Bør jeg binde renten?

Gå til hovedinnhold

Bør jeg binde renten?

Vi får mange spørsmål om hvorvidt man bør binde renten på boliglånet nå når det er varslet renteøkninger i tiden fremover. Her får du fordelene og ulempene.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Historisk sett så har det rent økonomisk vært mest fordelaktig å velge flytende rente.

Det betyr imidlertid ikke at det å binde renten ikke kan være en god ide for noen.

Du bør ta utgangspunkt i en ting når du gjør et slikt valg, nemlig din egen økonomiske situasjon.

Veddemål med banken

Når man inngår en fastrenteavtale, så er det litt som å inngå et veddemål med banken om hvem som er best på å gjette hva rentenivået vil ligge på om tre, fem og ti år.

Det sier seg selv at banken har mange kloke hoder, og det er vanskelig å ikke tenke seg at de ligger noen hestehoder foran de fleste av oss når det kommer til å foreta en kvalifisert gjetning her.

Så hvis du tenker på å inngå en fastrenteavtale på det grunnlaget, altså for å «tjene» penger på det, så er det vanskelig å anbefale det med historiske data i bakhodet.

Mange ulemper

Så det finnes absolutt noen ulemper ved å binde renten.

Ved fastrente binder du deg til den nedbetalingsavtalen du gjør med banken. Så hvis du senere vil endre på vilkårene for tilbakebetaling, kan du risikere å måtte betale såkalt overkurs. Altså, hvis renten er lavere enn fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å si opp avtalen, må du betale overkursen. Størrelsen avhenger av differansen mellom din fastrente og den som tilbys nå, hvor lang tid du har igjen av avtalen og hvor stort boliglånet ditt er.

Dette går selvsagt begge veier. Så hvis din rente er høyere enn fastrenten på tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen, vil banken kunne utbetale deg en underkurs.

Dessuten er det slik at hvis du skulle ønske å bytte bolig, så er det ingen automatikk i at du får flyttet lånet til ny bolig selv om dette ofte lar seg gjøre.

I tillegg så kan alder spille inn her. Si du er i midten av tyveårene, da vil livet kunne se veldig annerledes ut om ti år. Kanskje treffer du noen du vil flytte sammen med, dere stifter familie og får behov for større bolig. Du kan gå gjennom et samlivsbrudd eller ville refinansiere. Det er vanskelig å planlegge så langt frem i tid.

Men det betyr ikke at det likevel ikke kan «lønne seg» å binde renten. 

Men mange fordeler også

Vurderer man fastrente, bør det være med bakgrunn i at man ønsker forutsigbarhet og trygghet, ikke for å spekulere i rentene. 

Kanskje har du akkurat tatt opp et lån helt på smertegrensen, og du vil studere de nærmeste årene. Du lever allerede trangt, og vil ikke komme ut i arbeidslivet for fullt før om noen år. I tillegg vet du ikke helt hva du da kan forvente i lønn første årene.

Mange ting her tilsier at man kanskje bør vurdere rentebinding. Det lønner seg å binde renten når rentenivået er lavt, noe som selvfølgelig er enklere å avgjøre i etterkant. Ingen av oss vet jo hva renten blir frem i tid, men ekspertene nå er enige om at det er lite sannsynlig at renten blir lavere enn den er i dag.

Ved å binde renten får man en forutsigbar økonomi, man kan altså se på det som en forsikring mot renteoppgang. Låneutgiftene kan budsjetteres uten at du trenger å være usikker på rentene i den perioden du har bundet lånet, så du slipper overraskelser i form av økte utgifter som følge av økte renter.

Nordmenns gjeld har økt kraftig de siste årene som følge av høye boligpriser, og mange vil få problemer med å betjene lånene sine ved renteøkning. Desto mer i gjeld, desto mer har renteøkningene å si for privatøkonomien.

En fastrenteavtale sikrer deg samme rentenivå i flere år, fremfor den flytende renten som hele tiden vil påvirkes av rentemarkedet.

Husk også at det er mulig å binde deler av et boliglån.

Lag din egen renteavtale

Vi i Huseierne mener at forutsigbarhet er viktig, og anbefaler alle med boliglån til å tenke frem i tid. De fleste av oss har vent oss til lave renter og et høyt forbruk. Mange nordmenn bør derfor øve seg på en renteoppgang ved å kutte ned på forbruket, men også ved å forberede seg på økte renteutgifter.

Den tryggheten som fastrente gir deg, kan du også sørge for selv hvis du er strukturert.

Du kan betale inn ekstra på boliglånet for eksempel når du får feriepenger, eller du kan betale ned lånet ditt på 20 år istedenfor 30.

Du kan også «late» som renten er like høy eller høyere enn den du ville betalt på en fastrenteavtale, så setter du bare de pengene unna på en egen konto. Da har du tatt høyde for renteøkning, og forberedt familieøkonomien på dette. Da slipper du en brå overgang.

Det beste er at istedenfor at banken får disse pengene, så har du de selv tilgjengelig på konto. Da har du etter hvert en «buffer» å gå på dersom rentene går opp.

Hvis du ikke klarer dette på egen hånd, samtidig som du mister nattesøvnen fordi du er så redd for at selv små renteøkninger kan velte familieøkonomien, kan det å binde renten være et godt alternativ.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor mange kan du leie ut til?

Les mer

Gull på loftet

Les mer