Blir ikke skatt på egenprodusert strøm

Gå til hovedinnhold

Blir ikke skatt på egenprodusert strøm

Etter mye uro og usikkerhet rundt hvorvidt salg av overskuddsstrøm fra solceller på egen bolig vil skattlegges, varsler Finansdepartementet at dette settes på vent.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg

Huseierne er en av mange interesser som har kjempet imot den varslede skattleggingen av salg av strøm fra solceller i private hjem. Vi er fornøyde med at Finansdepartementet nå snur.

Skatteetaten vil unnlate å skattlegge inntekter fra salg av overskuddstrøm fra solcelleanlegg i boliger til og med 2023, og det er ventet at nye særregler vil legges frem i statsbudsjettet for 2025.

Huseierne tror og håper at dette er spikeren i kista for den omstridte solskatten.

Stadig flere plusskunder

De siste årene har stadig flere privatpersoner investert i solceller på eget tak, og på den måten produsert sin egen strøm.

En slik strømkunde som både kjøper, produserer og selger strøm, blir populært kalt en plusskunde. Det er rundt 30.000 slike kunder i Norge.

De færreste har batteriløsning for lagring hjemme, derfor vil disse kundene sende overskuddstrøm ut på nettet når de produserer mer strøm enn de klarer å bruke selv.

Skattepliktig med dagens regler

I dag er skattelovens utgangspunkt at enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet vil være skattepliktig inntekt, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Skatteetaten har også uttalt at salg av all egenprodusert strøm fra for eksempel private solcelleanlegg, kan anses som skattepliktig inntekt etter gjeldende regler.

For private boligeiere er det mest aktuelt at salgsinntektene anses som kapitalinntekt, fordi det er en inntekt knyttet til boligen som kapitalgjenstand.

I gjeldende skatteregler er det altså ikke gjort noen unntak fra skatteplikt for inntekter fra salg av egenprodusert strøm. Skatteetaten ville derfor behandle slike inntekter i tråd med de generelle skattereglene.

Snudde etter store protester

En skattlegging av salg av egenprodusert strøm med en sats på 22 prosent, gjør at investeringen i solceller blir langt mindre lønnsom.

Dette kom i tillegg til Enova sitt kutt i støtten til solceller i oktober, og solcellemarkedet har slitt siste året både på grunn av det, lavere strømpriser og strømstøtte.

Huseierne med flere har vært sterkt kritiske til denne tolkningen av skattereglene.

Skattleggingen slo også ned som en politisk bombe hos mange av stortingsgruppene.

SV ved Lars Haltbrekken tok raskt opp denne saken i et skriftlig spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Da begynte ballen å rulle, og et enstemmig storting ba om skattefritak.

Sier lite om veien videre

Finansministeren har varslet at skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere, med sikte på å legge frem særregler i statsbudsjettet for 2025.

I mellomtiden vil Skatteetaten unnlate å skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger, for 2023 og tidligere år.

I pressemeldingen verken bekrefter eller avkrefter Finansdepartementet at bortfall av skatteplikten blir varig, kun at inntekter på strømsalg til og med 2023 ikke skal skattlegges.

Det loves altså nye regler, men vi vet ingenting om innretningen på disse eller hvordan de blir utformet.

Men med de politiske signalene som nå er gitt, både her hjemme og i EU, så både tror og håper Huseierne at skatten på salg av overskuddstrøm er død.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer