Dette bør du gjøre når det lyner

Gå til hovedinnhold

Dette bør du gjøre når det lyner

Vi er midt i høysesongen for tordenvær. Den enkleste forsikringen mot ødelagt TV, PC og router er å trekke ut støpselet når det lyner.

Alt som har kretskort i seg – routere, modemer til kabel-tv, pc-er og tv-er er spesielt utsatt for skade ved lyn- og tordenvær. Foto: Norsk brannvernforening. 

Tekst: Rikke Åserud

Juli og august er høysesong for tordenvær. Ifølge Finans Norge ligger august på lynskade-toppen: En firedel av alle lynskader oppstår i denne måneden. 

De fleste av oss har i dag mange ting hjemme som kan bli skadet og ødelagt når det lyner: PC-er, routere, TV-dekodere, modem, vaskemaskin og lignende. Det er nokså enkelt å forsikre seg mot at disse tingene ryker ved lyn – det er bare å trekke ut støpselet når det står på, og vente til uværet er over.

Likevel er det bare omtrent halvparten av oss som gjør dette. Enkelte tenker kanskje at det å trekke ut støpselet til TV-en ved tordenvær var noe man drev med i gamle dager. Men det er snarere tvert imot: Det er i dag, når hjemmene våre er fulle av finelektronikk, at det virkelig er viktig å trekke ut støpslene, for med økende antall apparater, øker også faren for skader.

 

Overspenningsvern 

I 2012 ble det påbudt med overspenningsvern i nye elektriske anlegg, og alle nye sikringsskap kommer i dag med overspenningsvern ferdig installert.

Det betyr at dersom du bor i nyere, eller nylig rehabilitert bolig, skal du ha overspenningsvern i sikringsskapet.

Dette er et grovvern, som tar den største støyten dersom lynet finner veien til anlegget ditt.

Bor du i eldre bolig er faren stor for at du mangler overspenningsvern. Dette er ikke noe du kan fikse selv, men for en elektriker er jobben i de aller fleste tilfeller grei. Å få montert overspenningsvern koster normalt et sted mellom 2.500 og 3.000 kroner.

 

Fare for brann

Å få installert overspenningsvern er et viktig tiltak for å minimere faren for brann.

- Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.     

Han forklarer dette med at lynutladninger ofte fører til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet. Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der.

Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som i verste fall fører til bygningsbrann.

 

Finvern

Grovvernet i sikringsskapet hindrer imidlertid ikke at overspenning kan bygge seg opp i enkelte produkter eller lokalt i ledningsnettet. Det betyr at du kan få skader på finelektronikk selv om du har installert overspenningsvern.

Derfor bør også du som bor i nyere bolig trekke ut støpslene når det lyner.

Hvis du synes det er trasig å skulle trekke ut alle kontakter, kan du i stedet installere finvern tilknyttet hvert enkelt produkt.

(OBS: Norsk brannvernforening anbefaler uansett alle med jevne mellomrom å kutte strømmen helt til produkter som vanligvis bare går i dvalemodus, for å hindre varmeutvikling.)

Finvern får du kjøpt hos elektrikeren – eller hos seriøse TV- og radioforhandlere. Sørg for at du kjøper kvalitet! Det beste er å ta en prat med elektrikeren for å finne riktig produkt.

Finvernet er helt enkelt forklart noe du setter i stikkontakten, og det trenger du ikke elektriker til. Prisen ligger på noen hundrelapper.

Vær oppmerksom på at enkelte produkter har innebygd finvern.

 

Etter tordenværet

Hvordan oppfører elanlegget seg etter tordenværet? Skader på el-anlegg som følge av overspenning er ikke alltid like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringer og lyspærer går i tide og utide etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.

Dersom du har overspenningsvern i sikringsskapet, så sørg også for å kontrollere dette jevnlig, og særlig etter tordenvær.

Hvis flaggene i overspenningsvernet lyser grønt er alt i orden, men skifter de farge skal overspenningsvernet byttes ut.

Dette må gjøres av en elektriker.

 

Spesielt sårbart

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag. Utfordringen er at vi bruker relativt mye luftlinjer, og Norge har en stor utstrekning på høyspentnettet. Problemene er i følge landsforeningen Nelfo størst i distriktene der kraftlinjene går i lange luftstrekk. 

 

Fakta:

Forholdsregler ved tordenvær:

  • Søk ly innendørs hvis mulig.
  • Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler. 
  • Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.
  • Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.
  • Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.
  • Unngå å oppholde deg i småbåt.
  • Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.
  • Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.
  • Hold deg unna høye enslige trær.
  • Unngå bruk av paraply i åpent landskap utendørs.

(Kilde: Norsk brannvernforening)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer