Seiret mot Telenor

Gå til hovedinnhold

Seiret mot Telenor

Telenor Norge AS ødela deler av tomta til Arnt Johansen da det skulle legges fiberkabel over fritidseiendommen hans. Den avtalte kompensasjonen om ny traktorvei fikk han heller ikke. Nå har han vunnet over giganten i Hålogaland lagmannsrett - etter sju års kamp.

 Tekst: Karoline Koldre. Foto: Arnt Johansen


Arnt Johansen kom innom Huseierdagen i 2016. Han var svært fortvilet og sliten etter mange års ensom kamp mot Telenor for å få oppfylt avtale om etablering av vei og utbedring av skader, etter at selskapet hadde lagt fiberkabel over fritidseiendommen hans i Bindal kommune i Nordland.

Johansen hadde tillat at det ble lagt fiberkabel over naustet hans i strandsonen og opp til hytta, men ønsket i kompensasjon for dette en tre meter bred traktorvei i samme trase som kabelen ble lagt.

Men alt Johansen stod igjen med da arbeidet var over var massive utrasinger av eiendommen. Ferieidyllen, Kolsvik gård, var ikke til å kjenne igjen. Og den avtalte veien ble ikke bygd.

Telenor mente at de ikke var forpliktet til å foreta utbedringer, og at det ikke var inngått avtale om opparbeidelse av vei. Det ble videre sagt av Telenor at en eventuell avtale var basert på fullmaktsoverskridelse fra entreprenør, og videre at Johansens krav i alle tilfeller var foreldet.

Dette godtok ikke Johansen. Han fikk hjelp av Anita Vamråk, advokatfullmektig i advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS på Lillehammer, som tok saken.

- Jeg husker godt vårt første møte. Johansen gjorde nøkternt rede for saken, og gav meg to konvolutter. Den ene inneholdt dokumentasjon på prosessen som hadde pågått siden 2010. Det var e-poster, brev, SMS. Alt systematisert. I den andre konvolutten lå det kopier av samme dokumentasjon og en minnebrikke hvor alt var scannet inn. «Jeg har gjort det enkelt for deg slik at du bare kan begynne å jobbe», sa han. Dette må være enhver advokats drømmeklient», sier Vamråk.  

Avviste krav

Krav om utbedring av skader og opparbeidelse av vei ble på nytt sendt til Telenor. Telenor Group legal avviste Johansens krav om utbedring av skader, og mente videre at Telenor hadde opparbeidet vei i henhold til avtale. Saken var helt fastlåst, og stevning ble tatt ut.

- Telenor påsto seg frifunnet for kravet om utbedringer etter ras, og mente at det heller ikke var inngått avtale om opparbeidelse av vei. Og for det tilfellet at slik avtale var inngått, så var den uansett foreldet. Og skulle det være slik at avtalen ikke var foreldet, så var avtalen uansett inngått uten at nødvendig fullmakt var innhentet fra Telenor, sier Vamråk.

Hun sier videre at Telenor snudde alle steiner for å unndra seg ansvar for skader og manglende avtaleoppfyllelse.

Men to rettsinstanser fant altså Telenor erstatningsansvarlige for skadene på Johansens eiendom, og ikke minst manglende oppfyllelse av avtale om vei. Telenor Norge AS ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til å betale erstatning på kr 560.000 til Johansen i tillegg til saksomkostninger.

- Eiendommen vil aldri bli som den var, men jeg håper at erstatningen Johansen fikk et stykke på vei kan bidra til oppretting av skader og ikke minst til å realisere Johansens drøm om å gjøre Kolsvik gård til en turistdestinasjon, sier Vamråk.

Dokumenter alt!

Arnt Johansen selv er lettet over at saken er ute av verden. Nå velger han å se fremover.

- Selv om en oppfatter Telenor Norge som er seriøs aktør, så synes jeg likevel det var unødvendig at denne saken skulle dra slik ut i tid. Saken har vært en bekymring for meg i nesten sju år, samt at gleden med et slikt feriested har ført til mer bekymring enn glede.

- Jeg er selvfølgelig lettet over å være ferdig med saken overfor Telenor Norge, og velger å se fremover.

Han vil gi et godt råd til andre som havner i en slik prosess, og det er at dokumentasjon i form av avtaler, telefoner og e-poster er svært viktig. I tillegg er han veldig fornøyd med å ha hatt en oppegående, kritisk og dyktig advokat.

Vamråk selv er meget fornøyd med å ha vunnet saken.

- Denne saken dreier seg først og fremst om å ikke gi opp. Selv om man må kjempe over flere år mot en gigantisk motstander, så skal man ikke gi opp. Søk råd. Finn noen som kan kjempe kampen sammen med deg, slik Johansen gjorde, avslutter hun.

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler