Stor interesse for Bokostnadsindeksen

Gå til hovedinnhold

Stor interesse for Bokostnadsindeksen

Hvor mye koster det å eie og bo i sin egen bolig? Det gir Huseiernes Bokostnadsindeks svar på. Tallene har skapt stor interesse hos norske politikere og organisasjoner.

Huseierne presenterer bokostnadene hos Norges Bank.
NORGES BANK: Huseierne har presentert bokostnadsindeksen hos mange organisasjoner. Her hos Norges Bank. Fv: Kjersti-Gro Lindquist og Frida Bowe fra Norges Bank, Carsten Pihl fra Huseierne og Andreas Benedictow fra Samfunnsøkonomisk Analyse. 

Av: Kristin Gyldenskog

Huseierne lanserte Bokostnadsindeksen 24. oktober og de siste ukene har vi hatt nesten 20 møter med myndigheter og politikere for å presentere tallene. Huseierne har blant annet lagt frem rapporten for Norges Bank, Husbanken og Finanstilsynet.

-Det er viktig at myndighetene er opptatt av Bokostnadsindeksen.  Den viser hvor mye det koster å bo og det er viktig at bokostnadene ikke blir for høye. Da kan husholdninger bli tvunget til å knipe inn på vedlikeholdet, eller i verste fall måtte selge, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne.

Bokostnadsindeksen har skapt stor interesse, og Huseierne har vært rundt og presentert hos en rekke organisasjoner:

  • Norges Bank
  • Finanstilsynet
  • Finansdepartementet
  • Kommunal- og moderinseringsdepartementet
  • NBBL
  • OBOS
  • FinansNorge
  • Husbanken
  • Flere stortingspoltikere

Nytt av året er også leilighetsindeksen for Oslo. Denne har Huseierne presentert for flere bystyregrupper i Oslo.

Sjekk din kommune i kalkulatoren nederst på siden! 

Husbanken.jpg

HUSBANKEN: Bokostnadsinsdeksen ble presentert for Husbanken på et miniseminar på deres hovedkontor i Drammen.

 

Tar tallene på alvor

Det er analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse som har utarbeidet Bokostnadsindeksen på oppdrag fra Huseierne. Rapporten tar for seg perioden 2010-2018 og inneholder også en prognose for perioden 2019-2022. I prognoseperioden øker bokostnadene kraftig. Dersom prognosen slår til, vil gjennomsnittlig bokostnad for en enebolig på 120 kvadratmeter være 129 753 kroner i 2022. Dette er 22 prosent høyere enn i 2018.

-Bokostnadsindeksen har skapt stor interesse. De vi møter tar tallene på alvor. Det er viktig å bevare på den norske eierlinjen hvor 8 av 10 har råd til å eie sin egen bolig, sier Pihl.

Bokostnadsindeksen inkluderer eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader. Myndighetene bestemmer over eiendomsskatt, kommunale avgifter og deler av husholdningenes energikostnader.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

- Den store interessen rundt Bokostnadsindeksen skyldes at ingen har laget noe tilsvarende tidligere. Bokostnadsindeksen er unik og vår oppgave er å gjøre politikere og myndigheter oppmerksom på at bokostnadene kommer til å øke kraftig i årene som kommer hvis de ikke gjør noe med det, sier Pihl.

Ny Bokostnadsindeks for Oslo

Det er store geografiske forskjeller på hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Oslo er klart dyrest med årlige bokostnader på 144.234 kroner for en enebolig på 120 kvadratmeter i 2018. Den billigste kommunen i er Sørreisa i Troms med bokostnader på 75.135 kroner.

Finansdepartementet.jpg

FINANSDEPARTAMENTET: Presentasjonen for politisk ledelse og fagavdeling i Finansdepartementet.

 

For første gang står Huseierne også bak en bokostnadsindeks for leiligheter i Oslo. I Oslo er hele 72 prosent leiligheter, mens kun 8 prosent er eneboliger.

De samlede bokostnadene i 2018 summerte seg til 95 310 kroner i 2018 for en husholdning med en leilighet på 70 kvadratmeter i Oslo.

-Vi møter stor interesse for den lokale bokostnadsindeksen for Oslo som viser hvor mye det koster å eie og bo i en leilighet på 70 kvadratmeter. Boligprisene i Oslo er høyest i landet og rentekostnadene er høye, derfor er det viktig at vi passer på at de øvrige bokostnadene ikke blir høyere enn husholdningene kan tåle, sier Pihl.

Huseierne har laget en kalkulator hvor du kan finne ut hvor mye det koster å bo i din kommune og sammenligne med andre kommuner.

 

 

Les mer:

 

Sjekk din kommune! Skriv inn kommunenavn i feltet under, og se hva du må betale. Du kan også sammenligne med nabokommunen!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer