Drømmer du om basseng, boblebad eller badeland i hagen?

Gå til hovedinnhold

Drømmer du om basseng, boblebad eller badeland i hagen?

Også i år vil mange tilbringe store deler av sommeren hjemme, og mange ønsker å ta seg et bad i egen hage. Men få tenker på sikkerheten før de gjør om bakhagen til et vannparadis med sklier, bobler og litervis med vann.

LOKK ELLER PRESENNING: Basseng skal sikres, som her. Altså ved presenning/lokk som tåler vekten av en person, eller ved å sette opp gjerde. Alternativt kan du tappe ut vannet etter bruk.

Tekst og foto. Linda Ørstavik Öberg.

De siste årene er det kommet mange gode alternativer til nedgravde permanente bassenger, og markedet flommer over av oppblåsbare boblebad og badeland til hagen.

Men hva gjør man når boblebadet eller vannborgen blir gatas attraksjon, hvilket ansvar har man når det kommer til sikkerhet?

Og sist, men ikke minst. Mange av bassengene rommer mye vann, og hvor skal man gjøre av vannet når man er ferdigbadet? 

Sjekk om du trenger byggetillatelse

Aller først så er det greit å vite at hvis bassenget skal være en permanent installasjon, så bør du sjekke om prosjektet ditt trenger godkjenning fra kommunen først.

På generelt grunnlag trenger man som regel ikke byggetillatelse hvis ikke konstruksjonen er bygget lengre opp fra bakken enn 50 cm – med fire meters avstand til nabogrensen.

Uansett hvilket basseng du velger så er det viktig å forholde seg til plan- og bygningsloven og byggeforskrifter. Plan- og bygningsavdelingen i egen kommune kan også informere deg dersom det finnes særskilte regler der du bor.

Ved prosjekter som trenger byggetillatelse, må du varsle naboer. Uansett kan det være greit å ta en snakk med nærmeste naboer før du setter i gang.

Dine, mine og naboens barn

Flere departementer har opp gjennom årene engasjert i arbeidet med å forhindre ulykker i hjem og fritid. Sikring av brønn, basseng og dam er et ledd i dette arbeidet.

Bassenger er ofte lett tilgjengelige og tiltrekker seg gjerne oppmerksomhet fra barn.

- Eieren av bassenget har ansvaret for at anlegget er sikret slik som loven krever, og mange er ikke klar over at man ikke bare er ansvarlig for egne barns sikkerhet, forteller Øyvind Reitzel Bjerke, advokat i Huseierne.

Huseiernes ekspert, Øyvind Reitzel Bjerke, sier at mange bor tett i dag og har hager der barna løper fritt mellom eiendommene. Da er bassenget å regne som lett tilgjengelig, og det er særlig viktig å tenke på sikkerheten.

- Bassenget skal være sikret slik at heller ikke ubudne badegjester kan bli utsatt for ulykker. Skjer det en ulykke, kan du bli strafferettslig ansvarlig både for manglende sikring av anlegget og for selve ulykken, sier Bjerke.

Sikring er ditt ansvar

Uavhengig av om bassenget er permanent, flyttbart eller oppblåsbart, så er sikkerheten alltid ditt ansvar.

Plan- og bygningsloven § 28-6 stiller krav om sikring av basseng, brønn og dam. Svømmebasseng representerer det overlegent største antall farer i denne sammenheng.

Bassenget bør ikke stå tilgjengelig for andre uten oppsyn, og lovverket er klart på at eier av tomten som bassenget står på skal sørge for at det er sikret hvis det er mer enn 20 cm vanndybde. Dette gjelder både innendørs og utendørs basseng, nedgravde, oppblåsbare og flyttbare.

Er grunnen bortleid i mer enn 2 år, faller ansvaret på leieren (festeren).

Så hvis du har et basseng i hagen som har en vanndybde over 0,2 meter, så krever altså plan- og bygningsloven at bassenget skal sikres mot at noen kan falle i det og skade seg – eller i verste fall drukne. Både dine barn, nabobarna, uvedkommende og familiehunden.

Med andre ord så skal det ikke mye vann til før du kan få ansvar ved ulykker hvis bassenget ditt ikke er forsvarlig sikret.

Hva er forsvarlig sikring?

Lovens krav er at man skal sikre basseng, brønn og dam slik at personer hindres fra å falle i dem. Men hvordan gjør man det?

Det nevnes at tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås ved solid og sikker tildekning, innhegning/inngjerding eller innbygging i avlåst rom. Altså ved presenning/lokk som tåler vekten av en person, eller ved å sette opp gjerde.

Et eventuelt gjerde eller innhegning bør gå helt ned til marken, være minst 1,5 m høyt og ha et solid fundament. Poenget er å sikre at barn ikke utsettes for fare ved klatring eller kryping.

Port eller grind må ha solid lås, eller annen lukningsanordning, og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Sikring med rist eller tett vegetasjon er også aktuelle alternativer.

For hagedam og andre mindre bassenger vil inngjerding normalt ikke være nødvendig, dersom det gjøres andre tiltak for å hindre drukningsulykker. Slike tiltak kan enkelt å greit være å aldri forlate bassenget uten oppsyn eller med mer enn 20 cm vann.

Er du i tvil om hvordan du skal gå fram for å sikre bassenget, bør du ta kontakt med bygningsetaten i kommunen for råd og veiledning.

Hva om noen skader seg?

Som du sikkert har fått med deg, så er det slik at når andres barn hopper på din trampoline kan du få ansvaret hvis de skader seg. Du kan faktisk være erstatningspliktig dersom noe går galt under hoppelek i hagen din.

Men hva om noen slår ut en tann under vannleken i bassenget ditt eller skader beinet på det våte gresset?

- Så lenge du som eier av bassenget har sørget for at bassenget er sikret slik loven krever og at bassenget ellers er montert og vedlikeholdt i samsvar med produktinformasjonen fra bassengleverandøren, vil du som utgangspunkt ikke bli ansvarlig ved slike hendelser.

- Men dersom gjeldende ikke er overholdt og det er årsakssammenheng mellom dette og skaden, kan det på det den annen side være grunnlag for ansvar, understreker Bjerke.

Hvor skal vannet?

Det er blitt stadig mer populært med større bassenger i hagen som ikke er permanente, og disse tar mye vann.

Men finnes det noen regler for dette, eller kan man bare slippe det ut på egen eiendom, plen eller skråning?

- Både forurensningsloven og teknisk forskrift stiller krav til overvannshåndtering, i tillegg til at kommunen kan ha egne reguleringer. Dette bør du sjekke nærmere med kommunen, avslutter Bjerke.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer