Fortsetter jobben for en tryggere bolighandel

Gå til hovedinnhold

Fortsetter jobben for en tryggere bolighandel

Å kjøpe bolig er den aller største pengemessige vurderingen de fleste av oss gjør. Derfor er det så viktig å sikre færre og mindre konflikter i bolighandelen.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

På dagens frokostseminar i regi av Boligmappa ble det diskutert hvordan vi kan sikre en tryggere bolighandel i tiden som kommer.

-  Målet er at konfliktene skal bli færre og mindre, for kvitt dem blir vi aldri. Men vi vet at i overkant av fem prosent av sakene i tingretten går på avhending, altså kjøp og salg av brukt bolig. Dette må vi gjøre noe med, sa generalsekretær Morten Andreas Meyer til salen.

De fleste av oss kjøper og selger bolig et par ganger i løpet av livet, og vi i Huseierne mener at «amatørene» i bolighandelen har for mye ansvar i dag. Appellen til politikerne er derfor klar;

- Nå er vi samlet og vi er enige om at noe må gjøres, tiden er inne for å ta disse grepene. Bruk enigheten for å få gjennom endringer som er til det beste for forbrukerne, vi trenger insentiver til å innhente viktig dokumentasjon. Jo mer man vet, desto mindre konflikter, sa Meyer.

Signalene fra stortingsrepresentantene på debatten er at endringene kommer nå, og at det starter med tilstandsrapporten.

Flere bruker Boligmappa

Det er ingen tvil om at det å sikre god informasjon om boligen bidrar til en tryggere bolighandel, så derfor er det gledelig at Boligmappa nå har nådd en milepæl med informasjon om hele 1 million boliger.

- Å bruke boligmappa til å samle alt på et sted er både gratis, trygt, enkelt og smart. De fleste av oss har mesteparten av formuen vår i boligen, vi vet at mange krangler i etterkant av kjøp og salg grunnet manglende papirer og dokumentasjon og vi er også på verdenstoppen når det kommer til oppussing. Det er med andre ord gode grunner til at norske boligeiere burde bruke litt tid på å sikre seg og sitt, sier Meyer.

Boligmappa har først og fremst vært et bransjeverktøy, der tanken er at fagfolk selv skal legge inn papirer og dokumentasjon. Mange boligeiere er ikke klar over hvor viktige disse papirene er, og savner de gjerne ikke før de skal selge boligen senere. I de tilfellene boligeier får papirene, så er det mange som roter dem bort eller ikke skjønner hvor viktig eksempelvis en samsvarserklæring er.

Boligeiere kan også selv logge seg inn når som helst og legge inn viktig informasjon om boligen sin. Boligmappa er på mange måter boligens servicehefte, og den følger boligen.

På kollisjonskurs

Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer, og vi mener det er på høy tid at det kommer forenklinger og koblinger som sikrer forbrukerinteressene i bolighandelen. I tillegg ønsker vi mer ansvar over på de profesjonelle aktørene i bolighandelen, bedre tilstandsrapporter og revisjon av forsikringsordningene.

- Boligselgernes ansvar vil forhåpentligvis begrenses til opplysningene man selv gir. Feil og mangler som burde vært oppdaget av takstmannen eller eiendomsmegleren blir fullt og helt de profesjonelle partenes ansvar, sier Meyer.

Enkelt sagt så bør vi motiveres til å sammen få frem mest mulig informasjon og dokumentasjon om boligen. Vi må forsikre oss mot feil og mangler, fremfor å forsikre oss mot hverandre. Vi bør heller bruke pengene på å dokumentere boligens tilstand på en god måte.

- I dag sendes kjøpere og selgere på kollisjonskurs. Pengene blir brukt på dyre forsikringer istedenfor dokumentasjon av standard på boligen. Vår modell vil premiere bruken av gode tilstandsrapporter og dramatisk redusere behovet for forsikringer. Det er mye bedre å fremskaffe informasjon som unngår konflikter, fremfor å forsikre seg mot konsekvensene av konflikt, fortsetter Meyer.

Samarbeider om trygg bolighandel

Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt konfliktnivået i bolighandelen, og det har vært rettet oppmerksomhet mot behovet for ulike tiltak som sammen kan ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte enn i dag.

Huseierne har nedfelt i sitt arbeidsprogram for 2017- 2019 at vi skal jobbe for at:

«avhendingsloven gjennomgås grundig og at nødvendige endringer blir innført fortest mulig for å sikre en tryggere bolighandel og redusere antall konflikter. Det bør også arbeides for at det innføres en lovregulering av takseringsbransjen på samme måte som for eiendomsmeglerne.»

Derfor ble det tidligere i år utarbeidet og levert inn et felles høringssvar med Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund der det oppfordres til utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport for frivillig bruk, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn.

Dette vil tydeliggjøre roller og større ansvar for de profesjonelle aktørene, samt sikre bedre informasjon til kjøper. Forbrukerne skal også sikres bedre tid i bolighandelen, en handel som for de fleste er den største og viktigste de gjør i løpet av livet.

- Målet er økt trygghet og redusert konfliktnivå, dette er virkelig godt nytt for oss som er amatører i bolighandelen, altså både boligselgerne og boligkjøperne, sier Meyer.

Endringer på gang

Regjeringens boligstrategi som ble lagt frem i sommer varslet at det ikke lenger skal være lov å ta forbehold om at boligen selges som den er. Ved å forby bruken av forbeholdet «selges som den er», håper regjeringen å unngå at feil og mangler holdes tilbake, og at det vil tvinge frem fullstendig og presis informasjon.

Det ble også varslet nye, økte kvalitetskrav til tilstandsrapporten, og det skal settes en standard som sikrer at all viktig informasjon kommer frem. Kvalitetskravene skal sikre en mer ensartet holdning fra takstmennene.

Selger får også plikt til å presisere hvilke feil og mangler som finnes ved boligen, samtidig som det innføres en såkalt «bagatellgrense» som kort fortalt innebærer at kjøper alltid må regne med en del småfeil. Hvor grensen går vil være avhengig av alt fra synlig tilstand, boligens alder osv.

Et annet viktig punkt i strategien er kjøpers ansvar for å sette seg inn i, lese og forstå prospekt og kontrakt. I tillegg sier regjeringen i sin boligstrategi at de vil forenkle plan- og bygningslovgivningen. 

Vi har forventninger om at regjeringen følger opp lovnadene i sin boligstrategi fremover.

Viktigheten av å eie vårt eget hjem

Boligen har stor verdi for mange nordmenn. De fleste eier boligen de bor i, og den utgjør en stor del av formuen for folk flest. Det er derfor viktig at regjeringen vil fortsette å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig.

- Eierskap til eget hjem skaper trygghet og uavhengighet for folk og familier. Den norske boligmodellen er unik og er et resultat av villet politikk. Det er tverrpolitisk enighet om at arbeid og eierskap til eget hjem er det viktigste for å unngå fattigdom og store forskjeller, sier Meyer. 

Huseierne er derfor opptatt av å verne om den norske boligmodellen.

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler