9 gode grunner til å velge Huseiernes leiekontrakt

Gå til hovedinnhold

9 gode grunner til å velge Huseiernes leiekontrakt

Huseiernes leiekontrakt er markedets mest brukte. Hvert år laster medlemmene ned mer enn 50.000 kontrakter. Det er flere grunner til at du som leier ut bør være medlem og velge akkurat denne kontrakten.

Tekst: Nina Granlund Sæther. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Huseierne har tilbudt sine medlemmer gode kontrakter helt siden starten i 1989. Advokatene i forbundet er spesialister på utleie og har lang erfaring med hva kontraktene bør inneholde for at du som leier ut skal være tryggest mulig.

Det er husleieloven som regulerer leieforholdet, og derfor er det så viktig å ha en god kontrakt. Hjemmelagede eller mangelfulle kontrakter holder bare så lenge alt går bra. Oppstår det problemer, er det utleier som er avhengig av å kunne støtte seg på en kontrakt som ivaretar hans eller hennes interesser.

1. Gratis for medlemmer

Alle medlemmer kan laste ned kontraktene gratis på nett. Det er ingen begrensninger på antallet. Hvis du ikke er medlem i Huseiernes landsforbund, koster et sett med to kontrakter som du får tilsendt i posten 75 kroner pluss porto.

Forbundet loser deg gjennom kontrakten trinn for trinn og gir gode råd om hvordan du fyller den ut. Du kan også være med på praktiske utleiekurs helt gratis.

2. Alltid oppdatert

Leiekontraktene fra Huseiernes landsforbund er alltid oppdatert. Hver gang det skjer en lovendring, blir kontrakten revidert. Nåværende kontrakt er den tjuende i rekken og ble sist revidert i juni 2017.

Kontrakten er lett å fylle ut, og har felt som gjelder utleier, leier, eiendom og leieobjekt, varighet på leieforholdet, leiesum, eventuelle tillegg for strøm, brensel, vann og avløp, betaling, fraflytting, nøkler med mer.

Hvis det for eksempel ikke står noe om strøm i kontrakten, er dette inkludert i leien. Da kan strømregningen bli en stor overraskelse for den som leier ut. Ikke alle er flinke til å spare på strømmen når det er andre som betaler.

3. Sikkerhet er viktig

Kontrakten har også et eget felt som gjelder sikkerhet. Forbundet råder alle som leier ut til å gjøre avtale om depositum, eventuelt garanti. Uten sikkerhet for skader eller manglende betaling kan det være vanskelig å drive inn utestående leie og andre krav uten å gå til rettsak.

4. Gratis depositumskonto for medlemmer

Et eventuelt depositum skal settes på en særskilt konto i leiers navn. Det er viktig at pengene ikke settes på en vanlig konto, men en egen depositumskonto i samme bank som husleien settes inn og der banken aksepterer kontraktens regler om utbetaling. Det er utleier som skal betale for opprettelsen.

Som medlem i Huseirne kan du opprette depositumskonto helt gratis!

Gratis depositumskonto

Private medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Tilbudet gjelder inntil fem depositumskontoer og der leieboer er privatperson.

 

5. Utkastelsesklausul

I Huseiernes kontrakt er det også med at leier plikter å flytte fra boligen hvis leieavtalen blir vesentlig misligholdt. Uten en slik klausul tar utkastelse vesentlig lengre tid og kan koste utleier mange penger.

6. Finnes på åtte språk

Kontrakten finnes både på bokmål og nynorsk, men kanskje skal du leie bort til noen som ikke er stødige i norsk? For folk som ønsker å leie bolig i Norge kan det å skulle underskrive på en kontrakt de ikke forstår innholdet av virke skremmende. For utleier vil det også kunne føles utrygt å være usikker på om den andre parten har forstått hva leieforholdet innebærer av plikter og rettigheter. Dette er noe av bakgrunnen for at Huseiernes Landsforbund gjennom de siste årene har jobbet frem flere oversettelser av husleiekontrakten. Du finner den på engelsk, polsk, urdu, arabisk, somali, hindi og tigrinja – et språk som snakkes i Eritrea og Etiopia.

7. Utleieforsikring

Huseierne-medlemmer kan kjøpe egen utleieforsikring i Storebrand. 

Den kan spare deg for bekymringer i utleieperioden. En slik forsikring dekker hærverk som leietager påfører boligen eller inventaret, ubetalt husleie og kostnader i forbindelse med utkastelse.

Forsikringen gjelder kun ved leieforhold fra privatperson, og kun for nye leieforhold. Forsikring må tegnes før ny leieperiode starter.

8. Flere nyttige kontrakter

Andre kontrakter og skjemaer du kan ha behov for, ligger lett tilgjengelig på huseierne.no – for eksempel overtakelsesprotokoll utarbeidet i samarbeid med leieboerforeningen. Overtagelsesprotokollen gir en oversikt over boligens tilstand og innhold ved inn- og utflytting.

Husordensregler, varsel om utkastelse og oppsigelse av leieforhold får du også gratis tilgang til som medlem. Sistnevnte inneholder felter for begrunnelse og frister for fraflytting. Hvis du vil avslutte et leieforhold, må reglene for hvordan en oppsigelse skal skje følges til punkt å prikke. Slurver du med det formelle, kan leieren bli boende.

9. Alltid gratis hjelp

Sist, men ikke minst: Som medlem i Huseiernes Landsforbund kan du ringe huseiernes jusstelefon gratis hver gang du lurer på noe om leieforholdet. Du får svar samme dag som du ringer inn.

Utenom åpningstidene kan du få hjelp fra chatboten Lucy – Norges første digitale advokat. Hun hjelper deg hele døgnet syv dager i uken. Chatboten vil ikke kunne løse alle juridiske konflikter, men den vil i mange tilfeller kunne gi gode og viktige juridiske råd når du trenger det.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler