7 spørsmål og svar om fremtidsfullmakt

Gå til hovedinnhold

7 spørsmål og svar om fremtidsfullmakt

Lurer du på hva en fremtidsfullmakt er, og om du burde lage en? Da bør du lese dette! Huseiernes ekspert på arv og fremtidsfullmakt, advokat Marianne Aarbakke, er ikke i tvil om hva hun anbefaler.

SLAGS FORSIKRING: Advokat og ekspert på arv og fremtidsfullmakt, Marianne Aarbakke, sammenligner fremtidsfullmakten med en forsikring: Man håper man ikke får bruk for den, men er ulykken først ute, er den gull verdt. 

En fremtidsfullmakt er et dokument som sørger for at dine interesser blir ivaretatt dersom du på et tidspunkt i livet blir så mentalt svekket at du ikke lenger er i stand til det selv. Det beskriver hva som skal skje med din økonomi, men også med ting av langt mer personlig karakter. For eksempel at du skal kunne få med deg Tour de France den dagen du ikke lenger selv husker hvordan du skrur på TV-en.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

1 Hvem trenger fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt trekkes ofte frem i sammenheng med demenssykdommer, og det er en god grunn til det: Med en befolkning som stadig blir eldre, opplever stadig flere å rammes av slik sykdom, som gjør en ute av stand til å ivareta sine egne behov. Men det kan være andre årsaker til at man settes ut av spill mentalt sett, for eksempel hjerneslag eller ulykke. Det kan skje oss alle – uavhengig av alder.

- Mange tenker at de ikke trenger fremtidsfullmakt mens de fortsatt er unge og friske. Men jeg vil argumentere for at alle voksne mennesker bør lage seg en, og det er egentlig uavhengig av alder, sier advokat Marianne Aarbakke.

Hun har jobbet med arvespørsmål og fremtidsfullmakter hos Huseierne i en årrekke.

- Jeg pleier å si at en fremtidsfullmakt er som en forsikring. Vi bør alle ha en, men så håper vi jo at vi ikke får bruk for den, sier Aarbakke.

2 Hva er en fullmektig?

I en fremtidsfullmakt utpeker du en fullmektig. Det er en person som skal ha ansvaret for å oppfylle ønskene dine i fullmakten.

- Folk i faste forhold utpeker gjerne partneren, og så setter de eventuelle barn som reserver, sier Aarbakke.

En slik løsning er passende og smart for svært mange. Har man ikke partner eller barn, bør man velge en fullmektig fra nær familie eller vennekrets – en man har tillit til.

- Sørg for at rollen er avklart med den du utpeker. Man skal ikke bli fullmektig mot sin vilje, sier Aarbakke.

3 Hva skal stå i en fremtidsfullmakt?

Det er egentlig svært fritt å bestemme hva som skal stå i en fremtidsfullmakt. Det vanlige er at folk bestemmer hva som skal skje med boligen, hytta og eventuelle andre verdier, på det tidspunktet de selv er så mentalt svekket at de ikke lenger kan bo hjemme, men havner på sykehjem uten returbillett.

Har man ikke fremtidsfullmakt, risikerer man at boligen og eventuelt andre eiendommer blir stående og forfalle i årevis mens man selv er på sykehjem, før arven til slutt fordeles når man dør.

- Det er svært vanlig at man i en fremtidsfullmakt bestemmer at verdiene fordeles som forskudd på arv når man selv havner på sykehjem. Dermed unngår man at verdiene forvitrer, sier Aarbakke.

Det er lurt å få holdt igjen et visst beløp til eget forbruk.

Av andre ting kan du for eksempel bestemme at fullmektigen skal sørge for at din bolig tilrettelegges slik at du kan klare å bo hjemme så lenge som mulig. Du kan også bestemme at barn og barnebarn skal motta pengegaver fra deg til hver bursdag og jul – når du ikke lenger har styr på dagene.

Videre er det også stadig vanligere å notere ned ting som har med egen verdighet og glede å gjøre. Det kan være et ønske om månedlig frisørtimer, jevnlig fotpleie eller neglepleie.

- Vi ser også eksempler på helt spesifikke trivsels-ønsker: Å få et glass av favorittvinen sin hver fredag ettermiddag, eller å få se på Tour de France hver juli, sier Aarbakke.

Jo mer spesifikke ønskene er, jo lettere er de å gjennomføre for fullmektigen og hjelpeapparatet. (Se også faktaboks nederst i saken.)

4 Kan jeg bruke en mal jeg finner på nettet?

Det enkle svaret er ja – men vær kritisk til innholdet.

- Vi ser en rekke maler, og det er dessverre mange som er mangelfulle. Det beste er absolutt å lage en skreddersydd fremtidsfullmakt, sier Aarbakke.

Som medlem i Huseierne kan du få kontrollert innholdet i en ferdigutfylt fremtidsfullmakt innenfor gratistimen med juridisk hjelp som er inkludert i medlemskapet. Du kan også ringe jusstelefonen for hjelp.

I tillegg har Huseierne et svært godt tilbud til alle medlemmer som ønsker at en arveekspert skreddersyr fremtidsfullmakten. Dette er det alternativet som best sikrer et godt dokument, uten mangler og uklarheter.

Huseiernes advokater kan hjelpe deg med fremtidsfullmakten

Ønsker du å bestille time for utforming av fremtidsfullmakt? Slik kan vi hjelpe deg: 

  1. Bestill skreddersydd fremtidsfullmakt via dine medlemssider - se lenke under.
  2. Du får en liste med spørsmål fra vår juridiske avdeling som du deretter sender inn.
  3. Advokaten som har saken tar kontakt med deg og veileder deg videre.

Huseierne anbefaler at våre advokater lager et utkast til fullmakt før medlemmet eventuelt kommer til et møte. Da har de sett hvordan formuleringene er og kan stille spørsmål ut ifra dette.

Pris for tjenesten: 5000 kr ink mva

Logg inn for å registrere din sak her!

5 Hvor skal fullmakten oppbevares?

Det er ingen offentlig oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter per i dag. Du må altså ta vare på dokumentet ditt selv.

- Sett at du har din partner som fullmektig og to barn som reserver. I et slikt tilfelle vil jeg anbefale at alle har hvert sitt originaleksemplar av fremtidsfullmakten – det vil si at dokumentet er i fire signerte eksemplarer, og at hver oppbevarer sitt dokument, sier Aarbakke.

6 Er det noen formkrav?

Formkravene til en fremtidsfullmakt er enkle å oppfylle: Fullmakten skal være datert og signert av deg samt to vitner som er over 18 år. Fullmektigene kan ikke være vitner. Fullmektigenes ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller foreldre kan heller ikke være vitner.

Vitnenes funksjon er blant annet å bevitne at du er ved dine fulle fem når du lager fullmakten. Den skal ikke signeres av fullmektigen.

7 Når trer fremtidsfullmakten eventuelt i kraft?

Mange frykter at fremtidsfullmakten vil gjøre at de «mister kontrollen» over egne verdier for tidlig. Men i realiteten er det motsatt: Dokumentet gjør at du kan beholde kontrollen – når du ellers ville ha mistet den.

- Fremtidsfullmakten trer ikke i kraft før du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser. Så lenge du er frisk og oppegående kan du når som helst trekke dokumentet tilbake, eller gjøre endringer. Ordningen er trygg og gjennomprøvd, forsikrer advokaten.

Fakta:

Hva kan du bestemme i din fremtidsfullmakt?

Her er noen temaer som du bør vurdere å ta inn i fremtidsfullmakten:

  • representasjon overfor offentlige myndigheter
  • betaling av regninger knyttet til bolig og annet
  • disponering av konti og verdipapirer
  • rett til å dele ut gaver, f.eks. til familiemedlemmer i forbindelse med jul, fødselsdager o.l.
  • rett til å dele ut større gaver, f.eks. til studerende barnebarn o.l.
  • hva skal skje hvis du kommer permanent på sykehjem? Skal boligen selges? Hva skal skje med salgssummen? Hva skal skje med innbo og løsøre? Skal det utdeles forskudd på arv?

Digitalt kurs - Ta kurset nå

Fremtidsfullmakt

Lær om hva en fremtidsfullmakt er, og hvilke ulemper du kan møte på dersom du ikke har en slik fullmakt.

Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer