Mange eldre stoler ikke på at de vil få gode tjenester i kommunen sin

Gå til hovedinnhold

Mange eldre stoler ikke på at de vil få gode tjenester i kommunen sin

Tiltroen til at eldre som bor hjemme får gode kommunale tjenester er liten blant eldre i store kommuner. De tror heller ikke eldre vil få et godt tilbud i fremtiden. Størst optimisme er det i små kommuner. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse.

ARENDALSUKA: Jan Davidsen i Pensjonistforbundet og Morten Andreas Meyer i Huseierne debatterte eldres boligbehov. 

Av: Tommy Nilsen og Kristin Gyldenskog

Bare ni prosent av eldre i store kommuner svarer at de i stor grad tror kommunen tilbyr gode tjenester til eldre som bor hjemme. I mellomstore kommuner svarer 13 prosent at de tror det. Men i de minste kommunene svarer en av fire at de i stor grad tror de eldre får et godt tilbud. Dette kommer frem i undersøkelsen «Eldres boligbehov 2023» som Ipsos har gjennomført blant medlemmer som er 55 år eller eldre i Huseierne og Pensjonistforbundet.

 

- Har en jobb å gjøre

Heller ikke på spørsmål om de tror eldre som bor hjemme vil få et godt tilbud i fremtiden er troen veldig stor i de største kommunene. Her svarer syv prosent at de i stor grad tror deres kommune kommer til å tilby gode tjenester hos hjemmeboende eldre i fremtiden. Troen på et godt tilbud er størst i de minste kommunene. 17 prosent av de eldre i distriktskommunene tror de eldre i stor grad vil få et godt tilbud fra kommunen i fremtiden.

Resultatene overrasker ikke generalsekretæren i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

- Vi ser at eldres tillit til at kommunen klarer å levere gode tjenester er størst der det er kort vei mellom beslutningstakere og innbyggere. Her har de store kommunene en jobb å gjøre både med informasjon og bedre tilrettelegging til eldre som kan og ønsker å bo hjemme. Tillit til kommunale tjenester er avgjørende for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Ikke godt forberedt

Undersøkelsen viser også at svært få i stor grad tror kommunen de bor i er forberedt på at det blir flere eldre.  Kun fire prosent i store kommuner, seks prosent i mellomstore kommuner tror det, mens ni prosent i de minste kommunene tror man er godt forberedt.

På landsbasis mener fire av ti eldre at deres kommune i liten grad eller ikke i det hele tatt er forberedt på at det blir flere eldre.
Seks av ti av de spurte mener det både er den enkeltes og det offentliges ansvar å sikre at eldre får en tilpasset bolig om de trenger det som følge av endret helsetilstand.

 

Etterlyser mer aktiv boligpolitikk

Ni av ti eldre ønsker å bo hjemme så lenge som muligLikevel svarer et flertall av de eldre at det ikke er aktuelt å gjøre tilpasninger for å bedre tilgjengeligheten i boligen med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.

- Vi vet at eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det vil også føre til store besparelser for samfunnet. Mye må gjøres for å innfri regjeringens mål om at flere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Pensjonistforbundet etterlyser en mer aktiv boligpolitikk, der statlige økonomiske midler kan bistå både privatpersoner og kommuner for å tilpasse nåværende boliger og bygge nye egnede boliger, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer