36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

Gå til hovedinnhold

36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

Nær 1 av 5 har fått tilbud om lån via eiendomsmegler, og av dem valgte 36 prosent å takke ja til tilbudet.

LÅNETILBUD: Det er ikke uvanlig at boligkjøper får tilbud om finansiering gjennom eiendomsmegler, eller at banken anbefaler eiendomsmeglere. Finanstilsynet vil nå ha klarere rammer for  eiendomsmeglerforetak og bankenes samdrift og samlokalisering. Foto: Linda Ørstavik Öberg.
LÅNETILBUD: Det er ikke uvanlig at boligkjøper får tilbud om finansiering gjennom eiendomsmegler, eller at banken anbefaler eiendomsmeglere. Finanstilsynet vil nå ha klarere rammer for eiendomsmeglerforetak og bankenes samdrift og samlokalisering. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

På spørsmål om eiendomsmegleren tilbød deg boliglån i banken som megleren samarbeider med eller er eid av da du kjøpte bolig sist, svarer 18 prosent at de fikk det spørsmålet.

36 prosent av dem som fikk dette spørsmålet i forbindelse med boligkjøpet, benyttet seg av tilbudet.

Det viser en helt fersk undersøkelse som Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.

Stadig mer gjeld

De fleste vil nok si seg enige i at bankene har en helt sentral rolle i boligomsetningen i Norge i dag. De aller fleste er avhengig av lån for å realisere boligdrømmen, boligprisene er høye, og husholdningene tar derfor opp stadig mer lån.

Kredittindikatoren K2 som Statistisk sentralbyrå la frem i slutten av september, viser at norske husholdninger økte gjelden med hele 6,6 prosent de siste 12 månedene frem til august i år.

Norske husholdninger har nå 3200 milliarder kroner i gjeld.

I tillegg så er andelen som selger boligen sin selv uten bruk av megler marginal.

Fratas retten til fritt meglervalg

Bankene bidrar til finansieringen av boligkjøp, og er ofte gjerne eier av et eget eiendomsmeglingsforetak eller samarbeider med slike foretak for å kunne distribuere lån og andre banktjenester.

DNB har for eksempel DNB Eiendom, Sparebank 1 har Eiendomsmegler 1, Privatmegleren er underlagt Nordea, og Krogsveen er eid av Danske Bank.

I fjor kritiserte Finanstilsynet økonomiske bindinger som de fant mellom bankene og eiendomsmeglerforetakene. De fant ut at bankenes ansatte gjerne får honorar for å anbefale en bestemt megler, og blir premiert for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens egen kjede.

I tillegg ga flere av bankene kunden økonomiske incentiver for å inngå avtale med en bestemt megler, for eksempel gunstigere boliglån eller andre bankprodukter. Tilsynet mente at kunden da fratas retten til fritt meglervalg, og at oppdragsavtalen bryter både kravene til god forretningsskikk og meglerloven.

Finansforetaksloven hindrer også bankansatte fra å motta penger fra eiendomsmeglerforetak i bytte mot å markedsføre eller anbefale dem til sine kunder, og flere banker la om sine rutiner etter kritikken som kom da.

Store utfordringer ved samdrift

Finanstilsynet mener fremdeles at det er mange utfordringer knyttet til samdrift og samlokalisering av bank og eiendomsmeglingsforetak.

Åpne kontorlandskap der bankansatte og ansatte fra eiendomsmeglerforetaket sitter side om side, fører til en stor risiko for at taushetsplikten blir brutt, skriver Finanstilsynet i et nytt rundskriv denne uken.

Felles lokaler med hensikt å effektivisere driften og tilby kundene alt på et sted, vil kunne utfordre forbrukernes personvern, valgfrihet og økonomiske interesser. Finanstilsynet har derfor sett seg nødt til å sette klarere rammer og krav til særskilt aktsomhet og gode rutiner for å ikke svekke tilliten til eiendomsmeglerforetakets integritet, uavhengighet og selvstendighet.

- Reduserer risiko for rolleblanding

Huseiernes Landsforbund er opptatt av at banker og meglerforetak drives som separate virksomheter for å sikre reell konkurranse i markedet. Finanstilsynets pålegg vil bidra til bedre konkurranse og større opplevd frihet til å velge eiendomsmegler.

- For boligselgere og boligkjøpere er det viktig at eiendomsmegleren ivaretar kundenes interesser og ikke bankenes. Eiendomsmeglerens oppgave er å gjøre en topp jobb for boligselgerne og boligkjøperne, ikke å selge lån for bankene, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Samlokalisering mellom bank og megling kan skape uheldige bindinger som svekker tilliten til meglernes uavhengighet. Huseiernes Landsforbund mener at Finanstilsynets pålegg reduserer risikoen for rolleblanding.

- Vi har lenge ønsket oss en solid brannmur mellom bankene og bankenes eiendomsmeglere, og det er bra at Finanstilsynet nå krever vanntette skott mellom bank og eiendomsmegling. Risikoen blir ikke borte nå, men dette er et riktig skritt på veien, sier generalsekretær Meyer.

Kontaktpersoner

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær

+47 920 81 967 Send e-post

Bilde og video