Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018.

Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie, men det betyr også ekstra jobb for sameiestyrene fordi de må sette seg godt inn i de nye reglene.

Må oppdatere

Kort fortalt er styret ansvarlig for at sameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Sameiestyrer får altså en ekstra jobb i 2018 med å sette seg inn i reglene i ny eierseksjonslov, og alle avtaler og bestemmelser som er i strid med loven må endres i løpet av året. Det kan du lese mer om her.

Styret må gjennomgå vedtekter og husordensregler, og gjøre endringer der dette er nødvendig.

Husk at noen endringer og bestemmelser krever samtykke fra alle sameiere, så pass på å ikke lage nye vedtekter hvor det endres mer enn man har lov til.

Den nye eierseksjonsloven finner du her.

Det er hjelp å få

Hvis du ønsker å gjøre endringene selv, kan du benytte vårt forslag til standardvedtekter for eierseksjonssameier som nå ligger gratis for våre medlemmer på hjemmesiden vår.

De finner du her.

Det må likevel gjøres noen tilpasninger, og det kan være en del å passe på med tanke på hva som må være med fra de gamle vedtektene. Huseiernes Landsforbunds advokater hjelper gjerne til med dette arbeidet, og tilbyr alle våre medlemmer en rimelig fastpris på 3750 kroner for oppdatering av vedtektene.

Hvis sameiet ønsker hjelp til dette kan du sende inn sameiets nåværende vedtekter og registrere saken her.