Brannsikkerhet i utleiebolig: Delt ansvar mellom utleier og leietaker

Gå til hovedinnhold

Brannsikkerhet i utleiebolig: Delt ansvar mellom utleier og leietaker

Du som utleier har ansvar for brannsikkerheten i den delen av boligen du leier ut. Leietaker har på sin side ansvar for jevnlig å sjekke at brannsikkerheten er ivaretatt under leieforholdet.

Husk at du skal skifte batterier i røykvarsleren en gang i året. Ha det som en vane å gjøre det på Røykvarslerdagen 1. desember. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

For å kunne leie ut en boenhet, er det flere ting som må være på plass. Det første er at lokalet er godkjent til boligformål, det andre at utleiedelen har godkjente rømningsveier og til sist at boenheten har brannalarm eller røykvarsler(e) og nødvendig brannslukningsutstyr.

Les også: Tekniske krav til utleiedel i egen bolig

Sjekk listen over utleiers ansvar og leietakers ansvar nederst i artikkelen.

Det er utleier som har ansvaret for at det materielle er på plass, men det er leieboer som har ansvaret for det daglige ettersynet og vedlikeholdet av for eksempel røykvarslere og brannslukningsutstyr.

- Dette innebærer å snu på brannslukningsapparatet med jevne mellomrom, og å bytte batterier i røykvarslere, sier advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseierne.

I tillegg er det leieboers ansvar å melde fra til utleier om feil på utstyr med én gang feilen oppstår.

- Jeg vil samtidig anbefale utleiere å være i forkant; ta sikkerheten på alvor og sørg for at leieboer sjekker utstyr, for i ytterste konsekvens kan liv gå tapt, sier Bjerke. 

For å fremheve hvor viktig det er at leietaker tar sin del av oppgaven, kan det være fornuftig å innlemme obligatorisk sjekk og vedlikehold av brannslukker/røykvarsler i husregler eller i leiekontrakten.

- Husleieloven § 5-3 sier at leietaker skal foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarslere og brannslukkingsutstyr. Dette har vi også inntatt i vår leiekontrakt for bolig, understreker Bjerke.

Samtidig kan dette være noe leietaker lett glemmer.

Hva er en godkjent rømningsvei?

Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte ut til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må i tillegg ha alternative rømningsveier.

Kravene til rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt kravet fra byggetidspunktet som gjelder.

Forskjellige boliger og forskjellige krav til rømningsveier.

Her finner du de forskjellige kravene som stilles til godkjente hovedrømningsveier og alternative rømningsveier

Slukkeutstyr: Hva er godt nok?

Alle boliger skal ha slukkeutstyr som husbrannslange eller brannslukningsapparat med skum eller pulver.

 • Hvis et skumapparat er det eneste slukkeutstyr du har må dette være på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A.
 • Hvis du har pulverapparat som eneste slukkeutstyr må dette være på minst 6 kilo.
 • Skum – og pulverslukkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde.
 • Når du kjøper et brannslukkeapparat skal det følge med et veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slukkemetode, plassering og vedlikehold.  
 • Andre typer apparater enn skum- og pulverslukkere, som slukkespray eller liknende, skal tydelig merkes som tilleggsutstyr
 • Det skal også merkes at apparatene har begrenset slukkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr. Merkingen skal være på norsk.

Forstå merkingen

Brannslukkingsapparater skal være merket med hvilke typer branner de egner seg til å slukke. Dette er delt inn i brannklasser.

 • Klasse A - Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
 • Klasse B - Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
 • Klasse C - Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
 • Klasse D - Mot brann i metaller (lite brukt)
 • Klasse F - Mot brann i matoljer

Brannalarm og røykvarslere

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) og slukkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslukkeapparat med skum eller pulver.

 • Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Den skal dekke kjøkken, stue, soner utenfor soverom og sonen utenfor teknisk rom.
 • Det kan ikke være en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes.
 • Hvis du har røykvarsleren i stua og har en dør inn til kjøkkenet, må det også monteres en røykvarsler på kjøkkenet.
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på soverom og oppholdsrom når dørene mellom rommene er lukket.

Utleiers ansvar

- Huseiers ansvar er at boligen har tilfredsstillende antall godkjente røykvarslere som kan høres godt på alle soverom, og det skal være manuelt slukkeutsyr som skal kunne brukes i hele boenheten, sier Bjerke.

 • Eieren av boligen skal sørge for at slukkeutstyret blir kontrollert. Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll hvert 5. år, og på utvidet kontroll og service hvert 10. år.
 • Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll og utvidet kontroll og service hvert 5. år. Listen av fagfolk i nærheten finner du på rvb.no.
 • En røykvarsler har en levetid på rundt 10 år. Produksjonsdatoen vil som regel stå på baksiden. Vær sikker på at utstyret fortsatt er godt nok.

Leietakers ansvar

Leietaker har ansvar for å teste røykvarslerne. Leietaker må også huske på å bytte batteri en gang i året.

Brannslukkerapparatet må vedlikeholdes slik at det alltid er klart til bruk. Dette må leietaker gjøre hvert kvartal:

 • Unngå klumper i pulverapparatet ved å snu det opp ned noen ganger. Du skal høre risling.
 • Sjekk at pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet står på det grønne feltet.
 • Sjekk at forseglingen eller plomberingen på toppen av apparatet ikke er brutt. Apparatet skal heller ikke ha skader eller rust.

Leietaker skal melde fra til utleier om feil på røykvarslere eller brannslukningsutstyr med en gang feilen oppstår.

Leietaker skal sørge for at rømningsvei alltid er fri. Det må aldri lagres møbler eller annet foran en rømningsvei, for eksempel en baktrapp.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer