Registrer drikkevannet ditt

Gå til hovedinnhold

Registrer drikkevannet ditt

Anslagsvis 600 000 mennesker i Norge får drikkevannet sitt fra små brønner, bekker eller tjern. Mattilsynet vil nå at slike vannforsyningssystemer registreres for å kunne beskytte selv de mindre drikkevannskildene mot forurensing.

Tekst: Karoline Koldre. Foto: Pixabay

Små vannforsyningssystemer kan være mer ustabile enn de store, og lettere utsatt for forurensing. Dette kan komme fra eget avløpsrenseanlegg, jordbruksaktivitet, beitedyr, smågnagere eller endrede klimaforhold.

Nå skal alle slike systemer som forsyner minst to hus eller fritidsboliger med drikkevann registreres hos Mattilsynet, og fristen er allerede 1. juli 2018.

Hvorfor registrere?

Bakgrunnen for å skulle registrere er at det i januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann.

Dette for at kommunene på et tidlig tidspunkt skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Kommunen vet ikke nødvendigvis hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg, så for å sikre at de har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får deretter informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet.

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et mobiltilpasset skjema for at dette skal kunne gjøres enkelt. I skjemaet registrerer du plasseringen til vannforsyningssystemet ved å markere stedet i et kart og deretter skal man besvare noen tilleggsspørsmål

Les her for mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet.

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer