Ny veiledning skal sikre deg en tryggere bolighandel

Gå til hovedinnhold

Ny veiledning skal sikre deg en tryggere bolighandel

Forbrukertilsynet vil sørge for at du slipper å forholde deg til lokkeprising, usikkerhet rundt totalpris på boligen og bruk av illustrasjoner i markedsføringen av nye boliger i fremtiden. – På tide, mener Huseierne.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Bolighandelen fører dessverre til for mange konflikter mellom kjøper og selger.

– Derfor er det viktig at megleren gir gode råd til selgeren for å sørge for at alle kort kommer på bordet, og ikke villeder eventuelle kjøpere med en overdrevent positiv markedsføring. Derfor er denne veilederen fra Forbrukertilsynet veldig viktig, sier Anders Leisner, leder for medlemsrådgivningen i Huseierne.

Selv om eiendomsmeglerbransjen i Norge er en solid og godt regulert bransje, opplever Huseierne innimellom problemer med lokkepriser og annen villedende markedsføring.

– Vi håper at denne veilederen vil bidra til å redusere denne typen regelbrudd fra eiendomsmeglerne, sier Leisner.

Viktig å ivareta forbrukerne

Den 2. november vil Huseierne delta på frokostmøte om den nye veilederen, for å sikre at forbrukernes stemme og interesser blir hørt og ivaretatt.

Vi vil sammen med Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynet presentere den nye veilederen og betydningen den vil ha for bransjen og forbrukerne.

Huseierne har jobbet mye det siste året for å få på plass en tryggere bolighandel. Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer, og vi mener det er på høy tid at det kommer forenklinger og koblinger som sikrer forbrukerinteressene i bolighandelen.

Tidligere i år ble det derfor utarbeidet og levert inn et felles høringssvar sammen med Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund, der vi blant annet skisserte en revisjon av avhendingslova og dagens forsikringsordninger.

Regjeringen varslet i sin boligstrategi at trygg bolighandel ville bli fulgt opp, og tre lovendringer ble i høst sendt på høring. Krav om regulering av takstbransjen og nye krav til tilstandsrapporter er også med.

Vår største investering

For de aller fleste er boligen den største og viktigste investeringen vi gjør i livet. Vi mener at tydeligere retningslinjer for markedsføring av bolig vil komme både bransjen og forbrukerne til gode.

Vi er opptatt av en balansert, ærlig og riktig markedsføring av boligen, slik at man unngår å villede forbrukerne og oppleve konflikter i etterkant av boligsalget.

– Bare ved at selger gir alle relevante opplysninger om boligen og kjøper faktisk bruker tid på å sette seg inn i de opplysningene hun får, kan man få konfliktnivået ned. Både selger og kjøper er forbrukere, og eiendomsmegleren skal være nøytral og bistå begge parter, sier Leisner.

Markedsføringsloven og eiendomsmeglingsloven har trukket opp rammene for markedsføring av bolig, men det er viktig at meglerne blir kjent med hva Forbrukertilsynet mener er god praksis.  

– Det blir de gjennom denne veilederen, avslutter han.

På tide med oppdaterte retningslinjer

Dagens bransjenorm for markedsføring av bolig har fungert godt, men den raske utviklingen i hvordan boliger markedsføres har gjort at det er behov for nye og oppdaterte retningslinjer, mener Forbrukertilsynet.

–Når du skal inn på boligmarkedet er det svært mye informasjon å sette seg inn i, både når det kommer til boligen selv, men også om lån og lånesøknader, forsikringer, og salg av nåværende bolig. Derfor må informasjonen som blir gitt i markedsføringen være tydelig, balansert og tilgjengelig, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Den nye veiledningen tar for seg hvilke krav markedsføringsloven stiller til markedsføring av bolig, blant annet hva man må passe på når man markedsfører boliger på sosiale medier eller andre flater med begrenset plass. Opplysningene om boligen må formidles på en balansert og klar måte, uansett hvilken type annonse det er snakk om. Man må informere om både positive og negative sider ved boligen.

I tillegg må all prismarkedsføring gi forbrukeren tydelig informasjon om alle kostnadene i forbindelse med boligkjøpet. Dette er nødvendig for at forbrukere kan orientere seg i markedet og sammenligne boliger og priser enklest mulig.

I veiledningen viser Forbrukertilsynet også til praksis rundt lokkepris og bruk av illustrasjoner i markedsføring av ny bolig. Siden Forbrukertilsynet jevnlig mottar klager på uadressert reklame fra eiendomsmeglere, er det lagt inn et eget punkt om dette, i tillegg til regler for telefonsalg og markedsføring på e-post og SMS.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer