Bli boligsmart i 2020 - delta på våre gratis kurs

Gå til hovedinnhold

Bli boligsmart i 2020 - delta på våre gratis kurs

Er det noe du lurer på eller vil lære mer om? Vi dekker de fleste problemstillingene knyttet til bolig, så meld deg på et av våre kurs nå.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Shutterstock.

Huseierne holder kurs landet rundt om ulike temaer knyttet til bolig, eiendom og det å bo. I 2020 holder vi kurs i blant annet skatt, utleie, festeforhold, samboerkontrakt, nabokonflikter og arv.

Allerede i januar pleier flere kurs å bli fulltegnet, og de er svært populære blant alle aldersgrupper.

Så vær tidlig ute og meld deg på i dag.

Fullstendig kurskalender finner du her!

Populær medlemsfordel

I fjor deltok hele 7000 personer på kurs i regi av Huseierne. I år vil vi holde rundt 150 kurs innenfor 10 forskjellige temaområder. Første kurs går av stabelen 16. januar, mens årets siste kurs er 2. desember.

- De mest populære temaene er arv, skatt og utleie. Det holdes kurs i alle distrikter landet rundt, og på huseierne.no vil man finne en oppdatert kurskalender for hele året, forteller Geir Engebraaten, prosjektleder og kursansvarlig i Huseierne.

- Man får også beskjed om kurs i eget distrikt via nyhetsbrev.

Kursansvarlig Geir Engebraaten i aksjon på kurs. Plassene går fort unna, så meld deg på i dag!

Kursansvarlig Geir Engebraaten i aksjon på kurs. Plassene går fort unna, så meld deg på i dag!

Kursene er gratis for medlemmer, men åpne for alle. Man må ikke ha noen spesielle forkunnskaper for å møte på kurs, de er ment som en innføring i de enkelte temaene.

- Den yngste deltageren jeg har hatt på kurs var tre måneder, og den eldste godt over 90, så her er det noe for alle. Kursene blir fort fulltegnet, så det lønner seg å sjekke kurskalenderen allerede i januar.

Kursene holdes på kvelden og varer cirka to og en halv time, inkludert pause og mulighet til å stille spørsmål i etterkant.

 

Dette er temaene du kan lære mer om hos oss i år:

 

1. Alt du bør vite om utleie av bolig

Kurset «Alt du bør vite om utleie av bolig», er svært godt egnet for deg som leier ut bolig allerede eller vurderer dette. Du blir kjent med Huseiernes leiekontrakt, og hvordan du bruker denne for å unngå konflikter i leieforholdet.

I tillegg ser vi på hvordan du bør foreta visning, hvordan du finner en god leietager og kontraktskriving. Vi går også gjennom rettigheter og plikter i leieperioden, og hvordan man avslutter et leieforhold på riktig måte.

Sjekk her hvor og når kurset går i ditt distrikt.

 

2. Slik unngår du konflikter gjennom gode samboeravtaler

Samboere har dårligere rettigheter enn ektefeller i lovgivningen. Kurset «Slik unngår du konflikter gjennom gode samboeravtaler» er for deg som vil ha en enkel og grei innføring i hvilke regler som gjelder for økonomiske forhold mellom samboere.

Kurset tar blant annet opp hvordan samboere kan sikre seg ved samlivsbrudd og død, og gir deg en innføring i hva som er viktig å tenke på når du lever i et samboerskap. Du får vite mer om samboeres rettigheter og samboeravtaler.

Sjekk her hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

3. Dette bør du vite om festeforhold, festeavgift og innløsning

Så mange som 1 million nordmenn har et personlig forhold til tomtefeste og blir berørt av lovgivning omkring dette. Kurset «Dette bør du vite om festeforhold, festeavgift og innløsning» gir deg en oversikt over sentrale spørsmål som oppstår ved tomtefeste.

Det tar opp spørsmål rundt forlengelse av tomtefesteavtaler, muligheter for oppregulering av festeavgift, innløsning av festet tomt, vilkår og innløsningssum og regulering av festeavgift.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

4. Dette bør du vite om overføring av eiendom, arv og generasjonsskifte

Kurset «Dette bør du vite om overføring av eiendom, arv og generasjonsskifte» gir deg en gjennomgang av regler knyttet til arv, overføring av eiendom og bruk av fremtidsfullmakter.

Sentrale spørsmål som blir tatt opp er hva man bør tenke på rundt arv, som tinglysning og dokumentavgift, skatt, faktiske konsekvenser, når man bør overføre eiendom, hvordan skjer en overføring i praksis, fremtidsfullmakt, arverett og testament.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

5. Dette bør du vite om skatt på bolig

Kurset «Dette bør du vite om skatt på bolig» er for deg som vil ha en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Det gis en generell orientering om de fleste former for skattlegging av fast eiendom, herunder ved salg og utleie.

Det gis også en spesiell orientering om konsekvensene av at arveavgiften opphørte og de endringer av skatt ved arv og generasjonsskifte dette førte til. Det blir også gjennomgang av formuesreglene og hvordan man klager, samt gjennomgang av eiendomsskatten og hvordan man klager.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

6. Dette kan du bygge uten å søke

På kurset «Dette kan du bygge uten å søke» får du en gjennomgang av hvilke tiltak som utløser søknadsplikt, og hvilke tiltak du kan sette i gang med uten å søke kommunen.

Mange har spørsmål rundt bygging av garasje, skillevegger, gjerder og plattinger. Kurset gir deg en innføring i hva har du lov til å bygge uten å søke først, og om du trenger å varsle nabo. Vi informerer også om hvor stort og høyt kan du bygge, hvilke fallgruver man kan gå i osv.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

7. Slik unngår du problemer med håndverkeren

Ikke alle håndverkere er like dyktige. Mange er useriøse og det tar ofte lang tid før dårlig arbeid avdekkes. Kurset «Slik unngår du problemer med håndverkeren» lærer deg hvordan du kan sikre deg mot useriøse aktører og dårlig utført arbeid.

Kurset gjennomgår hva som bør være med i avtalen/kontrakten med håndverkeren, og hvordan man går frem for å klage og fremme en reklamasjon på arbeid som er gjort. Kurset passer for alle som har planer om å få utført arbeid på fast eiendom.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

8. Slik unngår og løser du nabokonflikter

Kurset «Slik unngår og løser du nabokonflikter» lærer deg hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom naboer. Kurset omhandler naboloven og andre naborettslige regler. Det er praktisk rettet og legger vekt på hvordan du som boligeier kan løse uenigheter med naboen slik at konflikter og tvister kan unngås.

Noe av det som vil bli gjennomgått er hvor «tålegrensen» går med tanke på naboen, hvilke ulemper man må akseptere, hvor grensen går for støy, hva man kan bygge uten godkjenning, høyde og avstand på trær, hekker og gjerder - hva viser rettspraksis?

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

9. Slik fyller du ansvaret som styremedlem i sameiet og borettslaget

Kurset «Slik fyller du ansvaret som styremedlem i sameiet og borettslaget» passer for deg som sitter i styret, men også beboere som kan bli fremtidige styremedlemmer. Kursholder gir deg innføring i styrets oppgaver og ansvar, beslutningsprosessene, vedlikehold, beboernes plikter og rettigheter, fordeling av fellesutgifter, samt internkontroll i sameier og borettslag.

Vi vet at utfordringene er mange når man bor i et boligselskap. Mange konflikter har med uvitenhet å gjøre, men det er også mange kompliserte regler som regulerer ansvar for de forskjellige partene i et boligselskap. 

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

10. Dette bør du vite når du bor i et sameie eller borettslag

Kurset «Dette bør du vite når du bor i et sameie eller borettslag» gjennomgår dine plikter og rettigheter som beboer. Du vil også få en innføring i styrets oppgaver, ansvar, vedlikehold og fordeling av fellesutgifter.

Kurset passer for deg som enten er i ferd med å flytte inn i et sameie eller har opplevd problemer med å være en del av et sameie. Det passer også for deg som sitter i styret og føler at du trenger å øke kompetansen.

Sjekk hvor og når kurset går i ditt distrikt

 

Mange fordeler for deg som er medlem

Utover kurset har alle medlemmer i Huseierne gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, og kan derfor sende inn spørsmål eller ringe for å stille spørsmål som ikke ble besvart på kurset.

Her får du rådgivning.

Bli medlem hos oss og benytt deg av en rekke medlemsfordeler som gjør at du raskt tjener mye mer enn det medlemskontingenten koster.

Se alle våre medlemsfordeler her.

I tillegg sender vi ut nyttige nyhetsbrev to ganger i uken.

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Følg oss også gjerne på Facebook!

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer