Andreas Fyri er ny økonomisjef i Huseierne

Gå til hovedinnhold

Andreas Fyri er ny økonomisjef i Huseierne

Huseierne har nå fått på plass Andreas Fyri som leder for vår nyopprettede avdeling for teknologi og økonomi.

Huseierne er inne i en omfattende fornying med stor satsing på å utvikle attraktive medlemsfordeler, uavhengig rådgivning og politisk påvirkning. Slik skal vi fylle rollen vår som den viktigste og uavhengige forbrukerstemmen for landets boligeiere enda bedre i årene fremover. Denne nødvendige moderniseringen krever investeringer i teknologi, kapasitet og kompetanse. For å styrke Huseiernes ledergruppe har vi ansatt Andreas Fyri.

Andreas Fyri er 39 år, og har utdannelse innen økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har mange års erfaring med controlling, økonomi og digitalisering, i både finans og anleggsbransjen. Fyri kommer fra stilling som økonomisjef i Skanska Industrial Solutions, et datterselskap i Skanska konsernet.

I tillegg har han hatt lederverv i idretten i nesten 20 år, og er tidligere landslagskaptein i rugby.

Teknologi og digitale verktøy

- Jeg er svært glad for å ha fått tilbudet om å lede teknologi- og økonomiavdelingen i Huseierne. Virksomheten har en klar strategi og vilje til å satse på investeringer i teknologi og utvikling av de ansatte for å nå sine mål, og har en dyktig og fremtidsrettet ledergruppe. Det å få muligheten til å være med på denne reisen med et så sterkt varemerke som Huseierne, gjorde at jeg takket ja, sier Fyri.

Fyri vektlegger at for at økonomifunksjonen skal kunne møte stadig økende krav og forventninger til styringsinformasjon, må det tilrettelegges for at teknologi og digitale verktøy spiller en grunnleggende rolle.

- Min bakgrunn fra prosjektøkonomi gir meg en god plattform for gjennomføring av digitaliseringsprosesser i virksomheten. Samtidig ønsker jeg at vi går mot å være en lærende organisasjon, som gir ansatte mulighet til å utvikle seg og skape innovasjon. Teknologi- og økonomiavdelingen skal samtidig levere arbeid og støtte av høy kvalitet til resten av organisasjonen og fremstå som en viktig forretningspartner, avslutter Fyri.

Fyri får en viktig rolle

Med Andreas Fyri på laget har Huseierne fått en ny ansatt som vil levere innsikt og styring som gjør oss enda bedre til å bruke ressursene våre til medlemmenes beste.

- Andreas Fyri har en bakgrunn, erfaring og et engasjement som gjør han svært godt egnet til å bekle denne viktige lederrollen i Huseierne. Han er faglig sterk på økonomi- og virksomhetsstyring og har god forståelse for hvordan teknologi kan bidra til å skape verdi for medlemmene våre. Han er en pådriver for effektivitet og smart bruk av ressurser. Han blir en viktig brikke i moderniseringsprosessen i Huseierne, der vi tar i bruk ny teknologi og nyesystemer for å effektivisere driften og kommunikasjonen med medlemmene våre, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

- Huseierne får enda en ny verdifull kollega og en motiverende og kunnskapsrik leder med Andreas Fyri på laget, avslutter Meyer.

Linda@huseierne.no

Det handler om hjemmet ditt.

Alternativ tekst

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer