1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

Gå til hovedinnhold

1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

Mange opplever mangler og konflikter ved kjøp og salg av bolig. Derfor er det betryggende at så mange aktører nå er enige om at bolighandelen må gjøres tryggere.

TILSTANDSRAPPORT: Utarbeidelse av en offentlig godkjent tilstandsrapport er en av tiltakene som kan gjøres for å trygge bolighandelen. Her en takstmann i aksjon. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

En undersøkelse utført av Ipsos for Huseiernes Landsforbund, viser at 31 prosent har kjøpt eller solgt bolig de siste tre årene.

17 prosent av disse sier at de ikke er tilfredse med informasjonen som ble gitt om boligens tilstand før kjøpet, og hele 35 prosent fant feil eller mangler etter innflytting som de ikke hadde blitt informert om.

35 prosent opplever mangler og feil

Så mange som 35 prosent fant altså feil eller mangler etter at de flyttet inn i ny bolig som de ikke hadde blitt informert om ved visning og/eller i tilstandsrapport. 12 prosent fant betydelige feil og mangler, 23 prosent mindre feil eller mangler.

Ikke overraskende mener de som fant betydelige feil i størst grad at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøpet, hele 60 prosent.

De som fant betydelige feil var mest misfornøyd med takstmann, eiendomsmegler og tilstandsrapporten. Henholdsvis 30, 31 og 47 prosent.

67 prosent vil ha felles forsikring

5 prosent opplevde konflikt med selger etter sitt siste boligkjøp, og måtte kontakte advokat, gå til rettssak eller benytte seg av eierskifte-/boligkjøperforsikring.

13 prosent opplevde mindre konflikter som de løste på egenhånd.

Der det var betydelige feil eller mangler ved boligen, ble det naturlig nok mest konflikter mellom selger og kjøper, hele 32 prosent.

67 prosent mener at en felles forsikring for selger og kjøper som dekker feil og mangler ved boligen vil gi økt trygghet.

Lett tilgjengelig informasjon

Denne uken kunne vi lese at Forbrukertilsynet har bolighandelen som et av sine viktigste satsingsområder i 2018. De sier selv at kjøp av bolig er en stor økonomisk avgjørelse, og derfor er de opptatt av at forbrukerne skal få enkel og god tilgang til all vesentlig informasjon de trenger om boligen – både positiv og negativ. Dette trenger forbrukerne for å kunne ta veloverveide valg.

Det er også hyggelig lesing at Eiendom Norge har vedtatt at innen 1. mars 2018 skal salgsoppgaven være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner. Forbrukeren vil få bedre tid til å lese seg opp på alt om boligen før visning, og det legges da til rette for at man bedre kan sette seg inn i boligens tilstand før man byr. Eiendom Norge oppfordrer alle eiendomsmeglerforetak til å følge den nye normen.

Tryggere bolighandel

Vi er veldig glade for at tryggere bolighandel nå er på dagsordenen, da det er viktig å få på plass gode ordninger som sikrer amatørene.

Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund samarbeider for å sikre forbrukerne en tryggere bolighandel. Vi leverte i januar et felles høringssvar til departementet, der vi kom med en rekke forslag til hvordan bolighandelen kan gjøres tryggere. Det kan du lese mer om her.

Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer. Vi mener at utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn vil sikre forbrukerinteressene i bolighandelen.

Vi håper at disse forslagene vil gi redusert ansvar for kjøper og selger, bedre tilstandsrapporter, flinkere takstmenn, mer ansvar på de profesjonelle aktørene og knapt behov for dyre «eierskifteforsikringer.»  

Forbrukerne skal også sikres bedre tid i bolighandelen, en handel som for de fleste er den største og viktigste de gjør i løpet av livet.

Målet er økt trygghet og redusert konfliktnivå.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer