Kraftig prishopp på strøm

Gå til hovedinnhold

Kraftig prishopp på strøm

Strømregningen fortsetter å stige, og snitthusholdningen fikk 1000 kroner høyere strømregning i fjor enn året før.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Ferske tall fra SSB viser at den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, i gjennomsnitt var 96,5 øre/kWh i 2017.

Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016. Både strømpris, nettleie og avgifter øker.

I tillegg steg prisene med 12 prosent året før.

Bare i februar måned alene har norske strømpriser økt med over 30 prosent. Både fordi det har vært veldig kaldt, og fordi vi selger strøm til andre deler av Europa.

Tusenlapper i prishopp

For en husholdning med et forbruk på 20.000 kilowattimer tilsvarer dette en økning på 940 kroner – fra 18.360 kroner i 2016 til 19.300 kroner i 2017, melder E24.no.

I løpet av de siste to årene har strømregningen økt med nær 3.000 kroner per år for en vanlig husholdning hvis man tar utgangspunkt i snittprisene for strøm, inkludert nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016, viser nye tall i Elektrisitetspriser.

Av dette utgjorde kraftprisen 34,4 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34,2 øre/kWh. 

40 prosent i avgifter

Ifølge VG har staten også økt avgiftene med hele 23 prosent de siste 10 årene.

En gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 16.000 kWh betalte i fjor 6.269 kroner i bare avgifter. Det utgjorde hele 40 prosent av strømregningen.

Kraftprisen og nettleien sto for 30 prosent hver.

Forbruksavgiften har skutt i været, hele 28 prosent fra 2007 til 2017. Staten har innført elsertifikater, og når kraftprisen går opp så går også momsen opp.

I tillegg må du også betale moms på nettleien – og avgiftene.

Fastpriskontrakter billigst

Husholdningene fikk i gjennomsnitt billigst strøm gjennom fastpriskontrakter i 2017. Både nye og eldre fastpriskontrakter hadde en pris på rundt 31 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, skriver SSB.

Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av strømforbruket.

Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 33 øre/kWh i 2017.

Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger. Rundt 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene var gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen i 2017.

For variable kontrakter betalte husholdningene i gjennomsnitt 38,1 øre/kWh.

Vedlikeholdsetterslep

I tillegg rulles det i disse dager ut smartmålere, og det skal også bygges utenlandskabler.

Som Huseierne har skrevet mye om den siste tiden, så sliter vi i tillegg med et kraftnett som må rustes opp. Deler av nettet er gammelt, og det trenger sårt vedlikehold.

Totalt regner nettselskapene med å investere svimlende 140 milliarder kroner de neste ti årene, noe som igjen vil føre til økt nettleie og større kostnader for forbrukerne.

Analysebyrået Oslo Economics har på oppdrag fra Huseierne gått gjennom regnskapene til 135 nettselskaper.  Den viser at kommunene tar utbytte i milliardklassen til andre formål i kommunen. Samlet avsatt utbytte økte fra omtrent 600 millioner i 2008 til nær 1,3 milliarder i 2016. Det utgjør en vekst på hele 113 prosent i perioden.

Nettleie som forbrukerne har betalt inn blir altså ikke nødvendigvis brukt til vedlikehold av strømnettet, men går til andre formål i kommunene. Dermed må forbrukerne betale en enda høyere nettleie for å vedlikeholde strømnettet.

Huseierne mener at dette fungerer som en ekstra skattlegging, og at forbrukerne må betale regningen flere ganger på grunn av denne utbyttefesten.

– Vi reagerer kraftig på at nettselskapene gjennom mange år har argumentert for at nettleien går opp fordi investeringsbehovet er stort. Men når eierne samtidig forsyner seg med utbytte, er konsekvensen at vi som strømkunder må betale denne regningen enda en gang. Derfor mener vi at dette i praksis er en ekstra skattlegging, sier Meyer.

I tillegg har Huseierne slått seg sammen med Forbrukerrådet, Bellona, Nelfo, Elektroforeningen og Boligprodusentenes Forening for å få stoppet NVEs forslag til endringer i nettariffene i distribusjonsnettet.

Våre innspill til NVEs forskriftshøring er nå levert inn.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler