset med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.

Av de eldre som regner med å flytte, er den viktigste grunnen at de vil ha en lettstelt bolig med alt på ett plan.

8 av 10 eldre mener det er viktig å eie egen bolig i alderdommen. Like mange mener det er viktig å bo nær familie og ha plass til overnattingsgjester.

4 av 10 eldre mener deres kommune i liten grad eller ikke i det hele tatt er forberedt på at det blir flere eldre.

6 av 10 mener det er både den enkeltes og det offentliges ansvar å sikre at eldre får en tilpasset bolig dersom de trenger dette på grunn av endringer i helsetilstand.

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer