Færre sparer i BSU

Gå til hovedinnhold

Færre sparer i BSU

I fjor ble det gitt 1,3 milliarder kroner i skattefradrag for BSU. 4 av 10 som fikk fradrag for BSU-sparing, eide allerede sin egen bolig.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Siden innføringen av BSU-ordningen i 1992 har andelen unge som benytter seg av ordningen økt betydelig for hvert år.

Men de to siste årene har andelen gått noe ned.

Mange sparere eier bolig

Selv om boligprisene har økt mye siste årene og det stadig kreves mer i egenkapital for å få lån, er det altså færre som benytter seg av den gunstige BSU-sparingen.

Andelen steg jevnt og trutt fra 9 prosent i 1993, året etter innføringen av ordningen, til 40 prosent i 2014. Trenden later imidlertid til å ha snudd, og siden toppen i 2014 har andelen falt to år på rad, til 38 prosent i 2016.

BSU-ordningen har som formål å stimulere unge til å spare til egen bolig, men ordningen åpner også for at man kan fortsette å spare i BSU selv om man har kjøpt seg bolig. Denne muligheten ser det ut til at mange unge benytter seg av.

Om lag 42 av 100 fradragskroner ble i 2016 gitt til personer som allerede eier sin første bolig. Disse personene har latt sin BSU-konto stå urørt ved sitt første boligkjøp, eller opprettet spareavtalen etter boligkjøpet, melder SSB.

Totalt fikk nærmere 348 000 unge mellom 17 og 33 år fradrag i skatten ved å benytte seg av Boligspareordningen for ungdom, BSU, i 2016.

Trolig har også mange personer brukt BSU-kontoen sin ved boligkjøp før fylte 33 år eller nådd den maksimale innskuddsgrensen, ettersom andelen med BSU-fradrag synker mellom aldersgruppene 26–29 år og 30–33 år.

De som tjener mest, sparer mest

Blant den firedelen som tjener minst, får 32 prosent skattefradrag for BSU-sparing. Tallet er 48 prosent i den firedelen som tjener mest.

Det er også i den høyeste inntektsklassen at vi finner flest som sparer det maksimale beløpet i ordningen, med en andel på 34 prosent. I den laveste firedelen var tilsvarende andel 16 prosent.

En rimelig antakelse er at mange unge, ofte studenter med lave inntekter eller nyetablerte med anstrengt økonomi, mottar økonomisk støtte fra foreldre til sin BSU-sparing.

Skattestatistikken har ikke opplysninger om i hvor stor grad unge mottar økonomisk støtte fra foreldrene, men tallene viser likevel at de unge som kommer fra de mest formuende hjemmene, også er de som oftest benytter BSU-ordningen. Det er også de som sparer mest.

Unge fra familier med høy formue er også de som oftest sparer det maksimale beløpet i BSU. Blant barn av foreldrene med den minste nettoformuen er det 14 prosent som får maksimalt skattefradrag, mens 37 prosent av barna med de rikeste foreldrene får maksimalt skattefradrag på 5 000 kroner.

Østlendingene sparer minst

Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU. I fylket har 48 prosent av unge med inntekt BSU-fradrag.

Rogaland og Vest-Agder følger deretter med en andel på 44 prosent.

I den andre enden finner vi Oslo, hvor andelen med BSU-fradrag ligger på 29 prosent. Selv om det er her boligprisene er høyest, så er det altså her det spares minst i BSU.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer