Ekstremvær: Dette dekker naturskadeordningen

Gå til hovedinnhold

Ekstremvær: Dette dekker naturskadeordningen

Naturskadeordningen som administreres av Norsk Naturskadepool sikrer deg erstatning for skader på boligen forårsaket av uvær når boligen er brannforsikret og skaden ikke dekkes av vanlig forsikring.

Store snømengder
Ekstreme mengder snø, regn eller vind med orkan i kastene, kan gjøre store skader på boligene våre. Hvis forsikringen din ikke dekker skadene, vil naturskadeordningen kunne dekke disse. Foto: Nina Granlund Sæther

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Lov om naturskade sier: «Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring.»

- Erstatning ved naturskade gis når en skade skyldes for eksempel storm, skred, flom, stormflo, samt jordskjelv og vulkanutbrudd, forteller advokat og fagansvarlig i Huseierne, Anders Leisner.

Anders Leisner er advokat og fagansvarlig i Huseierne.

I Norge er alle skadeforsikringsselskaper medlemmer av Norsk Naturskadepool, og vilkårene for naturskadeerstatningen vil du dermed finne i din forsikringsavtale.

Ring forsikringsselskapet ditt

Ved skade på boligen forårsaket av uvær, bør du derfor ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å vite hvilke erstatningsordninger som gjelder for deg.

Det er også ditt forsikringsselskap som vil ta seg av et eventuelt oppgjør for en naturskade.

Vær også oppmerksom på at naturskadeforsikringen ikke vil gjelde for biler, båter og en del andre ting, som din vanlige forsikring skal dekke.

Husk å dokumentere

Opplever du at boligen din får skade som følge av uvær, dokumenter alltid skaden ved for eksempel å filme eller ta bilder.

På den måten kan du dokumentere omfanget av skadene for forsikringsselskapet, og før det eventuelt ryddes opp.

- Erstatningen settes lik kostnaden med å føre det skadete objektet tilbake i den stand det var rett før skaden inntraff, men et veldig viktig unntak er at det ikke gis erstatning hvis det er mulig å forsikre seg mot skaden gjennom en vanlig forsikringsordning, understreker advokaten.

Det er viktig å vite at erstatningen kan bli mindre eller falle bort dersom du kunne ha avverget, forebygget eller hindret skadens omfang.

- I så fall skal det legges vekt på forutsetningene du har for å innse hvilke krav som stilles, eller din mulighet for utbedring av mangelen, og en avkorting skal ikke skje hvis du ikke kan bebreides, understreker Leisner.

I tillegg kan det ytes erstatning for rimelige og nødvendige utlegg som du har hatt for å avverge naturskaden eller for å begrense skadens omfang, dersom dette skjer når tingen allerede er skadet eller direkte truet ved en utløst naturulykke.

Om naturskadeordningen

  • Du som forsikringstaker forholder deg til ditt forsikringsselskap for oppgjør, også som følge av naturskade.
  • Norsk Naturskadepool utligner alle skader mellom selskapene fordelt på markedsandel i poolen.
  • Forsikringsselskapene i Norge betaler inn en årlig premie til Norsk Naturskadepool, som per i dag er på 0,07 promille av brannforsikringssummen.
  • Egenandel for erstatning ved naturskade er per i dag på 8 000 kroner.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler