Fallende nyboligsalg og uendret rente

Gå til hovedinnhold

Fallende nyboligsalg og uendret rente

Mens renten holder seg lav fremover, fortsetter salget av nye boliger å synke. Salget av nye leiligheter ligger nå 47 prosent under salget i samme måned i fjor.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Dette viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

Hovedstyret i Norges Bank holder samtidig styringsrenten uendret på 0,5 prosent, hvor den har ligget i ro på den rekordlave prosenten siden våren 2016.

Men lav rente til tross, salget av nye boliger og boligprisene i bruktboligmarkedet forsetter altså å synke.

Raskere renteheving

Hovedstyrets beslutning var enstemmig. Å beholde styringsrenten uendret på 0,5 prosent var i tråd med forventningene i markedet og blant analytikerne.

Norges Bank anslår at renten vil ligge i ro frem til høsten neste år.

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 4/17 ligger på 0,5 prosent frem til høsten neste år, og øker deretter gradvis.

Det betyr at sentralbanken nå ser for seg en raskere renteheving enn tidligere, siden første renteheving ble anslått å komme midtveis i 2019. Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten. Renten kan altså begynne å bevege seg oppover allerede høst 2018.

Sentralbanken mener at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Hovedstyret legger til grunn at rentene i utlandet er lave og at det fortsatt er rom for vekst i kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi. Dessuten er det utsikter til at prisveksten holder seg under inflasjonsmålet på 2,5 prosent de neste årene.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Fallende nyboligsalg

Salget av nye boliger i november ligger 36 prosent under salget i samme måned i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

Salget av leiligheter faller mest med 47 prosent, mens salget av eneboliger og småhus ligger henholdsvis 24 og 20 prosent lavere enn november 2016.

- Dette er åttende måned på rad vi ser nedgang i boligsalget. Hittil i år ligger nyboligsalget 23 prosent lavere enn samme periode i fjor. Det er spesielt salget av leiligheter som svikter, med en nedgang på 37 prosent hittil i år, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 1 prosent under fjoråret. Igangsetting av småhus ligger 25 prosent over, mens leiligheter og eneboliger ligger hhv. 3 og 14 prosent under fjoråret.

Hittil i år ligger salget og igangsetting av fritidsboliger hhv. 2 og 5 prosent over fjoråret. Ser vi på siste 12 månedene så ligger salg og igangsetting hhv. 3 og 13 prosent over.

Jæger er bekymret for at dårlig salg over lang tid vil påvirke sysselsettingen i byggebransjen, som igjen vil få konsekvenser for veksten i norsk økonomi.

Bruktboligprisene synker

Også bruktboligstatistikken som Eiendom Norge legger frem hver måned, viste at boligprisene i november sank med 1,1 prosent. Sesongkorrigert sank prisene med 0,4 prosent.

I Oslo er det nå syvende måned på rad med boligprisfall.

Tolvmånedersveksten i de tre største byene er nå negativ, noe som betyr at boligprisene er lavere nå enn de var på samme tid i fjor.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer